KAAVOITUS

Maankäytön suunnittelua (kaavoitusta) tehdään Oulun seudulla kolmella eri tasolla:

1. Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut ja ylläpitää Maakuntakaavan, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja.

2. Oulun seudun 10 kuntaa ovat yhteistyössä laatineet Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 2020, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja. Se määrittelee myös edellytykset haja-aluerakentamiselle ja suunnittelutarveratkaisuille. Harkittaessa asemakaavan ulkopuolelle rakentamista on ensiksi tutustuttava yleiskaavaan ja sen määräyksiin ja rajoituksiin. Yhteisen yleiskaavan soveltamisohjeet antavat tarkempaa tietoa yleiskaavan merkinnöistä.

3. Limingan kunta laatii kunnan sisäiset, tarkemmin maankäyttöä ja asemakaavoitusta ohjaavat yleiskaavat ja rakennusoikeuden varsinaisesti antavat asemakaavat. Uusia asemakaavoja laaditaan vain kunnan omistamille maille. Kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus.

Kaavoituksesta ja laadittavista yleis- ja asemakaavoista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta ja kaavoittajalta/kunnanarkkitehdiltä.

Ajantasaiset asemakaavat löytyvät linkeistä:
Ala-Temmeksen asemakaava 
Ankkurilahden asemakaava
Kirkonkylän asemakaava
Tupoksen asemakaava 

Ajantasa-asemakaava-alueilla olevat vapaat tontit näet seuraavista linkeistä:
Kirkonkylän asemakaava ja Tupoksen asemakaava 
(ohje: 1. valitse kohtaan teema: asemakaavoitus
         2. valitse vasemmalta asemakaavat
         3. valitse kirkonkylän asemakaava tai Tupoksen asemakaava)       

Asemakaavaotteiden tulostus