KAAVOITUS

Maankäytön suunnittelua (kaavoitusta) tehdään Oulun seudulla kolmella eri tasolla:

1. Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut ja ylläpitää Maakuntakaavan, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja.

2. Oulun seudun 10 kuntaa ovat yhteistyössä laatineet Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 2020, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja. Se määrittelee myös edellytykset haja-aluerakentamiselle ja suunnittelutarveratkaisuille. Harkittaessa asemakaavan ulkopuolelle rakentamista on ensiksi tutustuttava yleiskaavaan ja sen määräyksiin ja rajoituksiin. Yhteisen yleiskaavan soveltamisohjeet antavat tarkempaa tietoa yleiskaavan merkinnöistä.

3. Limingan kunta laatii kunnan sisäiset, tarkemmin maankäyttöä ja asemakaavoitusta ohjaavat yleiskaavat ja rakennusoikeuden varsinaisesti antavat asemakaavat. Uusia asemakaavoja laaditaan vain kunnan omistamille maille. Kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus.

Kaavoituksesta ja laadittavista yleis- ja asemakaavoista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta ja kaavoittajalta/kunnanarkkitehdiltä.

Ajantasaiset asemakaavat löytyvät linkeistä:
Ala-Temmeksen asemakaava 
Ankkurilahden asemakaava
Kirkonkylän asemakaava
Tupoksen asemakaava 

Ajantasa-asemakaava-alueilla olevat vapaat tontit näet seuraavista linkeistä:
Kirkonkylän asemakaava ja Tupoksen asemakaava 
(ohje: 1. valitse kohtaan teema: asemakaavoitus
         2. valitse vasemmalta asemakaavat
         3. valitse kirkonkylän asemakaava tai Tupoksen asemakaava)       

Asemakaavaotteiden tulostus
  

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Ekokorttelin asemakaavan luonnos pidetään nähtävillä mielipiteitä varten 22.10.-21.11.2015

Kuulutus

osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaavaluonnos

Ankkurilahden asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 19.2.-20.3.2014

Kuulutus

osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavatiedote
kaavaselostus   
aemakaavaluonnos 

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue
kaavaselostus 
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma 
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos
Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus  
Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä
kaavaluonnos
kaavaselostus
tavoitteet
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
kaavaprosessin vaiheet

TUOREIMMAT VOIMASSA OLEVAT KAAVAT JA SUUNNITELMAT

Suunnitelmat pidetään nähtävänä näillä sivuilla alueiden toteuttamisen aikana lisätietojen saamikseksi (mm. ilmakuvia, havainnekuvia, kaavamääräyksiä ja kaavaselostuksia).

Ankkurilahti-Haaransilta-Limingaportti osayleiskaava
Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.5.2015
Osayleiskaava   
Kaavaselostus    
Liikenteen laskennalliset melualueet 2030   
Limingan kaupan palveluverkko 2040  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
luonto- ja maisemaselvitys  
Kempele-Liminka logistiikkavyöhykeselvitys

Kyllösen asemakaava
Valtuusto hyväksyi asemakaavan 25.5.2015 
Asemakaava
Kaavaselostus 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liikenneselvitys 
Valtien 8 kehittämisselvitys 2007   

Sepänkankaan asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 25.5.2015
Asemakaava 
Kaavaselostus   
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma    
Valtatien 8 kehittämiselvitys 2007

Saunarannan asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 4.6.2012.
Asemakaava
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Havainnepiirros, vaiheet 1 ja 2
havainnepiirros, koko alue
ilmakuva länsiosa
ilmakuva keskiosa
ilmakuva itäosa
ilmakuva idästä katsoen
ilmakuva lounaasta katsoen
ilmakuva pohjoisesta katsoen
lähellä Tupoksen palveluja
luontoselvitys
Kävely ja pyöräily kaavoituksessa

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkkokarin asemakaavan muutos ja laajennus
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.4.2013
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaava  
kaavaselostus 

Okkosenrannan  asemakaavan muutos ja laajennus
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.4.2013
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaava 
kaavaselostus

Ydinkeskustan asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 18.8.2008
Havainnekuva
Aemakaavan muutos, esittelykuvat 
kaavakartta merkintöineen 
asemakaava  
asemakaavamerkinnät

Asemakaavan muutos kunnan keskeisimmän korttelin  (kunnantalon ja osuuspankin kortteli) kehittämiseksi 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.01.2014
kuulutus
asemakaavamuutos 
kaavaselostus   
Korttelisuunnitelma 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Okkosenrannan asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 1.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009.
Okkosenranta havainnekuva 
kaavakartta
kaavamerkinnät
luontoselvitys
asemakaavan selostus  
Okkosenranta ilmakuva

Ankkurilahden asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 15.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009.
Asemakaava
Havainnekuva
Viistokuva nelostien yli katsottuna 
luontoselvitys 2008

Ankkurilahden asemakaavan laajennus itään
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 28.2.2011
asemakaavan muutos- ja laajennus
kaavamerkinnät ja -määräykset 
kaavaselostus  
luontoselvitys    
liikenteen yleissuunnitelma
liikenneselvitys
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavarunkoluonnos  
havainnepiirros  

Alatemmeksen asemakaava 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 24.8.2009.
Asemakaava
Asemakaavamerkinnät
Havainnekuva
Asemaakavan nimistön taustaa
Asemakaavan selostus 
Perinnekylän rakentamistapaohjeet

MUUT SUUNNITELMAT:

Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmakuulutus
Kosteikkojen yleissuunnitelmaluonnos
Kosteikkojen yleissuunnitelma pohjoisosa ja eteläosa

Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys, esittelydiat 
Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta
Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi