Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut / Urheiluseurojen yleisavustus

Urheiluseurojen yleisavustus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan hyväksymät jakoperusteet urheiluseurojen yleisavustukselle (SHL 17.03.2020 § 13):

Yleisohjeet avustuksen hakemiselle:

 • Avustushakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla.
 • Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä. Hakuaika on vuosittain huhtikuu, ellei toisin ilmoiteta. Vuoden 2021 hakuaika 1.4.-30.4.2021.
 • Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot on toimitettava täydellisenä.
 • Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset, hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisvuoden toimintaan perustuva toimintataulukko.

→TARKEMMAT HAKUOHJEET JA JAKOPERUSTEET

Myöntämisperusteet:

 • Urheiluseurojen yleisavustusta voidaan myöntää urheiluseuralle, joka on Liminkaan rekisteröity ja joka kuuluu valtakunnalliseen (esim. lajiliitto tai kattojärjestö) tai alueelliseen (PoPLi) liikuntajärjestöön. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on yhdistysrekisterissä ja on järjestänyt toimintaa vähintään vuoden ennen hakemusajankohtaa.
 • Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on yhdistysrekisterissä ja on järjestänyt toimintaa vähintään vuoden. Avustusanomukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla. Myöhästyneitä avustusanomuksia ei käsitellä.

Yleisavustuksen jakoperusteet

Avustuksen määrän määrittämisessä käytetään tietoina hakijana toimivan yhdistyksen edellisen vuoden toimintaan perustuvia tietoja. Toimintaa kuvaavina tietoina käytetään toimintataulukon lukuarvojen summaa, joihin hakijana toimiva yhdistys toimittaa tarvittavat tiedot hakemusvaiheessa.

 • Toimintataulukossa ikäryhmän / joukkueen TAI yksilöurheilijoiden lukuarvo (ts. yhden rivin lukuarvo) saadaan lasketaan kertomalla keskenään
  • toimintaviikkojen määrä, jolloin ikäryhmälle on järjestetty säännöllistä ohjattua toimintaa
  • edellisen vuoden toimintaan perustuva keskimääräinen osallistujien määrä ryhmissä TAI yksilölajeissa urheilijoiden määrä
  • painokerroin, joka perustuu viikoittaisten toimintakertojen määrään
  • laatukerroin niiltä osa-alueilta ja toiminnoilta, jotka ovat auditoitu Tähtiseura-laatutekijöiden kriteerien mukaan
 • Toimintataulukossa rivien lukuarvot summataan yhteen yhdessä tapahtumien järjestämisestä syntyneiden lukuarvojen kanssa. Tapahtumien lukuarvot lasketaan tapahtumien kokonaisosallistujamäärästä.