KAAVOITUS

Maankäytön suunnittelua (kaavoitusta) tehdään Oulun seudulla kolmella eri tasolla:

1. Pohjois-Pohjanmaan liitto on laatinut ja ylläpitää Maakuntakaavan, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja.

2. Oulun seudun 10 kuntaa ovat yhteistyössä laatineet Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 2020, joka on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavoja. Se määrittelee myös edellytykset haja-aluerakentamiselle ja suunnittelutarveratkaisuille. Harkittaessa asemakaavan ulkopuolelle rakentamista on ensiksi tutustuttava yleiskaavaan ja sen määräyksiin ja rajoituksiin. Yhteisen yleiskaavan soveltamisohjeet antavat tarkempaa tietoa yleiskaavan merkinnöistä.

3. Limingan kunta laatii kunnan sisäiset, tarkemmin maankäyttöä ja asemakaavoitusta ohjaavat yleiskaavat ja rakennusoikeuden varsinaisesti antavat asemakaavat. Uusia asemakaavoja laaditaan vain kunnan omistamille maille. Kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus.

Kaavoituksesta ja laadittavista yleis- ja asemakaavoista saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta ja kaavoittajalta/kunnanarkkitehdiltä.

Ajantasaiset asemakaavat löytyvät linkeistä:
Ala-Temmeksen asemakaava 
Ankkurilahden asemakaava
Kirkonkylän asemakaava
Tupoksen asemakaava 

Ajantasa-asemakaava-alueilla olevat vapaat tontit näet seuraavista linkeistä:
Kirkonkylän asemakaava ja Tupoksen asemakaava 
(ohje: 1. valitse kohtaan teema: asemakaavoitus
         2. valitse vasemmalta asemakaavat
         3. valitse kirkonkylän asemakaava tai Tupoksen asemakaava)       

Asemakaavaotteiden tulostus
  

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Ankkurilahden – Haaransillan – Liminganportin osayleiskaavan ehdotus

Osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 11.2.-12.3.2015
kuulutus 
kaavakartta 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaehdotus 
kaavaselostus
liikenteen laskennalliset melualueet 
luonto- ja maisemaselvitys  
Kempele-Liminka logistiikkavyöhykeselvitys 
Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastineet, yhteenveto 
Luonnosvaiheen mielipiteet ja vastineet, yhteenveto  
Limingan kaupan palveluverkko 2040

Ankkurilahden - Haaransillan -Liminganportin  osayleiskaavaluonnos   

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 9.7.-9.9.2014
Kuulutus 
kaavakartta
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostus
luonto- ja maisemaselvitys
Kempele-Liminka logistiikkavyöhykeselvitys

Sepänkankaan ja Kyllösen asemakaavat uudelleen nähtävillä 21.1.-20.2.2015.

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotukset TYÖPAIKKATONTTIEN lisäämiseksi

Kuulutus Sepänkangas ja Kyllönen
Opaskarttarajaukset 
Valtatien 8 kehittämisselvitys 2007

Sepänkankaan asemakaavaehdotus
kaavaselostus 

Kyllösen asemakaavaehdotus
kaavaselostus 
Päivitetty liikennetarkastelu 2014

Lisää työpaikkatontteja Liminkaan. Kaavaehdotukset pidettiin nähtävillä 19.2.-20.3.2014

Kuulutus Sepänkangas ja Kyllönen

Sepänkankaan asemakaavaehdotus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavatiedote
kaavaselostus 
aluerajauskartta

Kyllösen asemakaavaehdotus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavatiedote
kaavaselostus
aluerajauskartta

Ehdotuksen 1. nähtävilläolosta saadut lausunnot kaavoittajan vastineineen   
Kyllönen    
Sepänkangas    

Ankkurilahden asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 19.2.-20.3.2014

Kuulutus

osallistumis- ja arviointisuunnitelma
asemakaavatiedote
kaavaselostus   
aemakaavaluonnos 

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue
kaavaselostus 
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma 
kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta
kaksoisraiteen meluselvityskartat

MUUT VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT

Limingan Portin kaavan muutos
Nähtävänä nettisivuillamme ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos sekä vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus  
Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. Aineisto löytyy alla olevista linkeistä
kaavaluonnos
kaavaselostus
tavoitteet
lähtökohdat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
kaavaprosessin vaiheet

TUOREIMMAT VOIMASSA OLEVAT KAAVAT JA SUUNNITELMAT

Suunnitelmat pidetään nähtävänä näillä sivuilla alueiden toteuttamisen aikana lisätietojen saamikseksi mm. ilmakuvia, havainnekuvia, kaavamääräyksiä ja kaavaselostuksia.

Saunarannan asemakaava
Valtuusto hyväksyi asemakaavan 4.6.2012.
Asemakaava
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Havainnepiirros, vaiheet 1 ja 2
havainnepiirros, koko alue
ilmakuva länsiosa
ilmakuva keskiosa
ilmakuva itäosa
ilmakuva idästä katsoen
ilmakuva lounaasta katsoen
ilmakuva pohjoisesta katsoen
lähellä Tupoksen palveluja
luontoselvitys
Kävely ja pyöräily kaavoituksessa

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkkokarin asemakaavan muutos ja laajennus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaava  
kaavaselostus 

Okkosenrannan  asemakaavan muutos ja laajennus
osallistusmis- ja arviointisuunnitelma 
asemakaava 
kaavaselostus

Ydinkeskustan asemakaava
Havainnekuva
Aemakaavan muutos, esittelykuvat 
kaavakartta merkintöineen 
asemakaava  
asemakaavamerkinnät

Asemakaavan muutos kunnan keskeisimmän korttelin  (kunnantalon ja osuuspankin kortteli) kehittämiseksi 

kuulutus
asemakaavamuutos 
kaavaselostus   
Korttelisuunnitelma 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Okkosenrannan asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 1.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009.
Okkosenranta havainnekuva 
kaavakartta
kaavamerkinnät
luontoselvitys
asemakaavan selostus  
Okkosenranta ilmakuva

Ankkurilahden asemakaava
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 15.6.2009 ja kaava kuulutettiin voimaan 29.7.2009.
Asemakaava
Havainnekuva
Viistokuva nelostien yli katsottuna 
luontoselvitys 2008

Ankkurilahden asemakaavan laajennus itään

asemakaavan muutos- ja laajennus
kaavamerkinnät ja -määräykset 
kaavaselostus  
luontoselvitys    
liikenteen yleissuunnitelma
liikenneselvitys
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavarunkoluonnos  
havainnepiirros  

Alatemmeksen asemakaava 
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 24.8.2009.
Asemakaava
Asemakaavamerkinnät
Havainnekuva
Asemaakavan nimistön taustaa
Asemakaavan selostus 
Perinnekylän rakentamistapaohjeet

MUUT SUUNNITELMAT:

Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmakuulutus
Kosteikkojen yleissuunnitelmaluonnos
Kosteikkojen yleissuunnitelma pohjoisosa ja eteläosa

Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys, esittelydiat 
Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta
Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi