Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Kulttuuripalvelut / Avustukset

Avustusohjeet


Kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuorisotoimijoiden avustukset 2020

Limingan kunnan myöntämät kulttuuri-, vapaa-aika-, ja nuorisotoimijoiden vuosiavustukset ovat haettavissa 1. – 31.3. 2020. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Limingan kunnan nettisivuilla Hakemus - Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle

Kunnan sivuilta voi myös tulostaa hakemuksen, tulostettava hakemus (Huom! Myös yksittäiset hakijat/työryhmät käyttävät samaa lomaketta). Hakemuslomakkeita saa myös Limingan kirjastoista.

Paperiset lomakkeet tulee palauttaa 31.3.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen Kirjaamo/sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka. Sähköisesti avustuksia on mahdollista hakea 31.3.2020 klo 23.59 asti.

Johdanto

Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-aikatarjonta on tärkeä kunnan vetovoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjä.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Limingan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden avustuksiin on Limingassa budjetoitu vuodelle 2020 15 000 euroa. Samoin nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 15 000 euroa.

 

JAKOPERUSTEET

Perusavustus

Toiminta-avustusta voivat hakea Liminkaan rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa.

Perusavustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toiminnan tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Perusavustuksella tuettu yhteisö osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voidaan myöntää produktiokohtaisesti erilaisille yhdistyksille, työryhmille tai yksittäisille henkilöille. Lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen liminkalaisille. Hakemuksia käsitellessä asetetaan etusijalle sellaiset kohteet, jotka luovat uusia tapahtumia tai toimintamalleja kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan.

Kansalaistoiminnan avustukset

Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Hakemuksia käsitellessä asetetaan etusijalle sellaiset kohteet, jotka luovat uusia tapahtumia tai toimintamalleja kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan.

 

NUORISOTOIMINNAN AVUSTUKSET

Avustus on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Toiminta voi olla joko kunnan, paikallisen yhdistyksen, yksittäisen työryhmän tai organisaation toteuttamaa toimintaa. Hakijat voivat tehdä yhteistyöhankkeita.

Avustuksia ei myönnetä

  • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
  • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
  • kustannus- ja julkaisutoimintaan
  • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
  • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
  • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
  • takautuvasti jo järjestettyihin tapahtumiin

 

Janne Nevala kirjasto- ja kulttuurijohtaja