Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut / Seuroille ja yhdistyksille

Urheiluseuratoiminta-avustukset

(kunnanvaltuuston hyväksymä 7.9.2015)

Yleiset ohjeet

Sivistyslautakunta voi myöntää avustuksia liminkalaisille rekisteröidyille urheiluseuroille, jotka kuuluvat jäseninä valtakunnalliseen tai alueelliseen (PoPLi) liikuntajärjestöön. Avustuksina myönnetään ainoastaan yleisavustuksia.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on yhdistysrekisterissä ja on järjestänyt toimintaa vähintään vuoden. Avustusanomukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla. Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä.

Järjestölle myönnetyt avustukset maksetaan järjestön tilille, joka on ilmoittava avustusanomuksen yhteydessä.

Alle 100€:n avustuksia ei myönnetä. Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä.

Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot on toimitettava täydellisenä. Hakemukseen liitetään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset, hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä urheiluseuran piste- ja toimintataulukko.

Yleisavustuksen jakoperusteet

Avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. Lukuarvot perustuvat lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatoiminnan määrään.  Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa järjestetyn liikuntatoiminnan määrää kuvaava lomake.

Ikäryhmän lukuarvo lasketaan kertomalla keskenään

  • kuukausien määrä, jolloin ikäryhmälle on järjestetty säännöllistä liikuntaa
  • keskimääräinen osallistujien määrä
  • painokerroin, joka perustuu viikoittaisten toimintakertojen määrään.

Taulukko painokertoimista

Ikäryhmä Toimintakertojen lukumäärä/vko Painokerroin
Lapset (13v.) ja nuoremmat 1-2 2,5
  3 tai enemmän 3
Nuoret (13-19v.) 1-2 2,5
  3-4 3
  5 tai enemmän 4
Aikuiset 1-2 1
  3 tai enemmän 1,5

 


Liikuntatilojen ja -paikkojen kausivaraukset

Urheiluseuroilla ja yhdistyksillä on mahdollista varata kunnan tiloja ja toimintaansa varten. Lisätietoja tästä löydät liikuntatilojen varaaminen -sivulta. Tilat ovat alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden käyttäjäryhmille maksuttomia. Yli 18-vuotiaiden tilavaraukset menevät hinnaston mukaan.