Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Kehittämis- ja elinkeinohankkeet / VÄHÄHIKU -hanke

Vähähiilisyydestä kilpailukykyä kunnille -hanke

Limingan kunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toteutettavassa Vähähiilisyydestä kilpailukykyä kunnille -hankkeessa (VÄHÄHIKU), jonka tavoitteena on saada osallistujakunnat vähentämään fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla voidaan synnyttää taloudellisia säästöjä. Hankkeessa siirretään hyviä käytäntöjä sekä kehitetään ja testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla kunnat pystyvät nykyistä tehokkaammin ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja ja uusiutuvaa energiaa.

Limingassa hankeen toimenpiteet etenevät seuraavasti:

  • selvitetään öljylämmitteisten koulujen muuttamisesta uusiutuvalle energialle
  • selvitetään aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia kunnan kiinteistöissä
  • järjestetään kuntalaisille infotilaisuuksia, joissa esitellään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden cleantech-ratkaisuja
  • edistetään energiatehokkuuden juurruttamista päivittäiseen työhön kunnan eri toiminnoissa
  • selvittää mahdollisuutta vaihtaa tai muuttaa kunnan autot ja muut fossiilisilla polttoaineilla toimivat koneet esim. biokaasulla toimiviksi
  • lisätään kuntalaisten tietoisuutta energiaratkaisuista korjausrakentamisessa  

Limingan kunnan lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän muuta kuntaa: Oulun ympäryskunnista Ii, Tyrnävä, Kempele ja Muhos sekä Nivala-Haapajärven seutukunnasta Kärsämäki, Nivala ja Pyhäjärvi.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä kuntien kanssa Iin Micropolis Oy ja Suomen ympäristökeskus.

Päätoteuttaja(t): Iin Micropolis Oy ja Suomen Ympäristökeskus

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto

Toteutusaika: 2015–2017

Lisätietoa: Irja Ruokamo, Iin Micropolis Oy sekä Simo Pöllänen, Limingan kunta