Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Muut palvelut / Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät

Vielä ehtii kunnostaa jätevesijärjestelmän

Haja-asutuksen jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 300 metrin päässä viemäriverkosta, tulee kiinteistön ensisijaisesti liittyä siihen.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metriä vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankinnan pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Uudistusta ei tarvitse tehdä, mikäli kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi). Poikkeamismahdollisuus on myös silloin, kun jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Tämä Youtube-video havainnollistaa, mistä asiassa on kyse: https://youtu.be/3zAxbeZTxdo

Tästä kartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi enintään 100 metriä vesistöstä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Karttaa pitää zoomata tarpeeksi lähelle rajausten näkemiseksi. http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmä pitää uudistaa, eikä viemäriverkostoon liittyminen onnistu, tulee hankkia pätevä suunnittelija, joka käy tontilla ja suunnittelee jätevesijärjestelmän. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Suunnittelijoita voi kysellä rakennusvalvonnasta, Oulun seudun ympäristötoimelta tai ProAgria Oululta.

Mikäli jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, on järjestelmä kunnostettava ensi tilassa riippumatta kiinteistön iästä ja sijainnista.

Lisätietoja jätevesiuudistuksesta antaa:

Kunnan rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Jari Häkkinen
044 497 3637
jari.hakkinen@liminka.fi

Oulun seudun ympäristötoimi
Ympäristötarkastajaharjoittelija Meeri Haataja 8.8.2019 asti
meeri.haataja@ouka.fi
040 767 7302

Ympäristötarkastaja Hannu Salmi
044 703 6766
hannu.salmi@ouka.fi

ProAgria Oulu
Jätevesineuvonta Merja Talvitie 29.11.2019 asti
045 6578 611
merja.talvitie@proagria.fi