Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Uutiset

29.04.2020
Tietoa koronaviruksen vaikutuksista Limingassa

Limingan kunnan toimet koronaviruksen vuoksi

Tästä tiedotteesta löydät kattavasti tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista arkeen sekä toimintaohjeet sairastumisen varalle. 

Kunnanjohtaja Pekka Rajalan terveiset liminkalaisille.

 

Flunssaoireiset hoitoon terveyskeskukseen eri ovesta

Limingan terveyskeskuksessa hoidetaan yskivät, kuumeiset ja hengenahdistusoireiset flunssapotilaat omalla käytävällään. Nämä hengitystieinfektiopotilaat kulkevat terveyskeskukseen ensiavun oven kautta, Jussilantien puolelta. Huomioithan ohjeistuksen, mikäli asioit terveyskeskuksessa.

Koronavirusinfektiosta ja sen oireista voit lukea tarkemmin tämän tiedotteen lopusta. Tarvittaessa soita Limingan terveyskeskukseen 08 558 73890 (arkisin) tai Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon: 08 315 2655.

Näytteenottoa on laajennettu. Hengitystieinfektio-oireisilla on mahdollisuus päästä COVID-testiin. Ole tarvittaessa yhteydessä terveyskeskuksen ajanvaraukseen.

Kiireetön hoito jatkuu terveyskeskuksessa

Äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto toimivat toistaiseksi normaalisti sekä terveydenhoitajan että lääkärin osalta.

Myös lääkärien kiireettömille vastaanotoille annetaan aikoja. Vastaanotolle pääsee nopeasti. Voit soittaa ajanvaraukseen ja keskustella sairaanhoitajan kanssa vastaanottotarpeestasi. Yli 70-vuotiaiden kiireettömien vastaanottoaikojen tarve harkitaan tapauskohtaisesti tai ne hoidetaan puhelimitse.

Suun terveydenhuolto keskittyy hampaiden tarkastuksiin, oikomishoitopotilaisiin ja päivystystapauksiin, mutta antaa myös muuta puolikiireellistä, kuten paikan lohkeamien, hoitoa.

Mikäli sairastat nuhaa, yskää, kurkkukipua tai sinulla on kuumetta, tulee aika terveyskeskuksen kiireettömään hoitoon perua.

Hengityssuojainten käyttö ja muu suojautuminen julkisissa palveluissa mietityttää monia. Limingassa henkilökunta toteuttaa sairaanhoitopiirin ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksia asioidessaan kuntalaisten kanssa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa.

Apua korona-ajan tuomiin haasteisiin

Kuntalaisille on avattu matalan kynnyksen puhelinpalvelu, joka tarjoaa psykososiaalista tukea kaiken ikäisille. Numero 040 586 0480 palvelee arkisin klo 9-15. Puhelimeen vastaa ammattilainen, joka tarjoaa keskusteluapua ja tukea. Numeroon voi soittaa myös nimettömästi.

Mitä karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat?

Hallituksen antaman toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kaupassa saa kuitenkin käydä, samoin apteekissa. Kannattaa myös ulkoilla ja liikkua omien tottumusten mukaan. Yli 70-vuotiaiden tulisi kuitenkin vältellä väkijoukkoja ja julkisia paikkoja mahdollisuuksien rajoissa. Mieli pysyy vireämpänä, kun yhteys ystäviin ja sukulaisiin säilyy esimerkiksi puhelimen tai verkkoyhteyksien välityksellä.

Paikalliset päivittäistavarakaupat palvelevat riskiryhmään kuuluvia ylimääräisillä aukiolotunneilla ja osa tarjoaa myös ostosten kotiinkuljetuspalvelua.

Mikäli tarvitset kotihoidosta kauppapalvelua, ateriapalvelua tai kotihoitoa, ole yhteydessä palveluohjaajaan p. 0500 805 338 arkisin klo 9–15.

Limingan apteekki kuljettaa tarvittaessa lääkkeitä asiakkaille kotiin, ilman kuljetusmaksua. Tilauksen voi tehdä puhelimitse apteekista: 08 381147 ja maksu hoituu laskulla.

Apteekki rauhoittaa ensimmäisen aukiolotunnin (klo 8–9) riskiryhmien asioinnille. Muille asiakkaille apteekki on avoinna klo 9–18, la klo 9–15.
Vanhuspalveluiden oma tiedote 

Sosiaalipalvelut korona-aikana

Limingan sosiaalipalvelut järjestää edelleen välttämättömät sosiaalipalvelut, olipa kyse lastensuojelusta, toimeentulotuesta, asumisesta tai vammaispalvelusta, mutta toiminnassa suositaan yleistä ohjetta välttää sosiaalisia kontakteja. Yleisohjeena on, että sosiaalipalveluihin otetaan yhteyttä kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaita ”tavataan” nyt lähtökohtaisesti puhelimitse ja etäyhteyksin. Työskentely asiakkaiden arjen tukemiseksi edelleen jatkuu, mutta erilaisin keinoin. Esimerkiksi välttämättömäksi arvioituja lapsiperheiden kotipalvelu- tai perhetyötapaamisia voidaan toteuttaa ulkona. Jos asiakastapaamisia joudutaan välttämättä järjestämään toimistolla tai kotikäynneillä, on huolehdittava tarkoin, että yleiset ohjeet käsihygieniasta tai turvavälistä toteutuvat. 

Kiireettömiä asiakasasioita sekä palveluita ja tukitoimia joudutaan tarvittaessa laittamaan tauolle, siirtämään tai perumaan.

Jos asiakkaalla on flunssan oireita tai perhe (tai joku perheenjäsenistä) on asetettu karanteeniin, ei asiakaskäyntejä tehdä. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että perheessä on todettu koronavirustartunta.

Päivystysluonteiset tehtävät järjestetään aina, vaikka tiedossa olisikin koronavirustartunta. Tällöin huolehditaan suojainten asianmukaisesta käytöstä.

Sosiaalipalveluiden ryhmätoiminta (työ- ja päivätoiminta sekä sosiaalinen kuntoutus erityistä tukea tarvitseville ja kuntouttava työtoiminta pitkäaikaistyöttömille) on tauolla 31.5.2020 saakka. Sosiaalipalveluiden työntekijät ovat tauon aikana asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse. Tauon aikana kuntouttavaan työtoimintaan ei sovita uusia jaksoja, eikä päättyviä jaksoja jatketa.

Asiakkaat voivat olla entiseen tapaan yhteydessä sosiaalipalveluiden työntekijöihin, ensisijaisesti puhelintunnilla klo 10–11. Työntekijät pyrkivät vastaamaan yhteydenottoihin myös muina aikoina virka-ajan puitteissa.

Sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontanumero, 050 305 1593, on käytössä arkisin klo 9–15. Puheluun vastaa sosiaalipalveluiden työntekijä, keneltä saa tietoa palveluista ja tukitoimista tai neuvontaa, ohjausta ja apua esimerkiksi perhetilanteen tai toimeentulon aiheuttamaan epätietoisuuteen.

Kiireellistä ja välitöntä hoitamista vaativissa sosiaalipäivystysasioissa soitetaan arkisin klo 8–16 numeroon 040 497 3662.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä sosiaalipalveluja koskevissa asioissa otetaan yhteys seudulliseen sosiaalipäivystykseen p. 044 703 6235 / 112 (ma-pe klo 16–08, viikonloppuisin ja arkipyhinä 24h).
Asiointiavusta löydät tietoa tästä liiteestä

Palveluasumisen yksiköt ja terveyskeskuksen vuodeosasto

Vierailut Joutsenkotiin, terveyskeskuksen vuodeosastolle ja yksityisen puolen palveluasumisen yksiköihin on kielletty.

Koulut avaavat ovensa 14.5.

Hallitus päätti neuvottelussaan eilen 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen.

Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Kansainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Myös välituntien ja kouluruokailun järjestämiseen on omia linjauksia. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät opetuksen järjestäjät.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille. Epidemian leviämistä yhteiskunnassa rajoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tartuntatautilain nojalla.

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä työterveyden ja työnantajan kanssa. Limingan osalta lisäohjeistus tähän saadaan ensi viikolla.

Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.

Tarkempia viranomaisohjeita saadaan tulevan viikon aikana. Koululaisten vanhempia neuvotaan seuraamaan Wilma-viestejä, joissa kerrotaan, kuinka lähiopetukseen palataan. Varhaiskasvatus antaa lisätietoja omien käytössä olevien viestimien kautta.

Nuorisotyö tarjoaa tukensa korona-arkeen

Suosituksista huolimatta nuoret liikkuvat edelleen isoissa ryhmissä. Nuorten ja vanhempien tulisi keskustella kotona, ja sopia säännöt kavereiden kanssa liikkumiseen. Näin riski sairastumiseen saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. Kannattaa muistaa, että myös oireettomat tartunnan saaneet altistavat muut perheenjäsenet virukselle.

Nuoria varten on kunnassa käytössä eri viestintäkanavia. Nuorten arjen haasteisiin tukea on saatavissa etsivältä nuorisotyöltä. Nuorisopalveluiden ohjaajiin saa yhteyden puhelimitse, sähköpostilla, Facebookissa, Instagramissa ja Discordin kautta.
Lue tästä koko tiedote

Puhtaanapito

Kunnan tiloissa puhtaanapitoa jatketaan tehostetusti. Esimerkiksi kouluruokailussa yhteiskäytössä olevia ottimia vaihdetaan ja käsienpesuun sekä desinfiointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kunnan järjestämä ryhmä- ja harrastustoiminta

 • kunnan järjestämät ohjatut liikunta- ja harrasteryhmät on peruttu
 • kunnan järjestämät yleisötilaisuudet mukaan lukien konsertit ja muut tapahtumat on peruttu
 • koulujen liikuntasalien ja muiden sisäliikuntatilojen harrastuskäyttö on keskeytetty
 • Limingan seudun musiikkiopisto on siirtynyt etäopetukseen 23.3.2020 alkaen ja myös osa Lakeuden kansalaisopiston opetuksista toteutetaan etäopetuksena.
 • nuorisotyö on keskeytetty
 • kuntouttava työtoiminta on keskeytetty
 • kirjasto on suljettu

Kirjastojen kiinniolon aikana kannattaa tutustua e-aineistoihin. Kirjaston e-aineistojen käyttöön tarvitset kirjastokortin numeron ja PIN-koodin. E-aineistoina on tarjolla muun muassa kirjoja, äänikirjoja, elokuva, lehtiä ja musiikkia sekä musiikkikursseja.
Apua ja ohjeita aineistojen käyttöön löydät verkkokirjastosta: https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto
Tai suoraan kirjastolta puhelimella: 050 318 2044 tai s-postilla: kirjasto@liminka.fi

Aluehallintovirastolta 23.4. tulleen ohjeistuksen mukaan kirjastojen palautusluukut saa ottaa käyttöön. Myös Limingan kirjaston palautusluukku on siten taas avoinna.
Lue lisää: Kirjaston palautusluukku taas käytössä

Mitä liikuntapaikkoja voi käyttää ja miten?

Limingan kunnan liikuntatilat suljettiin käytöltä 13.3. alkaen Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti. Vaikka liikuntatilat ovat suljettuna, kannustetaan kuntalaisia harrastamaan liikuntaa ja ulkoilua olosuhteiden vaatimaa vakavaa harkintaa noudattaen. Olemme koonneet kunnan internetsivuille osion, josta voi hakea vinkkiä liikkumiseen myös näin poikkeusaikana.
Lue tästä linkit ja vinkit 

Ohjeita ulkoilulle ja liikunnan harrastamiselle:

 • Vältä kokoontumista - Suomen hallitus linjaa, että julkiset kokoontumiset on rajoitettava kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tämä koskee myös ulkoliikunta- ja nuotiopaikkoja.
 • Suosi luonnossa liikkumista ja hyödynnä kevyenliikenteenväyliä.
 • Suosi kodin lähellä olevia ulkoliikuntamahdollisuuksia.
 • Liikuntapaikkojen ollessa suljettuina, niitä ei ylläpidetä ja liikkuminen paikolla tapahtuu omalla vastuulla! Myös tekonurmikentät ovat suljettuina.
 • Leikkipuistoja voi käyttää harkiten ja hallituksen linjauksia noudattaen.
 • Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys!

Vastuullisen ulkoiluun löytyy nyt selkeät ohjeet – tutustu etikettiin tästä!

Muut kunnan palvelut

Elinkeino-, uusyritys- ja työllisyyspalvelut toimivat normaalisti. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivuilta.

Limingan kunnanhallitus päätti kokouksessaan (30.3.) esittää kunnanvaltuustolle, että kunta varaa 100 000 euroa yrittäjien tukemiseen koronaepidemian aikana. Tuki koskee yhdestä kolmeen henkeen työllistäviä mikroyrityksiä, jotka toimivat Limingan kunnan alueella. Tuen suuruus on 500–1000 euroa kuukaudessa yritystä kohden, maksimissaan kolmen kuukauden ajan.

Nettisivuilta löytyy myös yrityspalveluiden oma koronainfo.
Lue lisää tästä 

Hotelli-Ravintola Liminganlahden hotellitoiminta jatkuu normaalisti. Sen sijaan kahvila- ja ravintolapalvelut keskeytetään valtioneuvoston linjausten mukaisesti toukokuun loppuun asti.

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista jätehuoltoon voit lukea tästä linkistä! 

Koronatilanne tuo haasteita myös laskujen maksamiseen

Maksamisen vaihtoehtoja on useita. Maksutavoista vaivattomin on suoramaksu, jossa maksu veloitetaan tililtä automaattisesti eräpäivänä. Suoramaksu sopii erityisesti toistuville laskuille. Liikkumisen välttämiseksi voi myös pyytää läheisen apua laskujen maksamisessa.

Suoramaksu: Laskuttava yritys/kunta toimittaa sinulle laskun tiedot etukäteen ja lasku maksetaan tililtäsi automaattisesti eräpäivänä. Suoramaksu sopii maksajalle, jolla ei ole käytössään verkkopankkia. Suoramaksu otetaan käyttöön oman pankin konttorissa.

E-lasku: Kyseessä on sähköinen lasku, jonka saat suoraan verkkopankkiisi. Laskun tiedot – myös pitkät ja hankalat viitenumerot – ovat jo valmiina lomakkeessa. Sinun tarvitsee vain hyväksyä lasku. Voit myös laittaa e-laskut automaattisesti maksuun. Verkkopankissa näet, milloin maksu on veloitettu tililtäsi. E-laskun saat käyttöösi omassa verkkopankissa.

Maksukuori: Jos suoramaksu ei ole vaihtoehto eikä sinulla ole verkkopankkitunnuksia käytössäsi, voit käyttää maksukuorta laskujen maksamiseen. Voit noutaa maksukuoria ja tilisiirtolomakkeita omasta pankistasi, tilata niitä puhelimitse tai lähettää tilauspyynnön postitse (tarkista käytössä olevat tavat omasta pankistasi). Maksukuorella voit toimittaa saamasi laskun maksukuoressa postin kirjelaatikkoon ja pankkisi hoitaa maksun puolestasi.

Läheisen valtuuttaminen: Tilinomistaja voi myöntää käyttöoikeuden läheiselleen verkkoviestillä tai käymällä konttorissa.

Mikäli sinulla on muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa ongelmia laskujen maksamisen kanssa, on syytä olla ajoissa yhteydessä laskuttajaan maksujärjestelyiden sopimisesta.

Limingan kunnan laskuilla on yleisten maksuehtojen mukaisesti maksuaikaa 14 vrk. Eräpäivän jälkeen laskut siirtyvät Intrum Justitian maksumuistutuspalveluun.

Lisätietoja:

johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi, pauliina.sarajarvi@liminka.fi, 044 497 3651

kunnanjohtaja Pekka Rajala, pekka.rajala@liminka.fi, 050 312 5000

sivistysjohtaja Päivi Mäki, paivi.maki@liminka.fi, 040 670 5486

perusturvajohtaja Eliisa Tornberg, eliisa.tornberg@liminka.fi, 050 377 1513

 

Koronavirusinfektio

Koronainfektion, kuten muutkin hengitystieinfektiot, voi sairastaa kotona.

Tarvittaessa, mikäli vointisi heikkenee, soita Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon: 08 315 2655 tai arkisin Limingan terveyskeskukseen 08 558 73890

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Ajankohtaista koronavirustiedotusta voi seurata THL:n osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Koronavirukset ovat ryhmä yleisiä viruksia, jotka aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Joulukuussa 2019 alkoi Wuhanin maakunnassa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19.

Tavallisimmat oireet:
- Kuume
- Yskä
- Hengitysvaikeus
- Lihaskivut
- Väsymys

Milloin epäillä COVID-19?

1. Oireena on akuutin hengitystieinfektion oireet (kuume, yskä, hengitysvaikeus) ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa 

Ja lisäksi
2. henkilö on ollut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua ulkomailla tai
henkilö on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa.

 

 

« Takaisin
Katso kaikki uutiset