Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut / Ansioituneiden urheilijoiden palkitseminen

Ansioituneiden urheilijoiden ja urheilutoimijoiden palkitseminen

Limingan kunta haluaa vuosittain muistaa urheilussa ansioituneita urheilijoita ja urheilutoimijoita. 26.11.2019 päivitettyjen palkitsemiskriteerien mukaisesti ansioituneet urheilijat palkitaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa.

Palkitsemiskriteerit (SHL 26.11.2019 § 71)

  1. Vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet palkitaan sivistys- ja hyvinvointilautakuntan päätöksellä ajallaan saapuneiden ehdotusten perusteella.
  2. Yksilöurheilijat ja joukkueet palkitaan rahastipendein. Palkitsemisen perusteena ovat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lajikategorioiden mukaiset palkitsemisperusteet. Palkitsemissumma määritetään palkittavan korkeimman saavutuksen perusteella ja joukkuelajin yksilöitä palkittaessa palkintosumma pyöristetään tarvittaessa seuraavaan tasakymmenlukuun.
  3. Valintavuosi on kalenterivuosi ja palkitseminen tapahtuu kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa. Palkittaville ilmoitetaan palkinnon luovuttamisesta etukäteen.
  4. Palkitseminen voi kohdistua kunnan palkitsemisvuoden alussa 1.1. henkikirjoilla olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai järjestöön, ellei sivistys- ja hyvinvointilautakunta toisin päätä (kohta 7). Joukkuelajeissa palkitaan joukkueen liminkalaiset jäsenet.
  5. Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa järjestön taikka palkittavan joukkueen on kuuluttava johonkin valtakunnalliseen lajiliittoon, urheilujärjestöön tai muuhun yhteisöön, joka on kirjallisesti sitoutunut noudattamaan kansainvälisen antidoupingtoimiston määrittämää doupingsäännöstöä.
  6. Palkittavista henkilöistä ja joukkueista pyydetään vuosittain esitykset Limingan kunnan liikuntapalveluille palkintovuoden lokakuun loppuun mennessä (31.10.). Lokakuun jälkeen tulleet ehdotukset siirretään seuraavan vuoden palkitsemispäätöskäsittelyyn.
  7. Liminkalaisen urheilijan tai joukkueen lisäksi tunnustuspalkinto voidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle tehdyn esityksen perusteella antaa myös muusta huomattavasta paikkakunnan liikunnan eteen tehdystä työstä (urheilutoimittaja, -tuomari, -valmentaja, ohjaaja, toimitsija, vapaaehtoistoimija, Limingalle positiivista julkisuutta tuonut urheilija jne.). Pääsääntöisesti palkitsemisen perusteena tällöin on aktiivinen toiminta jossain järjestössä tai valmentajan tai ohjaajan huomattava menestyminen toiminnassaan. Samaa henkilöä ei kuitenkaan voida palkita kahtena vuonna peräkkäin muuta kuin erittäin poikkeuksellisesta saavutuksesta. Palkinnon arvon päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Palkitsemisperusteet (klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana):