Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Kirkkokarin asemakaavan muutos ja laajennus, Kotirannan alue

Otsikkomuutos 6.9.2019 (aikaisempi otsikko Kotirannan asemakaava laajennuksen ja muutoksen vireilletuloilmoitus ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville)

nähtävillä 4.9.-20.9.2019

Kuulutus
Kotirannan asemakaavaluonnos_VE 1
Kotirannan asemakaavaluonnos_VE 2
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selvitykset   

Kuormatien asemakaavamuutos

pidetty nähtävillä 29.5.-26.6.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   
Kaavaselostus   
Kaavakartta  
Havainnekuva  
Luontoselvitys  
Meluselvitys   
Tärinäselvitys

Ankkurilahden asemakaavamuutos/laajennus

pidetty nähtävillä 3.-24.4.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaselostus  
Kaavakartta   
Havainnekuva 
Luontoselvitys

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet