Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Kirkonkylän asemaseudun asemakaavan muutoksen vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen nähtäville

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.2.-24.3.2021

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Poutalan alue

Poutalan asemakaavaluonnos nähtävillä 9.12.2020-31.1.2021

Kuulutus  

Kaavakartta  
Kaavaselostus  
Kaavaselostus liitteineen   
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Asemakaavaluonnoksen pienennös  
Viranomaisneuvottelun muistio  
Maastokatsaus   
Alustava meluselvitys   
Linnustoarviointi   
Linnustotäydennys 
Tärinä- ja runkomeluselvitys

 

Tupoksen Vesikari-Tuiskula alueen asemakaavamuutosluonnos

Asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville 9.12.2020-31.1.2021

Kuulutus

Kaavakartta  
Kaavaselostus   
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   
Viitesuunnitelma  
Liikenneselvitys

Kuormatien asemakaavamuutosehdotus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kuormatien asemakaavan kaava-alueen länsiosan 21.12.2020

Kaavakartta ja merkkinnät länsiosa   
Kaavaselostus  
Havainnekuva  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Meluselvitys  
Ehdotusvaiheen II palaute ja vastineet  
Tärinäselvitys  
Asemakaavan seurantalomake (TYVI)  
Länsiosa   

Ankkurilahden asemakaavamuutos/laajennusehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan (alue A) 15.6.2020

Kaavakartta ja merkinnät alue A
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake 
Havainnekuva ja taulukko 
Hulevesisuunnitelma
Ortokuva    
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet  
Luontoselvitys  
Pohjanlepakko selvitys  
Tärinä- ja runkomeluselvitys  
Meluselvitys

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan (alue B) 27.4.2020

Kaavakartta ja merkinnät alue B  
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake 
Havainnekuva ja taulukko 
Hulevesisuunnitelma
 
Liitteet
Ortokuva    
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet  
Luontoselvitys  
Pohjanlepakko selvitys  
Tärinä- ja runkomeluselvitys  
Meluselvitys

Kirkkokarin muutos ja laajennus asemakaavaehdotus, Kotirannan alue

Otsikkomuutos 6.9.2019 (aikaisempi otsikko Kotirannan asemakaava laajennuksen ja muutoksen vireilletuloilmoitus ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville)

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.4.2020

Kaavakartta ja merkinnät   
Kaavaselostus  
Rakennustapaohje
Asemakaavan seurantalomake


      
Liitteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaehdotus A3  (ei mittakaavassa)       
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 
Viranomaisneuvotteluiden muistiot    
Maastokatsaus   
Luontoselvitys  
Alustava rakennettavuusselvitys  


Työneuvottelu asialista

 

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue

kaavaselostus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma  
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030  
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012   
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta    
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta   
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä 
kaavaluonnos   
kaavaselostus    
tavoitteet     
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet   
kaavaprosessin vaiheet