Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Rakentaminen / Aloituskokous ja katselmukset

Aloituskokous

  • aloituskokous pidetään siinä vaiheessa, kun rakennuslupa on myönnetty ja rakennuksen pohja on aukaistu
  • tilaisuudessa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyjän lisäksi pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
  • ennen aloituskokousta tulee LVI- ja perustussuunnitelmat sekä vastaavien työnjohtajien hakemukset toimittaa rakennusvalvontaan 

Lisätietoja saa tarkastusrakennusmestarilta.

Katselmukset

  • kunnan katselmukset pientalotyömaalla rajoittuvat aloituskokoukseen ja tulisijakatselmukseen (paloviranomainen), osittaiseen loppukatselmukseen (käyttöönottokatselmus) ja loppukatselmukseen. Kaikki muut katselmukset rakennusteknisiltä osin suorittaa vastaava työnjohtaja sekä LVI-töiden osalta kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden työnjohtaja. Sähkötarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija.
  • tulisijakatselmuksen suorittaa paloviranomainen käyttöönottokatselmuksen yhteydessä, hormikatselmuksen vastaava työnjohtaja
  • ennen käyttöönottokatselmuksen pyytämistä tulee kaikki muut katselmukset  olla pidettyinä ja pöytäkirjat valmiina, työmaan valvonta- ja tarkastusasiakirja soveltuvin osin täytettynä,  palovaroittimet paikoillaan ja toimintakunnossa, osoitenumero paikoillaan, lieden kaatumissuoja asennettuna, vesijohtojen painekoe suoritettuna, sähkötarkastuspöytäkirja täytettynä  ja rakennus muutenkin niin valmis, että se voidaan turvallisesti ottaa käyttöön
  • loppukatselmus tulee suorittaa siinä vaiheessa, kun kohde on täysin valmis ja käyttöönottokatselmuksessa todetut puutteet korjattu.

Lisätietoja saa tarkastusrakennusmestarilta.

Oulun seudun rakennusvalvonnan yhteiset verkkosivut (hakulomakkeet, ohjeet luvista ym.)