Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Kunnallistekniikka liikelaitos / Kunnallistekniikka / Kadut ja liikenne

Kunnallistekniikka yhtenä osana infraa

Kunnallistekniikan toimialueeseen sisältyy kunnan omistuksessa olevat kadut ja puistoalueet. Toimialueeseen kuuluu edellä mainittujen kunnossapito ja rakentaminen.

Kunnossapito-ja rakentamistöistä vastaa yhdyskuntainsinööri.

Vesi- ja viemärijohdoista vastaa Limingan Vesihuolto Oy.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tienkäyttäjän linjan 0200 2100 kautta häiriöt välitetään suoraan maantietä hoitaville urakoitsijoille. Tarvittaessa tieto välitetään myös muille viranomaisille. Liikkumista vaarantavat ja merkittävästi haittaavat puutteet korjataan heti. Lisätietoja http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/kunnossapito

Yleiset tiet  

Luettelo ELY:keskuksen hallinnoimista yleisistä teistä ja kevyenliikenteenväylistä Limingan kunnan alueella (palautteet numeroon p. 0200 2100 Tienkäyttäjän Linja)

 • VT 4        Helsinki-Utsjoki (Jyväskyläntie) + kevyenliikenteenväylät ja –reitit (Juotontie)
 • VT 8        Turku-Oulu (Raahentie)
 • Mt 86      Kannus-Liminka (Paavolantie)
 • St 813     Pattijoki-Liminka (Lumijoentie) + kevyenliikenteenväylä
 • St 847     Liminka-Oulu-Ii (Ouluntie) + kevyenliikenteenväylä
 • Pt 8131   Liminka Asema (Asemakatu)
 • Pt 8240   Tupos-Kylmälä (Tyrnäväntie)
 • Pt 18601 Temmes-Heinijärvi (Kiiskilänkyläntie)
 • Pt 18620 Hirvineva (Hirvinevantie)
 • Pt 18624 Limingan Ylipää (Värminkoskentie)
 • Pt 18623 Kelttu (Ylipääntie-Rantakyläntie)
 • Pt 18625 Selkänen (Erilänperäntie)
 • Pt 18627 Ketunmaa (Ketunmaantie)
 • Pt 18628 Jutkoperä (Kauppakatu-Kedonperäntie-Kurkitien kiertoliittymä-VT8)+kevyenliikenteenväylät
 • Pt 18629 Temmesjoen länsipuoli (Lännentie)
 • Pt 18632 Vehkamaa (Vehkamaantie)
 • Pt 18634 Parras (Partaantie)
 • Pt 18666 Liminka-Tupos (Tupoksentie) + kevyenliikenteenväylä
 • Pt 18667 Selkämaa (Selkämaantie)
 • Pt 18669 Vesikari-Letto (Lintulammentie)
 • Pt 18670 Järvenpää (Järvenpääntie) +kevyenliikenteenväylä väli Ouluntie-Lintulammentie

Toripaikkamaksut

Tekninen lautakunta on päättänyt poistaa toripaikkamaksun uuden torin ja torikaupan elävöittämiseksi. Maksu poistuu yksittäisiltä kauppiailta.

Maksuttomuudesta huolimatta toripaikka tulee kuitenkin aina varata elinkeinopäälliköltä.

Avantouintipaikka

Avantouintipaikan pukusuojan avaimista perittävä 20 euron käyttömaksu tulee maksaa Limingan kunnan tilille FI75 5233 0820 0003 37. Avaimen voi lunastaa Limingan kunnanvirastolta (os. Iivarinpolku 6) kuittia vastaan. Avain palautetaan avantouintikauden loputtua huhtikuussa.