Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Asuminen ja rakentaminen / Rakentaminen / Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

Lupapiste.fi

Rakennusluvan "paperisota"

  • Tarkastusrakennusmestarilta voi tiedustella rakennusluvan hakemiseen liittyvistä käytännön asioista. Hän myös valmistelee lupa-asiat.
  • tontinvaraukset hyväksyy tarkastusarkkitehti
  • tontin hakijalle lähetetään päätöksen ja laskun lisäksi tonttikartta 1:500 sekä kaavasuurennos 1:500 asemapiirroksen laatimista varten. Mukana tulee myös rakennusluvan hakemiseen tarvittavat kaavakkeet: Rakennuslupahakemus; Rakennushankeilmoitukset (RH 1) erikseen sekä asuinrakennukselle että autotalli-varastolle; kaavakkeet vastaavalle työnjohtajalle ja  KVV-työnjohtajalle eli kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden johtajalle; sekä kaavake naapureille tiedottamiseksi
  • lupahakemuksen mukaan tulee liittää rakennuslupapiirustukset kolmena sarjana, energiaselvitys asuinrakennuksesta, maaperätutkimus ja kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Haettaessa rakennuslupaa alueelle, joka ei ole yleisen viemärin saavutettavissa tulee jo rakennuslupahakemukseen liittää pohjatutkimukseen perustuva, asiantuntijan tekemä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Suunnitelmien luonnosvaiheen ohjaus

  • varaa aika tarkastusarkkitehdille alustavien suunnitelmien  näyttämiseen ja ota mukaan kaikki tontinvarauspäätöksen mukana lähetetyt kartat ja kaavakkeet

Tontin ostaminen/ vuokraaminen

Rakennuslupahakemusten vastaanottotarkastus

  • yhdessä hakijan kanssa  käydään läpi lupahakemuksen suunnitelmien ja tilastolomakkeiden yhdenmukaisuus ja pyritään samalla korjaamaan ja täydentämään mahdolliset puutteet

Rakennusluvan myöntäminen

  • rakennuslupa myönnetään noin kuukauden kuluessa täydellisen ja tarkastetun lupahakemuksen sisään jättämisestä. Rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa lupapäätöspäivästä lukien ja saattaa valmiiksi viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaisuuspäivästä.
  • rakennuslupamaksun suuruus määräytyy kerrosalan mukaan.
  • rakennuslupapäätös ja hyväksytyt lupapiirustukset lähetetään postiennakolla.

Hyödyllistä tietoa 

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset, tulostettavat ja sähköiset lomakkeet löytyvät tämän linkin takaa.

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennuslupa

Toimenpidelupa

Yleisohjeita pääpiirustusten laatimiseen

Ohje asemapiirroksen laatimiseen

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Työnjohtajan hyväksyttäminen

Rakennuksen purkaminen

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakentamisilmoitus Verohallinnolle