Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Kortteli 20 asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 9.8.-8.9.2017

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 19.9.2017.

asemakaavakartta

kuulutus 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
asemakaavaehdotus 
kaavaselostus   
vastineet 
Arkeologinen koetutkimus

 

Tupoksen (Vesikari) asemakaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä  14.6.-10.8.2017

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 29.8.2017

asemakaavakartta

kuulutus  
osallistumis- ja arviointisuunnitelma      
kaavaselostus  
vastineet

Limingaportti II asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 10.5.-9.6.2017

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 19.9.2017

asemakaavakartta

 

kuulutus
osallistumis- ja arviontisuunnitelma 
kaavaselostus     
vastineet

VT8 osayleiskaava pidettiin nähtävillä 5.4.-5.5.2017

kuulutus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma    
lähtötietoja   
kaavaselostus  

 

Ankkurilahden asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 19.2.-20.3.2014

kuulutus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaavatiedote 
kaavaselostus 
asemakaavaluonnos

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet