Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Kehittämis- ja elinkeinohankkeet / Liminganportti II liikennejärjestelyt -hanke

Liminganportti II liikennejärjestelyt - hanke

Limingan kunta rakennuttaa Liminganportti II aluetta yritystonteiksi

Alue käsittää yhdeksän tonttia, joita voidaan tarvittaessa myös jakaa pienempiin osiin. Hankkeessa toteutetaan Liminganportti II -alueen liikennejärjestelyt tukemaan pk-yritysten saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä ja valmiuksia. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa nopean aikavälin yksityisten investointien saaminen alueelle ja käynnistää yritysalueen rakentaminen. Liminganportti II liikennejärjestelyt hanke tukee pk-yritysten sijoittumista Limingan alueelle, vauhdittaa rakentamisen käynnistymistä sekä tukee kunnan työpaikkaomavaraisuuden kehittymistä, alueen positiivista imagoa, sekä olemassa olevien yritysalueiden toimintaedellytyksiä.

Rakennusurakka koostuu kolmesta vaiheesta:

1. vaiheessa rakennetaan kadut murskepintaisiksi, ja rakennetaan katujen kuivatusjärjestelmät. Aloitetaan valaistustyö.

2. vaiheessa rakennetaan alueelle meluaita. Olemassa olevan Kedonperäntien kulutuskerrokset uusitaan sekoitusjyrsien, ja asfaltoidaan uudelleen, parannuksen jälkeen tie on kaiken liikenteen käytössä. Lisäksi päällystetään yritystiet, sekä näiden yritysteiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät asfaltilla, sekä toteutetaan alueen viherrakennustyöt. Viimeistellään alueen valaistus.

3. vaiheessa katkaistaan Kedonperäntien liittymä vt-8 tiehen.

Toteuttaja: Limingan kunta
Yhteyshenkilö: Teemu Haapala, teemu.haapala@liminka.fi
Hanketyyppi: Investointihanke
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Toteutusaika: 1.3.2018-30.9.2019
Kustannusarvio: 764 930 €, josta EU + valtio 382 465 €, Limingan kunta 382 465 €.