Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Ankkurilahden asemakaavamuutos/laajennusehdotus

pidetään nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020
Kuulutus

Kaavaehdotus ja merkinnät
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake
Havainnekuva ja taulukko
Hulevesisuunnitelma

Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet
Luontoselvitys
Pohjanlepakko selvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
MeluselvitysKirkkokarin muutos ja laajennus asemakaavaehdotus, Kotirannan alue

Otsikkomuutos 6.9.2019 (aikaisempi otsikko Kotirannan asemakaava laajennuksen ja muutoksen vireilletuloilmoitus ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville)

pidetään nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020
Kuulutus

Kaavaehdotus ja merkinnät
Kaavaselostus
Rakennustapa- ja suunnitteluohjeet
       Tarkennus ruskeat
       Tarkennus vaaleat
       Viistoilmakuva

Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaehdotus A3 (ei mittakaavassa)
Asemakaavan seurantalomake
Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Työneuvottelun muistio
Maastokatsaus
Vesienhallinnan selvitys
Luontoselvitys
Alustava rakennettavuusselvitys


Kuormatien asemakaavamuutosehdotus

pidetään nähtävillä 11.12.2019-31.1.2020
Kuulutus   

Kaavaehdotus ja merkinnät
Kaavaehdotus havainnepiirros
Kaavaselostus

Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Tärinäselvitys
Meluselvitys
Työneuvottelu asialista

 

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet