Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Kehittämis- ja elinkeinohankkeet / Lisätietoa eri rahoitusmuodoista

Lisätietoa eri rahoitusmuodoista:

  • Nouseva Rannikkoseutu ry (NorSu) on paikallinen kehittämisyhdistys, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). Leader -periaattein. Ohjelmasta voidaan myöntää erilaisia hanke- ja yritystukia eri toimijoille. Lisäksi Leader-ryhmä kouluttaa, tiedottaa, aktivoi ja auttaa avustuksen hakijoita hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheessa. Tuki haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Lisätietoa osoitteesta http://www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/etusivu

  • Maaseutuvirasto (MAVI) myöntää avustukset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). MAVI myöntää erilaisia viljelijätukia sekä kehittämis- ja investointihanketukia. Lisäksi MAVI tarjoaa maaseudun neuvontapalveluita, jotka tukevat maatalousyrittäjien osaamista sekä välittävät tietoa uusista menetelmistä ja yritysten talouteen vaikuttavista tekijöistä.  Lisätietoa palveluista: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/

  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää avustuksia esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen, maatalouden kehittämiseen, kala- ja porotalouteen, liikenteeseen, ympäristöön sekä työllisyystoimiin. ELY-keskus myöntää muun muassa hanketukia Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tutustu ELY:n tarjoamiin erilaisiin avustuksiin osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset#.V2I3eNKLTIU

  • Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää investointi- ja kehittämishanketukia Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ). Lisäksi pienempiä hanketukia on mahdollista hakea Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahastosta. Pohjois-Pohjanmaan liiton palvelut löydät osoitteesta http://www.pohjois-pohjanmaa.fi ja lisätietoa rakennerahastoista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi

  • Tekesin rahoitus puolestaan auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä kasvamaan vientimarkkinoilla. Lisäksi Tekes rahoittaa erilaisia tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehityshankkeita. Lisätietoa Tekesin rahoitusohjelmista löytyy osoitteesta http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/ ja yritysten rahoitusmahdollisuuksista osoitteesta http://www.tekes.fi/rahoitus/

  • Horisontti 2020 -ohjelma on Euroopan unionin suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma. Ohjelma on kestoltaan seitsenvuotinen vuosina 2014 – 2020 ja sen budjetti on yhteensä lähes 80 miljardia euroa. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Lisätietoa Horisontista löytyy muun muassa Tekesin sivuilta osoitteesta http://www.tekes.eu/horisontti-2020/ sekä Euroopan komission sivuilta https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

  • Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopisteen Internet-sivuilta löytyy kattavasti tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista sekä avoinna olevista hauista: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?1706. Lisäksi EU-tietopiste tarjoaa tietoa, neuvoja, apua ja vastauksia Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Tietopisteestä saa myös maksuttomia EU-aiheisia julkaisuja, esitteitä, karttoja ja postereita sekä ohjeita siitä, mistä EU-tietoa löytyy. EU-tietopiste sijaitsee Oulussa (osoite Sepänkatu 20, 90100 Oulu), Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa, neljännessä kerroksessa.

  • Muita tahoja ovat muun muassa: 

Lisätietoa hanke- ja yritystuista sekä muusta rahoituksesta antavat:

Elinkeinopäällikkö Teemu Haapala, 044 577 9037
Hankeasiantuntija Laura Kelhä, 050 309 3868