Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Kirjasto / Käyttösäännöt ja maksut

Kirjastossa perittävät maksut

 • myöhästymismaksu 0,15 € / pv / teos, korkeintaan 5 € / teos
 • pikalainan myöhästymismaksu 0,40 € / pv / teos, korkeintaan 5 € / teos
 • palautuskehotus 1 €
 • noutamaton varaus 1 €
 • kaukolaina 1 € + lähettävän kirjaston perimät kulut
 • uusi kirjastokortti 3 €

 

 • Lasten ja nuorten aineistosta ei mene myöhästymismaksuja.
 • Myöhästymismaksut kertyvät myös kiinniolopäiviltä.
 • Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään aina maksu.
 • Kaikki maksut tulee suorittaa kerralla, lyhennysmahdollisuutta ei ole.
 • Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen estyy, jos maksuja on 12 euroa tai enemmän.

Kirjastossa on asiakkaiden käytössä kopiokone sekä tulostin. Kopion hinta 0,20 €/kpl, värikopiot 0,50€/kpl.


OUTI-kirjastojen käyttösäännöt

OUTI-kirjastoihin kuuluvat Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pyhäjoen, Siikajoen, Tyrnävän, Utajärven ja Vihannin kirjastot. OUTI-kirjastoilla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä kirjastojärjestelmä.

Käyttöoikeus

 • Kirjastoja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.
 • Kirjastot tarjoavat maksutta käyttöön ajanmukaiset kokoelmat, palvelut ja tilat.

Kirjastokortti

 • Lainaamiseen, uusimiseen ja varaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa todistamalla henkilöllisyytensä.
 • Kirjastokortti voidaan myöntää yhteisöasiakkaille. Käyttösäännöt koskevat myös yhteisöasiakkaita.
 • Kirjastokortin saa kaikista OUTI-kirjastoista tai kirjastoautoista. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.
 • Asiakkaalla on oltava postiosoite Suomessa. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.
 • Sama kirjastokortti käy kaikissa OUTI-kirjastoissa.
 • Joihinkin kirjaston palveluihin tarvitaan salasana, jonka saa henkilökohtaisesti kirjastosta. Salasana tarvitaan mm. omien lainojen uusimiseen, aineiston varaamiseen verkkokirjastossa ja omatoimikirjaston sisäänpääsyyn.

Asiakkaan vastuu

 • Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä.
 • Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi johonkin OUTI-kirjastoon. Asiakas voi lunastaa uuden kortin kadonneen tilalle todistettuaan henkilöllisyytensä.
 • Asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa OUTI-kirjastoissa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Kielto on voimassa, kunnes asiakas on palauttanut aineiston ja suorittanut maksut.
 • Kirjasto on kaikille yhteinen tila. Häiritsevä käyttäytyminen kirjastossa voi aiheuttaa käyttöoikeuden menetyksen. Kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä käyttökiellon ja sen keston. Kielto annetaan vähäisissä tapauksissa suullisesti ja muuten kirjallisesti. Osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen käyttökiellon antamista.

Lainaaminen, uusiminen, varaaminen ja palauttaminen

 • Asiakkaalla voi olla kerrallaan yhteensä sata lainaa.
 • Elokuvien  ja digitaalisten pelien lainauksessa noudatetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen asettamia ikärajoja (www.ikarajat.fi).
 • Lainan voi pikalainoja lukuun ottamatta uusia, jos siitä ei ole varauksia. Lainan voi uusia enintään viisi kertaa.
 • Asiakas voi tehdä varauksia kaikkien OUTI-kirjastojen aineistosta.
 • Aineiston varaaminen on maksutonta. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu. Varauksia voi olla voimassa enintään 50 kappaletta.
 • Lainat voi palauttaa maksutta kaikkiin OUTI-kirjastojen palvelupaikkoihin yölainoja ja esineitä lukuun ottamatta.

Kaukolainaus OUTI-kirjastojen ulkopuolelta

 • Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole OUTI-kirjastoissa. Kaukolainoista peritään maksu. Kaukolainoja tilattaessa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antavan kirjaston laina-aikoja ja maksuja.
 • Kaukolainoista on kirjastokohtaisia käytänteitä.

Myöhästyneet lainat

 • Laina-aika päättyy eräpäivänä silloin, kun kirjasto suljetaan.
 • Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään päiväkohtainen myöhästymismaksu.
 • Lasten aineistosta ei mene myöhästymismaksua.
 • Palautuskehotuksen lähettämisestä peritään maksu, ja se lähetetään myös lasten aineistosta.
 • Palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku. Alle 18-vuotiaan palauttamattomat lainat laskutetaan huoltajalta.
 • Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintäkulut.

Aineiston korvaaminen

 • Mikäli asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjastoaineistoa tai jättää lainat palauttamatta, hänen on korvattava aineisto hankkimalla uusi kappale tai maksamalla korvaushinta.
 • Elokuvateoksia, digitaalisia pelejä ja tietokoneohjelmia ei voi korvata asiakkaan hankkimilla kappaleilla.
 • Kirjasto ei korvaa asiakkaan laitteita, jos ne rikkoutuvat kirjaston aineistoa käytettäessä.

Omatoimikäyttö

 • Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Omatoimikirjaston asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot sekä myös seurassaan sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamat vahingot. Väärinkäytöstä ja käyttösääntöjen rikkomisesta seuraa omatoimikäyttöoikeuden menetys.

Tietosuoja

 • OUTI-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §).
 • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §).
 • Rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjastoissa.
 • Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

OUTI-ohjausryhmän päätös 8.9.2015 § 2
Käyttösäännöt tulevat voimaan 1.1.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.