Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Koronaepidemian tuet - lyhyesti esiteltyinä!

YRITTÄJIEN TUET ESITELTYNÄ LYHYESTI SEN MUKAAN MILLAINEN YRITYS ON KYSEESSÄ

tuet

TULOSSA YRITYSTEN KUSTANNUSTUKI, JOTA HAETAAN VALTIONKONTTORISTA 7.7.2020 ALKAEN

 • Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.
 • Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisen asiointikanavan kautta 7.7.-31.8.2020.
 • Lisätietoa kustannustuesta täältä: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#078d0654

 

1. YKSINYRITTÄJÄ (EI TYÖNTEKIJÖITÄ)

A) Limingan kunnan tuki mikroyrittäjille - HAKU ON AUKI!

Tuki koskee yhdestä kolmeen henkeen työllistäviä liminkalaisia mikroyrityksiä, jotka toimivat Limingan kunnan alueella (kotipaikka Liminka, toimipaikka Liminka). Tuen suuruus on 500–1000 euroa kuukaudessa yritystä kohden, maksimissaan kolmen kuukauden ajan. Kyse on tukirahasta, jota ei tulla perimään takaisin. Kyseessä on kunnan oma budjetoima tukimuoto, joka on eri kuin valtion budjetista myönnettävä yksinyrittäjän 2000 €:n kerta-avustus.

Tuki maksetaan hakemuksen perusteella sellaisille mikroyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronaepidemian vuoksi. 

Kunnan avustuksen hakeminen:

 1. Hakemus (kunnan) on vapaamuotoinen ja sen voi lähettää teemu.haapala(AT)liminka.fi.
 2. Mukaan hakemukseen liitä:
  1. selvitys, miten korona on vaikuttanut yrityksen toimintaan (Tuki maksetaan hakemuksen perusteella sellaisille mikroyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronaepidemian vuoksi)
  2. Tilinpäätös 2019 (tai 2018, jos 2019 ei vielä valmis, mutta tällöin olisi hyvä tehdä lyhyt selvitys 2019 vuoden tilanteesta)
  3. Selvitys toimitiloista (eli toimiiko yritys vuokratiloissa vai ei ja jos kyllä, niin onko vuokranantaja huojentanut jotenkin vuokraa tai tullut muuten vastaan)
  4. Hakemasi tukisumma.

Hakemusten käsittelyn aikataulusta:

 • Alkuperäisesti hakemuksia pyydettiin keskiviikkoon 15.4.2020 mennessä. 
 • Hakemuksia on saapunut kuntaan suuri määrä. Tämän vuoksi linjasimme, että ensimmäisellä käsittelykierroksella käsittelemme 31.3.-21.4.2020 välisenä aikana saapuneet hakemukset. Tällöin myönteisen tukipäätöksen sai 50 yritystä ja tukea myönnettiin näille yrityksille yhteensä 82 500 €. 
 • 22.4.2020-1.6.2020 saapuneet hakemukset käsiteltiin toisessa käsittelyerässä. Tällöin myönteisen tukipäätöksen sai 6 yritystä ja tukea myönnettiin yhteensä näille yrityksille 9 000 €. 
 • Loput hakemukset käsitellään siten, että viimeistään 9.8. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään elokuun aikana. 

Limingan kunnanvaltuusto kokoontuu 27.4.2020, jossa myös kunnanhallituksen antama esitys käsitellään. Otamme kuitenkin hakemuksia vastaan jo etukäteen, jotta kunnanvaltuuston käsittelyn jälkeen saisimme myönnettyä tukea yrittäjille mahdollisimman nopeasti.

B) Valtion yksinyrittäjän korona-avustus – HAKU AUKI 16.4.2020 ALKAEN!

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta 2 000 €:n kertakorvausta yritystoiminnan laskennallisiin kuluihin.  Kyseessä on valtion kunnille jaettavaksi myöntämä avustus (vrt. Limingan kunnan tuki mikroyrittäjille on oma ja erillinen tukimuoto kunnan budjetista). Tarkan kuvauksen, ehdot ja hakemuslomakkeeseen pääset tutustumaan täältä: yksinyrittäjän korona-avustus (valtiontuki)

Avustuksen periaatteet lyhyesti:

 • Avustus on tarkoitettu yksinyrittäjille, jolla tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää (tmi, oy, ay, ky, osuuskunta, kevytyrittäjyys, freelance-yrittäjät). Yksinyrittäjällä ei ole palkattua työvoimaa.
 • Kyseessä 2 000 €:n suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin. Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Avustusta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi palkkatuloksi. 
 • Avustusta myönnetään 16.3.2020-31.8.2020 väliseltä toiminta-ajalta. Itse hakemuksen voi jättää kuntaan 30.9.2020 saakka. 
 • Tuen myöntämisen edellytyksinä on (tarkemmin eriteltynä kunnan verkkosivuilla):
  1. yritystoiminta on päätoimista
  2. yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat alentuneet nimenomaisesti koronaepidemian seurauksena (16.3.2020 jälkeen),
  3. liiketoiminta on kannattavaa.

Tuen hakeminen pähkinänkuoressa: 

 • Tutustu kunnan verkkosivuilla avustuksen ehtoihin ja hakemiseen (linkki ylhäällä). Hakulomake löytyy samaiselta sivulta. 
 • Huolellisesti täytetty hakemus toimitetaan liitteineen sähköpostitse yksinyrittäjän kotikuntaan. 
 • Hakemuksen liitteet:
  • Tilinpäätös vuodelta 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. 
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020. (Huom! Myynnin pieneneminen 16.3. alkaen, vähintään 30%)
  • Jos yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys liiketoiminnan kannattavuudesta (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Todistus veroveloista ja jos yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

C) Yrittäjän työttömyysturva – yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa! - HAKU ON AUKI!

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi 3 kk ajalle. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Yksinyrittäjän toimintatukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos 2.000 euron toimintatukea haetaan yrityksen kiinteisiin kuluihin, se ei vaikuta työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Työmarkkinatuen edellytyksenä on, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1.089,67 €/kk yrittäjää kohden. Etuutta voi saada takautuvasti maaliskuun puolivälistä alkaen, jos rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjä voi saada myös Kelasta asumistukea tai perustoimeentulotukea.

D) Pankki ja Finnvera

Yksinyrittäjä voi hakea myös Finnveran lainatakausta. Finnveran valikoimassa mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät.

Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille, freelancereille tai muille suoraan verokortilla työskenteleville. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.


2. PIENYRITYS (1-5 HENKILÖÄ MUKAAN LUKIEN YRITTÄJÄ)

A) Limingan kunnan tuki mikroyrittäjille - HAKU ON AUKI!

Tuki koskee yhdestä kolmeen henkeen työllistäviä liminkalaisia mikroyrityksiä, jotka toimivat Limingan kunnan alueella (kotipaikka Liminka, toimipaikka Liminka). Tuen suuruus on 500–1000 euroa kuukaudessa yritystä kohden, maksimissaan kolmen kuukauden ajan. Kyse on tukirahasta, jota ei tulla perimään takaisin. Kyseessä on kunnan oma budjetoima tukimuoto, joka on eri kuin valtion budjetista myönnettävä yksinyrittäjän 2000 €:n kerta-avustus.

Tuki maksetaan hakemuksen perusteella sellaisille mikroyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronaepidemian vuoksi. 

Kunnan avustuksen hakeminen:

 1. Hakemus (kunnan) on vapaamuotoinen ja sen voi lähettää teemu.haapala(AT)liminka.fi.
 2. Mukaan hakemukseen liitä:
  1. selvitys, miten korona on vaikuttanut yrityksen toimintaan (Tuki maksetaan hakemuksen perusteella sellaisille mikroyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronaepidemian vuoksi)
  2. Tilinpäätös 2019 (tai 2018, jos 2019 ei vielä valmis, mutta tällöin olisi hyvä tehdä lyhyt selvitys 2019 vuoden tilanteesta)
  3. Selvitys toimitiloista (eli toimiiko yritys vuokratiloissa vai ei ja jos kyllä, niin onko vuokranantaja huojentanut jotenkin vuokraa tai tullut muuten vastaan)
  4. Hakemasi tukisumma.

Hakemusten käsittelyn aikataulusta:

 • Alkuperäisesti hakemuksia pyydettiin keskiviikkoon 15.4.2020 mennessä. 
 • Hakemuksia on saapunut kuntaan suuri määrä. Tämän vuoksi linjasimme, että ensimmäisellä käsittelykierroksella käsittelemme 31.3.-21.4.2020 välisenä aikana saapuneet hakemukset. Tällöin myönteisen tukipäätöksen sai 50 yritystä ja tukea myönnettiin näille yrityksille yhteensä 82 500 €. 
 • 22.4.2020-1.6.2020 saapuneet hakemukset käsiteltiin toisessa käsittelyerässä. Tällöin myönteisen tukipäätöksen sai 6 yritystä ja tukea myönnettiin yhteensä näille yrityksille 9 000 €. 
 • Loput hakemukset käsitellään siten, että viimeistään 9.8. mennessä saapuneet hakemukset käsitellään elokuun aikana. 

Limingan kunnanvaltuusto kokoontuu 27.4.2020, jossa myös kunnanhallituksen antama esitys käsitellään. Otamme kuitenkin hakemuksia vastaan jo etukäteen, jotta kunnanvaltuuston käsittelyn jälkeen saisimme myönnettyä tukea yrittäjille mahdollisimman nopeasti.

B) ELY-keskuksen avustukset - HAKU ON PÄÄTTYNYT 8.6.2020, MAKSATUSTA VOI HAKEA EDELLEEN.

Pienyrityksen on mahdollista hakea ELY-keskukselta poikkeusrahoitusta koronan aiheuttamiin markkina- ja tuotantohäiriöihin. Tuki koskee kaikkia yritysmuotoja (oy, ay, ky, osk, yksityinen elinkeinonharjoittaja) ja lähes kaikkia toimialoja pois lukien maatalous, metsä- ja kalatalous tai maataloustuotteiden jalostus. Tarjolla on liiketoiminnan häiriötilanteisiin suunnattua esiselvitysrahoitusta (max. 10.000 €) sekä kehittämisrahoitusta (max 100.000 €). Rahoituksen määritelmä on väljä, mutta kyse ei ole käyttöpääomasta tai syntyneiden tappioiden korvaamisesta. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

Yritykseltä edellytetään vähintään yhtä osa-aikaista työntekijää tai vaihtoehtoisesti yrityksessä tulisi olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa. Myös nämä usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. ELY-keskusten muita vakiintuneita yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti.

ELY-keskuksen tukeen pääset tutustumaan täältä: ely-keskuksen avustus.

C) Yrittäjän työttömyysturva - HAKU ON AUKI!

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Työmarkkinatuen edellytyksenä on, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1.089,67 €/kk yrittäjää kohden. Etuutta voi saada takautuvasti maaliskuun puolivälistä alkaen, jos rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjä voi saada myös Kelasta asumistukea tai perustoimeentulotukea.

D) Pankki ja Finnvera

Pienyritys voi hakea takausta Finnverasta. Valikoimassa on mm. aloittelevan yhtiön alkutakaus sekä hieman pidemmälle ehtineen yrityksen pk-takaus. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.

E) Nouseva Rannikkoseutu ry:n Yritys Leader -rahoitus - HAKU ON PÄÄTTYNYT 

Nousevan RannikkoseudunYritys Leader -rahoitus. Hakijana voi olla 1-2 htv:tä työllistävä (myös yrittäjä lasketaan mukaan) mikroyritys, joka toimii Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueella (Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä).Tukea myönnetään maksimissaan 750 euroa per yrittäjä. Tuen osuus kehittämiseen (ostopalvelut) 80 % ja investointeihin (hankinnat) 50 %. Näin ollen maksimituen voi saada kehittämisessä 937,50 euron kustannusarviolla ja hankinnoissa 1 500 euron kustannusarviolla. 


3. PK-YRITYS (6-250 HENKILÖÄ, MUKAAN LUKIEN YRITTÄJÄ)

A) Business Finlandin avustukset - HAKU ON PÄÄTTYNYT 8.6.2020 

Pk-yrityksen on mahdollista saada tukea koronaongelmissa Business Finlandin kautta. Rahoitus on tarkoitettu uusien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä. Tarjolla on liiketoiminnan häiriötilanteisiin suunnattua esiselvitysrahoitusta (max. 10.000 €) sekä kehittämisrahoitusta (max 100.000 €). Rahoituksen määritelmä on väljä, mutta kyse ei ole käyttöpääomasta tai syntyneiden tappioiden korvaamisesta. Tuki koskee erilaisia osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä sekä osuuskuntia. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

Business Finlandin tukeen pääset tutustumaan täältä: liiketoiminnan kehitysrahoitus korona-tilanteessa.

B) Yrittäjän työttömyysturva - HAKU ON AIKA!

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Työmarkkinatuen edellytyksenä on, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1.089,67 €/kk yrittäjää kohden. Etuutta voi saada takautuvasti maaliskuun puolivälistä alkaen, jos rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjä voi saada myös Kelasta asumistukea tai perustoimeentulotukea.

C) Pankki ja Finnvera

Myös pk-yritys voi hakea Finnveran takausta. Takausta haettaessa otetaan yhteys omaan pankkiin, ei Finnveraan. Oma pankki myöntää lainan ja hakee sille Finnveran takauksen, jos hakuehdot täyttyvät. Finnveran takaus voidaan myöntää luotolle 80 prosenttiin asti. Takausta hakevan yrityksen on oltava kaupparekisterissä. Finnveran takaamat alle miljoonan euron lainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta takauksesta peritään maksu.

 

4. YLI 50 TYÖNTEKIJÄÄ TYÖLLISTÄVÄT YRITYKSET

A) Pääomasijoitusyhtiö Tesin rahoitus

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi sijoittaa keskisuuriin yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista ongelmista lisärahoituksella. Tesi sijoittaa kannattaviin yrityksiin, joilla on liikevaihtoa Suomessa vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstöä vähintään 50. Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Hakuohjeet tarkentuvat Tesin verkkosivuille pääsiäisen jälkeen.

B) Business Finlandin avustukset (HAKU PÄÄTTYNYT 8.6.2020, pankki ja Finnvera

Myös suuret yritykset voivat hakea Finnveran takauksia ja Business Finlandin tukia. Business Finlandin tuet eivät koske yli 300 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Alle miljoonan euron lainassa pankki hakee yrityksen puolesta takauksen Finnveralta. Yli miljoonan euron lainassa yritys neuvottelee aluksi lainasta pankkinsa kanssa, jonka jälkeen hakee takausta Finnveralta.

 

Ota rohkeasti yhteyttä: