Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Kulttuuripalvelut / Avustukset

Avustusohjeet

Monipuolinen kulttuuritarjonta on tärkeä kunnan vetovoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjä. Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

Vuosi 2017 on juhlavuosi sekä satavuotiaalle Suomelle, että 540 -vuotisjuhliaan viettävälle Limingan kunnalle. Tämän vuoksi myös vuoden 2017 kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden avustuksissa annetaan erityinen painoarvo nimenomaan tapahtumille ja tekijöille, jotka huomioivat joko Suomen tai Limingan juhlavuoden hakemuksessaan. 

Jotta hakijat saavat tiedon mahdollisesta tuesta ajoissa, kulttuuri- ja vapaa-aika-avustusten hakua on aikaistettu niin, että ne ovat haettavissa 21.12.2016 – 3.2.2017 ja hakemukset käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 23.2.2017. Nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset ovat haettavissa normaalisti maaliskuussa avautuvassa haussa.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen.
Tulostettava hakulomake.
Lomakkeita löytyy myös Limingan kirjastolta.
Tulostettavat lomakkeet palautetaan Limingan kunnantalolle osoitteeseen Iivarinpolku 6, 91900 Liminka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa.

Avustuksella tuetut yhteisöt tai henkilöt osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan.

Lisäksi myönnetään kansalaistoiminnan avustuksia. Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Perusavustus
Toiminta-avustusta voivat hakea Liminkaan rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa. 

Perusavustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toiminnan tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Perusavustuksella tuettu yhteisö osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua yhdistyksen toimintaan.

Kohdeavustus
Kohdeavustusta voidaan myöntää produktiokohtaisesti erilaisille työryhmille tai yksittäisille henkilöille. Lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen liminkalaisille. 

Kansalaistoiminnan avustukset
Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Liikunta-avustukset myönnetään
-liminkalaisten rekisteröityjen urheiluseurojen liikuntatoimintaan.

Nuorisoavustukset myönnetään
- nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien toiminnan järjestämiseen
- kaikille avoimien nuorisotapahtumien järjestämiseen.

Yhdistyshakemuksien pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna.

Avustuksia ei myönnetä

- tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
- investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
- kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
- apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
- peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
- opinto- ja virkistysmatkoihin
- alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Lisätiedot: 
Janne Nevala 050 318 2043
kulttuuritoimi@liminka.fi