Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Kulttuuripalvelut / Kuntalaisfoorumit

VANHAN LIMINGAN KEHITTÄMISILTA 18.4.2018

Kehittämisillassa kuntalaiset pääsivät kertomaan ideoita, toiveita ja kehittämissuunnitelmia Vanhan Limingan tulevaisuudesta.
Liitteestä löytyy kehittämisillassa syntyneitä ideoita. Asioita suunnitellaan ja viedään eteenpäin kunnan normaalissa demokraattisessa päätöksenteossa.
Yhteenveto kehittämisillasta.

KUNTALAISFOORUMI  17.1.2018 – YHTEENVETO

Uudistettavassa kuntastrategiassa kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen on yksi keskeisimmistä teemoista. Yksi tapa kuulla kuntalaisia on kuntalaisfoorumi, joista ensimmäinen järjestettiin 17.1.2018 Limingan kirjastolla.

Ensimmäisen kuntalaisfoorumin teemana oli Hyvinvointi ja sen kehittäminen. Foorumin toteutustapa olivat teemalliset rastit, joissa osallistujilta pyydettiin kommentteja hyvinvoinnin eri osa-alueista, joita tässä tapahtumassa olivat: kulttuuritoimi, liikuntatoimi, kansalaisopisto, perusturva, kirjasto ja nuorisotoimi. Tapahtumaan osallistui n. 40 kuntalaista.

Alla on koonti kansalaisfoorumissa esille tulleista, eri teemojen keskeisimmistä aiheista. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuntalaiset kokevat hyvinvointipalvelut keskeisenä yleiseen viihtyvyyteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja kunnan vetovoimaan vaikuttavana tekijänä. Hyvinvoinnin todettiin koostuvan kokonaisvaltaisesti sekä fyysisestä, psyykkisestä, että sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Seuraavat keskeisimmät kehityskohteet nousivat esille eri sektoreilta:

LIIKUNTATOIMI:

 • Liikuntaresepti-hankkeen myötä liikunnanohjauksen ja -neuvonnan tarve on noussut merkittävästi.
 • Henkilökohtaista ohjausta ja uusien lajien (esim. jousiammunta) esittelyä kaivataan.
 • Kuntaan tarvitaan lisää henkilökuntaa ohjaamaan kaikenikäisiä kuntalaisia.
 • Tarvitaan kohtuuhintaisia, laaja-alaisia ja kaikille saavutettavia liikuntapaikkoja.
 • Tupoksen laduille ja pururadalle toivotaan laajempaa ylläpitoa.
 • Uimahallia kaivataan paikkakunnalle.
 • Pulkkamäkeä toivotaan keskustaan.
 • Toive liikuntavälineiden vuokralainaamosta.

KIRJASTO:

 • Kirjastolle toivotaan laajempia aukioloaikoja.
 • Kirjaston monikäyttöisyyttä tulisi lisätä.
 • Lisää tapahtumia (esim. lastenteatteria ja kirjailijavieraita)
 • Lehtitilauksia tulisi lisätä.
 • Kierrätyspöytää toivottiin kirjastolle takaisin.

KULTTUURI:

 • Kulttuurin alalla toivotaan enemmän yhteisyötä kuntalaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja kunnan välillä.
 • Kulttuuritoimintaan tarvitaan fyysisiä tiloja mm. bänditiloja, galleriatilaa, kohtaamispaikkoja.
 • Oopperan tuoma näkyvyys tulisi hyödyntää.
 • Taiteen perusopetuksen laajentaminen myös muualle kuin kuvataiteeseen.
 • Taidekoulun ja kunnan yhteistyön vahvistaminen.
 • Nykyiseen verrattuna laajempaa kulttuuripalvelua (tapahtumia, esiintymismahdollisuuksia harrastajille, kerhoja, luku- ja kirjoittajapiirejä, nukketeatteria, luentoja, stand-up –tapahtumia, graffitiseinä).
 • Viestinnän ja tiedonkulun parantaminen

KANSALAISOPISTO:

 • Kurssiohjelman uudistamista kaivataan. (esim. lastenteatteri, sirkuskoulu, mopokurssi, polkupyörän korjauskurssi, Metsästäjän tutkinto, puutyöpiirit, Nuori McGyver – kurssi, perussiivouskurssi, ruoanlaittokursseja, sukututkimus, luonto, hyvinvointi, tietotekniikka)
 • Avoimet ovet –tapahtuma, tutustutaan kansalaisopiston tarjontaan
 • Kurssien kokeilumahdollisuutta tarvitaan. Kurssin aloitus mahdollisesti pienemmälläkin ryhmällä.
 • Miehille kaivataan lisää kurssivaihtoehtoja.
 • Vanhempi-lapsi –kurssit. Esim. värikylpy, liikuntakurssit, tiede/tekniikka –kurssi, koko perheen yhteinen palloilukurssi.
 • Kurssien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. Martat, liikuntaseurat, Taidekoulu.
 • Innostavat vetäjät innostavat kokeilemaan
 • Viestinnän tehostaminen.

NUORISOTOIMI

 • Ohjaajien suuri vaihtuvuus on ongelma, lisäresurssit vakinaiseen henkilökuntaan mahdollistavat säännöllisen toiminnan ja pitkäjänteisemmän kehitystyön
 • Kuinka tavoittaa nuoret? Haasteena saada nuoret itse mukaan suunnittelemaan toimintaa.
 • Tupoksen Huiske toimii hyvin, saavuttaa nuoria. Kirkonkylällä toiveena, että Linnukan koulun yhteyteen tulevat uudet nuorisotilat houkuttelevat paremmin nuoria. Haasteena myös muiden kylien nuorisotoiminta
 • Kirkonkylällä uusi nuorisotila antaa mahdollisuuden järjestää pienemmille koululaisille iltapäiviin koulun jälkeistä toimintaa.
 • Viestinnän ongelmat.

PERUSTURVA

 • Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen, mutta on myös tarve kohdata työntekijä kasvotusten.
 • Kaivataan myös matalan kynnyksen terveyspalveluja (esim. verenpaineenmittaus) myös työikäisille.
 • Haasteena syrjäytyminen sekä henkisellä, fyysisellä että sosiaalisella tasolla kaikissa ikäluokissa, vaikuttaa sekä terveys- että sosiaalipalvelujen kasvavaan tarpeeseen.
 • Ennaltaehkäisevän työn merkitys kautta koko eliniän.
 • Vanhuspalvelujen ja viriketoiminnan monipuolistaminen esim. erilaisten yhteistyökumppaneiden (esim. MLL, koulut, Taidekoulu, 4h) kanssa.
 • Ikäihmisten erityistaitojen (perinteiset esim. kädentaidot, kulttuuri) hyödyntäminen ja vastavuoroisesti esim. nuoret opettamaan ikäihmisille digiajan taitoja
 • Terveydenhoito- ja sosiaalialan työntekijöitä mukaan myös koulujen toimintaan

YLEISIÄ TAPAHTUMA- JA STRATEGIATOIVEITA:

 • Stand-up- esityksiä
 • Elokuvaesityksiä – kiertävä elokuvateatteri
 • Lasten ja aikuisten teatteria
 • Aapon päivän konsertti
 • Graffitiseinä
 • Myös viikolla auki oleva anniskeluravintola kohtaamispaikaksi
 • Esteettömät ja tasa-arvoiset kuntalaiskohtaamispaikat
 • Kunnassa olevien tahojen ja instanssien tulisi huomioida toisensa yhteisillä hankkeilla ja resurssoinnilla
 • Enemmän valaistusta ja toimivia liikuntapaikkoja myös muualle kuin keskustaan
 • Toimivat joukkoliikenneyhteydet
 • Terveet vuokratalot
 • Teiden kunnossapito
 • Esteettisyys, siistit ja toimivat ulkoalueet ja rakennukset
 • Luonnon hyödyntäminen matkailu- ja retkeilyvalttina
 • Isommat skeittiparkit
 • Hyvinvointiin kuuluu yhteishenki, mahdollisuus tehdä yhdessä
 • Ultraäänikuvaus takaisin Liminkaan
 • Seniorikahvila
 • kohtaamispaikka 15-20 – vuotiaille nuorille
 • Unelmien Liminka on tasa-arvoinen, turvallinen, taiteellinen ja kansainvälinen.