Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Kehittämis- ja elinkeinohankkeet / Mukana-hanke

MUKANA - yksilöllisillä työelämäpoluilla yhdessä eteenpäin

Tutustu tarkemmin hankkeen toimintaan:
Hankekuvaus

MUKANA-hankkeen tavoitteena on edistää työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän työ- ja toimintakykyään sekä työelämävalmiuksiaan. Etsimme ja pilotoimme uusia asiakaslähtöisiä kohtaamisen väyliä sekä lähestymistapoja asiakkaiden tueksi.

Hankkeen myötä työelämän ulkopuolella olevien tavoittaminen, motivoiminen ja osallistaminen mielekkääseen ja toimintakykyä vahvistavaan toimintaan lisääntyy. Pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus vahvistuvat ja sen myötä syrjäytyminen, köyhyys ja huono-osaisuus vähenevät. Hankkeen kautta löydetään uudenlaisia malleja työelämän ulkopuolella olevien tavoittamiseen ja tukemiseen. Tuloksena saadaan kuntien käyttöön ja kohderyhmän tarpeisiin sopivia matalan kynnyksen palvelumalleja, jotka voidaan liittää osaksi kuntien pysyviä palveluita.

Toteuttaja: Limingan kunta
Hanketyyppi: Kehittämishanke
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Toteutusaika: 12.3.2018-12.3.2021
Kustannusarvio: 208 385 €, josta EU + valtion rahoitus 166 708 € ja Limingan kunta 41 677 €.

Projektipäällikkö/ yksilövalmentaja Tiina Nokela
p. 040 583 6802 tiina.nokela@liminka.fi

 

ely     esr