Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Kehittämis- ja elinkeinohankkeet / Hanhikivi-jatkoyhteyshanke

Hanhikivi-jatkoyhteyshanke

Limingan kunta on mukana Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan toteuttamassa Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa. Hankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi1 -ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella. Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy majoituskylän yhteyteen tulevan palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin, että viranomaisten lupapalveluiden ja rekistereiden piiriin (vastaanoton palvelut). Olennaista on myös alueelle saapuvien työntekijöiden perehdyttäminen varsinaisen työmaan lisäksi myös muuhun toimintaympäristöön, toimintatapoihin ja kulttuuriin (kotouttaminen). Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuvat Fennovoiman, laitostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia (poliisi, verohallinto, maistraatti, maahanmuuttovirasto, TE-palvelut jne.) sekä kunnan palvelujen edustajat. Viranomais- ja kuntapalveluiden lisäksi palvelukeskuksen toimintoja tarkastellaan yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden osalta.

Jatkoyhteyshankkeessa kehitetään edelleen vuoden 2015 alussa julkaistujen alueellisten infopankki.fi –sivujen (http://www.infopankki.fi/fi/etusivu) sisältöjä vastaamaan yhä paremmin työperäisen maahanmuuton tarpeita, yhteistyössä hankealueen yritysten ja niiden ulkomaisten työntekijöiden sekä Infopankki.fi -toimituksen kanssa. Ulkomaisen työvoiman saapumiseen liittyvien prosessien lisäksi hankkeessa kehitetään myös alueen olemassa olevan työvoiman ja alueelle ydinvoimahankkeen myötä siirtyvien/syntyvien välillisten työpaikkojen kohtaamiseen liittyviä prosesseja yhdessä TE-palveluiden kanssa. Lisäksi hankkeessa osallistutaan alueella käynnissä olevaan verkostoyhteistyöhön ympäröivien kuntien ja seutukuntien kanssa Hanhikivi -kokonaisuuteen liittyen.

Päätoteuttaja(t): Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Toteutusaika: 1.5.2015–31.12.2017

Kokonaiskustannus yhteensä 472 320 euroa, josta EU+valtio 330 624, tuensaajan omarahoitus 41 675 sekä ulkopuolinen kuntarahoitus 100 021 euroa.

Lisätietoa: Teemu Haapala, Limingan kunta