Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Uutiset

08.05.2020
Koulut ja päiväkodit valmiina ensi viikkoon

Hallitus teki 29.4.2020 päätöksen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Kevään jäljellä oleva lähiopetuksen jakso on tärkeä lasten ja oppilaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Oppilaita valmistetaan kouluun paluuseen jo etäopetuksen aikana. Opetushallitus on valmistellut ohjeistuksen koskien lähiopetukseen palaamista esi- ja perusopetuksessa.

Toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteena käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen.
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

Tähän tiedotteeseen on koottu ohjeet sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa oleville lapsille sekä heidän perheilleen.

YLEISET OHJEET

Riskiryhmään kuuluvat

Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi:

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
 • Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito) 
 • Hoitava lääkäri arvioi tarvittaessa, onko henkilön perussairaus niin vaikea, että hänellä on riski saada vakava koronavirusinfektio. Lääkäri ottaa myös kantaa siihen, pitäisikö lääkitystä muuttaa.
 • Muita tekijöitä, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa ja saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, myös sähkötupakointi

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Tarpeettomat fyysiset kontaktit

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään.
 • Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.
 • Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Siivouksesta

Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivoukseen kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä.

Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen. 

Koulukuljetukset

Kuljetusten riskiä tartunnoille tulee arvioida paikallisesti riskiryhmään kuuluvat oppilaat erityisesti huomioiden. 

Limingassa ruuhkaisille linjoille pyritään järjestämään lisäkalustoa ja suurempia autoja. Väljyyttä autoihin tuo myös se, että lukiolaiset eivät ole koulukuljetuksissa mukana.

Oppilaita kannustetaan pyöräilemään kouluun. 5-7 kilometrin matka hyvillä pyöräilykeleillä on suotavaa. Huoltaja huolehtii, että oppilas käyttää pyöräilykypärää ja että pyörä on kunnossa. Limingan kilometrikisa starttasi 1.5.2020.

Koulukohtaisesti arvotaan mukavia kannustuspalkintoja pyöräilyhaasteeseen vastanneille.  

Yksikkökohtaiset tarkennukset

Päiväkodit ja koulut ovat tehneet yksikkökohtaiset tarkennukset ja suunnitelmat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille antamien ohjeiden perusteella.

OHJEISTUS VARHAISKASVATUKSESSA

 • Sairaana ei tulla päiväkotiin
 • Lapset eivät tuo omia lelujaan päiväkotiin
 • Vanhemmat eivät tule eteistä pidemmälle päiväkotiin
 • Vierailijoita ei saa tulla päiväkotiin
 • Terapiat yms. pidetään etänä
 • Henkilökunta huolehtii, että lasten kädet pestään huolellisesti päiväkotiin tullessa, wc-käyntien jälkeen, ruokailua ennen, ulkoilun päätyttyä ja aina tarpeen tullen
 • Henkilökunta huolehtii omasta hygieniastaan huolellisesti
 • Jos lapsi sairastuu päiväkotipäivän aikana, hänet siirretään avoimen kerhon tilaan yhden työntekijän kanssa, kunnes lapsi haetaan mahdollisimman pian kotiin. Työntekijä suojaa itsensä. Huone puhdistetaan ohjeiden mukaan lapsen poistuttua.
 • Porrastamme ulkoilua
 • Porrastamme ruokasalissa ruokailua, pienten ryhmät ruokailevat omissa ryhmätiloissa
 • Toimimme pienryhmissä
 • Pääsääntöisesti samat työntekijät toimivat samojen lasten kanssa
 • Ulkoillaan mahdollisimman paljon
 • Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa

Koronapoikkeustilanne on haastanut varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä, jotta yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä toimivien ja kaikki varhaiskasvatusta tarvitsevien perheiden lapset on saatu hyvin ja turvallisesti hoidettua. Varhaiskasvatuksen piirissä on ollut noin 20 prosenttia lapsista poikkeusolojen 18.3.-13.5. välisenä aikana.

Asiakasmaksuja ei ole peritty niiltä perheiltä, jotka ovat hoitaneet lapsensa kotona yhtäjaksoisesti 18.3.-13.5.2020 välisen ajan. Hyvitämme myös 14.5.−30.5. välisen ajan yhtäjaksoisen poissaolon asiakasmaksut.

Loppukevättä suunniteltaessa suuntaamme katseet jo kesäajan varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Teemme päiväkotikohtaista toimintasuunnitelmaa lasten määrän huomioiden.

 • Aapin päiväkoti jatkaa omassa yksikössään
 • Katrin päiväkoti jatkaa Aapin päiväkodissa
 • Ojanperän esiopetus siirtyy omaan yksikköön 14.5.-29.5. väliseksi ajaksi
 • Linnukan päiväkoti jatkaa omassa yksikössään
 • Linnukan esiopetus siirtyy Linnukan koululle 14.5.-29.5. väliseksi ajaksi
 • Vanamon päiväkoti jatkaa omassa yksikössään
 • Tuomiaron päiväkoti jatkaa Vanamon päiväkodissa
 • Vesikarin esiopetus jatkaa omassa yksikössään 29.5. saakka

OHJEISTUS PERUSOPETUKSESSA

Kouluun tullaan torstaina 14.5. lukujärjestyksen mukaan – luokat kokoontuvat ennen ensimmäistä oppituntia koulun pihalla.

Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa vähemmän. Tyhjillään olevia (esimerkiksi toisen asteen oppilaitosten) opetustiloja voidaan tarvittaessa ottaa tähän käyttöön. Opetusta toteutetaan myös ulkona koulun pihalla ja retkeillen lähiympäristössä. 

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.

Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida muutoin toteuttaa.  Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esimerkiksi yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Koulussa kartoitetaan toukokuun aikana kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeet sekä oppilashuollon tarpeet.

Lue tiedote tästä pdf-muodossa.

« Takaisin
Katso kaikki uutiset