Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Liikuntapalvelut / Liikuntatilojen varaaminen / Vuoronjakoperiaatteet ja vuorojen käyttöehdot

Liikuntapaikkavuorojen jakoperusteet

(liikuntapalvelusunnitelma, kunnanvaltuuston hyväksymä 7.9.2015)

 1. kunnan oma ja tilaama toiminta (eri toimijoilta)
 2. liminkalaiset urheiluseurat ja liminkalaiset kaupalliset liikuntapalvelujen tuottajat
 3. harrasteryhmät
 4. liminkalaiset järjestöt ja yhdistykset, joiden toiminnassa liikuntaa (MLL, Partio jne.)
 5. muut

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti aiemmin myönnetty vuoro suurten tapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi. Näitä ovat mm

 • sellaiset tapahtumat, joissa Limingan kunta ja/tai liikuntapalvelut ovat huomattavalta osin järjestelyissä mukana 

 

Päätökset kausivuorojen myöntämisestä

Sivistysjohtaja tekee kausivuoroista viranhaltijapäätöksen. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään vuorohakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Päätös on nähtävillä muutoksenhakuajan kunnan Dynasty tietopalvelussa.

 

Liikuntilojen ja -paikkojen käyttösäännöt

Yhteiset käyttösäännöt on laadittu sen takia, että kaikki viihtyisivät ja salit sekä paikat pysyisivät siisteinä ja ehjinä. Homma toimii hienosti, kun noudatetaan käyttösääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

 • Liikunta- ja kuntosalien käyttöoikeus on ainoastaan niillä ryhmillä/henkilöillä, joille on myönnetty voimassa oleva salivuoro/käyttöoikeus.
 • Jokaisella haetulle salivuorolle tulee nimetä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on samalla vuoron yhteyshenkilö. Vastuuvetäjät vastaavat ryhmän toiminnasta. Alle 15-vuotiaat voivat osallistua vain ohjattuihin harjoituksiin.
 • Huomaathan, että ovea ei saa avata tekstiviestillä ilman näköyhteyttä oveen ja, ethän päästä oven avauksen yhteydessä ulkopuolisia sisään.
  • Käyttäjät huolehtivat, että ovet suljetaan sisälle/ulos menon jälkeen.
 • Harjoituksiin tullaan pukuhuoneiden kautta ja aikaisintaan 15 minuuttia ennen harjoitusvuoron alkua.
 • Huom! Käytä aina puhtaita sisäpelikenkiä myös kuntosalissa!
 • Liikkuminen väliverhoilla jaettavissa saleissa tapahtuu lohkojen välillä aina pukuhuoneen tai käytävän kautta, ei väliverhojen ja seinien välistä.
 • Tarvikkeet viedään omille paikoilleen varastoon (myös salibandykaukalo) ja kuntosalissa laitetaan painot telineisiin käytön jälkeen. Näin helpotat seuraavan vuoron varannutta.
  • Tarvikkeet tulee purkaa pois ennen seuraavan ryhmän vuoron alkua.
 • Liikkuminen väliverhoilla jaettavissa saleissa tapahtuu lohkojen välillä pukuhuoneen tai käytävän kautta, ei väliverhojen ja seinien välistä.
 • Tarpeettomat valot sammutetaan harjoitusvuoron päättyessä ja kaikki valot sammutetaan viimeisen harjoitusvuoron jälkeen. Harjoitusvuoron päättyessä salin tulee olla tyhjä.
 • Liikuntatiloissa tupakoiminen tai päihdyttävien aineiden käyttäminen on kielletty.
 • Muista noudattaa myös mahdollisia tilakohtaisia ohjeita.

Seuraamukset käyttösääntöjen laiminlyömisestä:

 • Väärinkäytöksistä aiheutuvista hälytyksistä ja luvattomasta käytöstä perimme tarkistusten yhteydessä aina liikelaitoksen mukaisen tarkistusmaksun.
 • Väärinkäytöstä tai luvattomasta käytöstä peruutamme lisäksi salivuoron ensin kuukaudeksi ja jos rike toistuu, peruutetaan salivuorot pysyvästi.

Välinerikot tai ongelmat laitteissa ilmoitetaan kiinteistöhuoltoon, puh. 050 329 1573.

Vuoron vastuuhenkilön tehtävät:

 • Pitää ovet suljettuina käyttövuoron aikana ja varmistaa ovien sulkeminen käyttövuoron jälkeen.
 • Huolehtia, että ryhmän jäsenet käyttävät tiloja ja välineitä myönnetyn luvan mukaisesti ja noudattavat vuorovahvistuksessa mainittuja käyttöaikoja.
 • Huolehtia, ettei käyttövuoron aikana ryhmälle varatuissa tiloissa oleskele ryhmään kuulumattomia henkilöitä.
 • Huolehtia, etteivät ryhmän jäsenet tupakoi, käytä päihdyttäviä aineita tai esiinny päihtyneenä liikuntatiloissa
 • Huolehtia, että ryhmän jäsenet käyttävät sopivia sisäjalkineita, joista ei aiheudu haittaa lattiapinnalle.
 • Valvoa, että välineet ja kalusteet palautetaan käyttövuoron päättyessä tarvikkeet varastoon omille paikoilleen (myös salibandykaukalo) ja kuntosalissa painot telineisiin aina käytön jälkeen.
 • Ilmoittaa välinerikoista tai muista ongelmista välittömästi kiinteistöhuoltoon (050-329 1573)