Perusopetus

Limingan peruskoulut:

Liminganlahden yhtenäiskoulu, Linnukkatie 5–7, 91900 Liminka (sijainti kartalla)
       Ketunmaan sivukoulu, Ketunmaantie 56, 91900 Liminka (sijainti kartalla)
       Lakeuden sivukoulu, Kaskentie 2, 91930 Ala-Temmes (sijainti kartalla)
       Rantakylän sivukoulu, Jurvalankuja 2, 91900 Liminka (sijainti kartalla)

Tupoksen yhtenäiskoulu      
Sortavalantie 1 /Tuiskulanranta 2, 91910 Tupos (sijainti kartalla)

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2015-2016
Syyslukukausi 12.8. - 22.12.2015
Kevätlukukausi 7.1. - 4.6.2016
Syysloma 19.10.- 23.10.2015
Joululoma 23.12.2015 - 6.1.2016
Talviloma 7.3.-11.3.2016
Pääsiäinen 25.3.- 28.3.2016
Vapaapäivä perjantai 6.5.2016

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017
Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2016
Kevätlukukausi 9.1. - 3.6.2017
Syysloma 24.10.- 30.10.2016
Joululoma 23.12.2016 - 8.1.2017
Talviloma 6.3.-12.3.2017
Pääsiäinen 14.4.- 17.4.2017
Vapaapäivä maanantai 5.12.2016

Peruskoululaisten ja esikoululaisten maksuton koulukuljetus järjestetään seuraavin perustein:

  • 1-2. luokan oppilaille ja esikoululaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä
  • 3- 9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä
  • Talviaikana 0-2. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 2 kilometriä sisältäen vähintään 500 metriä yhtenäistä ja valaisematonta tieosuutta.
  • Talviaikana 3.-9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä sisältäen vähintään 500 metriä yhtenäistä ja valaisematonta tieosuutta.

         Talviaika = syysloman (viikko 43) jälkeen maaliskuun loppuun asti.

  • Oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, koulukuljetus määritellään aina erikseen.
  • Maksuton oppilaskuljetus järjestetään myös niille oppilaille, joiden koulumatka on todettu vaaralliseksi ajantasaisen, ohjelman kehittäjän internet-sivulla olevan Koululiitu - ohjelman värikoodien avulla.
  • Kuljetusoppilailta voidaan edellyttää enintään 3 kilometrin kävelyomavastuuosuutta koulukuljetusreitin varteen.

 Aikataulut ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Kuljetuksista voi tiedustella yhtenäiskoulujen rehtoreilta: Liminganlahti Antti Junttola p. 050 3291 568, Tupos Antero Niva 050 5307 340.

Koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus

 
Vakuutus

Limingan kunta on ottanut vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen IF-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä. Vakuutus on voimassa opetuksen aikana, välitunneilla, osallistuttaessa koulun opetussuunnitelman mukaiseen muuhun toimintaan sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla.
Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina arkipäivisin Limingan terveyskeskuksen kautta ja muina aikoina yhteispäivystyksessä. Vakuutus ei korvaa yksityislääkärin kuluja.
Oppilaan koulutapaturmista koulu tekee ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vahinkoon liittyvät maksukuitit tms. on välittömästi toimitettava koulun kansliaan.
Koulutoimistosta lähetetään huoltajille kopio vakuutusyhtiölle lähetetystä tapaturmailmoituksesta liitteineen.

Kouluravintola Linnukka

Erityisopetus

Katso koulujen www-sivuilta.

Esiopetus

Limingan kunnassa järjestetään esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Sivukouluilla järjestetään esiopetusta niille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa.
Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla on myös päivähoidon tarve. Esiopetus on maksutonta niille, jotka eivät tarvitse sen lisäksi päivähoitoa.

Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna koulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa. Opetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Esiopetus on vapaaehtoista, mutta lapsen ottaessa paikan vastaan toivotaan hänen käyvän säännöllisesti esiopetuksessa ja käyttävän paikkaansa.

Esiopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Se tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi.
Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään toisten lasten kanssa.
Esiopetuksessa noudatetaan omaa kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Esiopetus on lapsen oppimista ja kasvua tukevaa toimintaa. Opetus on leikinomaista ja juuri tämän ikäiselle lapselle sopivaa.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu tammi-helmikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla.