Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Korona-avustus yksinyrittäjille (valtio)

Korona-avustus yksinyrittäjille (valtion rahoitus)

Valtio on myöntänyt Limingan kunnalle eteenpäin jaettavaksi yksinyrittäjille 298 000 €:n avustuspotin. Käytännössä tämä tarkoittaa 149 yksinyrittäjän tukemista kerta-avustuksella. Hakemuksia voi jättää kuntaan 16.4. lähtien ja tukia päästään maksamaan yrittäjille heti kun kunta on saanut valtionavustuspäätöksen.

Avustushakemuksia voi jättää kuntaan torstaina 16.4.2020 klo 8.00 lähtien. Avustusten hakeminen on päättynyt 30.9.2020. 

Yksinyrittäjien avustuksen kriteerit ovat samanlaiset jokaisessa kunnassa. Tutustuthan tarkasti tältä sivuilta löytyviin ohjeistuksiin. Puutteet hakemuksessa hidastavat käsittelyä ja päätöksen saamista (hakemuslomakkeen täyttö & kaikki tarvittavat liitteet).  Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisen ehdoista, tuen maksamisesta, hakemuksen laatimisesta tai muusta, ole rohkeasti yhteydessä suoraan kuntaan. Apua antavat:

 • Elinkeinojohtaja Teemu Haapala, teemu.haapala@liminka.fi, 044 577 9037
 • Yritys- ja sijoittumisasiantuntija Kaj Sartorisio, kaj.sartorisio@liminka.fi, 040 669 4876
 • Hankeasiantuntija Laura Kelhä, laura.kelha@liminka.fi, 050 309 3868

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Avustus on tarkoitettu yksinyrittäjille. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että avustusta voidaan myöntää:

 • yksityisille elinkeinoharjoittajille tai toiminimille
 • kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille
 • osakeyhtiöille tai
 • osuuskunnille

Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemus-hetkellä. Jos yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti ja se on kertaluonteinen. Jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Mikäli yrityksessä on palkattua työvoimaa, ohjataan hakijat ELY:yyn (1-5 työntekijää) tai Business Finlandiin (yli 6 työntekijää).

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.

Avustuksen suuruudesta ja käyttökohteesta

 • Kyseessä 2 000 €:n suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin.
 • Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei pidetä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena.  Avustusta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. 
 • Avustusta myönnetään 16.3.2020-31.8.2020 väliselle ajalle. Avustusta on mahdollista hakea 30.9.2020 saakka. 

Avustuksen myöntämisen edellytykset

 1. Yritystoiminta on päätoimista.
  • yrittäjällä on eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI
  • yrittäjä voi esittää vähintään 20 000 €:n yrittäjätulon tai laskutuksen. 
  • Jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 €:n laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
 2. Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat alentuneet nimenomaisesti koronaepidemian seurauksena (16.3.2020 jälkeen). 
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
 3. Liiketoiminta on kannattavaa.
  • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
  • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Miten tukea haetaan?

Ennen hakemista, tutustu tarkasti rahoituksen ehtoihin. Hakemuslomakkeen pääset lataamaan alta:

hakemuslomake (word/docx) tai hakemuslomake (pdf).

 • Lataa hakemus omalle koneellesi yllä olevasta hakemuslomake-linkistä. Täytä lomake koneellasi huolellisesti ja lisää kaikki tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää hakemuksesi käsittelyä.
  • 17.4.2020 saadun TEM:n ohjeistuksen mukaan lomake tulee allekirjoittaa. Hakemuslomaketta on päivitetty 17.4. tämän ohjeistuksen mukaiseksi. 
  • Mikäli olet jo toimittanut hakemuksesi aiemmalla hakemuslomakepohjalla, olemme sinuun yhteydessä ja sovimme kanssasi toimintatavasta allekirjoituksen osalta. 
 • Kirjallinen hakemuslomake liitteineen lähetetään osoitteeseen valtiontuki@liminka.fi. Hakemus jätetään yksinyrittäjän kotikuntaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).
  • Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta toimittaa hakemusta sähköisenä, voi paperisen allekirjoitetun hakemuksen liitteineen lähettää postitse osoitteeseella: Limingan kunta, Yksinyrittäjien korona-avustus / Liminganraitti 10, 91900 Liminka. Hakemuksen voi myös tuoda Lakeustalolle kunnanviraston infoon (3. krs) klo 8-15 välisenä aikana.
 • Hakemuksen liitteet:
  • Tilinpäätös vuodelta 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisen veroilmoitus. 
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (taloudellisen tilanteen/myyntituottojen laskeminen vähintään -30 %). Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
  • Jos yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys liiketoiminnasta (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Todistus veroveloista ja jos yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Hakemuslomakkeessa kysytään yrityksen saamista De minimis -tuista. Esimerkiksi Nouseva Rannikkoseutu ry:n, Ely-keskuksen, Finnveran tai Business Finlandin rahoitus voi olla De minimistä, joten jos olet viimeisen reilun kahden vuoden aikana saanut päätöksen joltain rahoittajalta, tarkista De minimiksen määrä tukipäätöksestä. 

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 € (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 €) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. 

Hakemusten käsittely

 • Hakemukset käsitellään yrityksen kotikunnassa saapumisjärjestyksessä. Puutteet hakemuksessa usein viivästyttävät hakemuksen käsittelyä. 
 • Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus.
 • Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 € kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden. Kunta maksaa tuen yritykselle sopimuksen syntymisen jälkeen ilmoitettuna päivämääränä.

Muuta huomioitavaa

 • Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska kyseessä olevia tukia/avustuksia ei ole erikseen säädetty verovapaiksi, nämä ovat yritykselle veronalaista tuloa. Kyseiset tulot ovat yritystoiminnasta saatavaa tuloa, joka on kirjattava kirjanpitoon tulona. Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
 • Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
 • Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.
 • Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
 • Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.
 • Huomaathan, että Limingan kunta myöntää myös omaa avustustaan mikroyrittäjille (budjetoitu 100 000€). Kunnan ja valtion budjeteista myönnettävät tuet ovat kaksi erillistä tukimuotoa, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. Tuet eivät myöskään estä työttömyysetuuksien saamista. Kunnan myöntämään tukeen voit tutustua tarkemmin täältä: Limingan kunnan tuki mikroyrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kysymyksiä ja vastauksia sivuilleen yksinyrittäjien korona-avustukseen liittyen. Niihin pääset tutustumaan täältä: kysymyksiä ja vastauksia.