Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

VT8 osayleiskaava nähtävillä 5.4.-5.5.2017

kuulutus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma    
lähtötietoja   
kaavaselostus  

Kortteli 20 asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 7.-22.12.2016

kuulutus 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaavaluonnos  
kaavaselostus  
vastineet

Limingaportti II päivitetty asemakaavamuutos- ja laajennusluonnos pidettiin nähtävillä 21.12.2016-22.1.2017

kuulutus 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
asemakaavaluonnos

 

Tupoksen (Vesikari) asemakaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä  27.4.-26.5.2016

osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaavaluonnos  
kaavaselostus

Kirkonrannan asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 27.4.-26.5.2016

asemakaavaehdotus 
kaavaselostus 
asemakaavan seurantalomake
osallistumis- ja arviointisuunnitelma   
havainnekuva  
rakentamistapaohje
luonnosvaiheen palaute ja vastineet   
asemakaavarunko

Ankkurilahden asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 19.2.-20.3.2014

kuulutus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaavatiedote 
kaavaselostus 
asemakaavaluonnos

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet