Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Ankkurilahden asemakaavamuutos/laajennusehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan (alue B) 27.4.2020

Kaavakartta ja merkinnät alue B  
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake 
Havainnekuva ja taulukko 
Hulevesisuunnitelma
 
Liitteet
Ortokuva    
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet  
Luontoselvitys  
Pohjanlepakko selvitys  
Tärinä- ja runkomeluselvitys  
MeluselvitysKirkkokarin muutos ja laajennus asemakaavaehdotus, Kotirannan alue

Otsikkomuutos 6.9.2019 (aikaisempi otsikko Kotirannan asemakaava laajennuksen ja muutoksen vireilletuloilmoitus ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville)

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.4.2020

Kaavakartta ja merkinnät   
Kaavaselostus  
Rakennustapaohje
      
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaehdotus A3  (ei mittakaavassa)   
Asemakaavan seurantalomake       
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 
Viranomaisneuvotteluiden muistiot    
Maastokatsaus   
Luontoselvitys  
Alustava rakennettavuusselvitys  


Kuormatien asemakaavamuutosehdotus

pidettiin nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020
Kuulutus   

Kaavaehdotus ja merkinnät
Kaavaehdotus havainnepiirros
Kaavaselostus

Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Tärinäselvitys
Meluselvitys
Työneuvottelu asialista

 

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet