Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Uutiset

08.04.2021
Koronarajoitukset Limingassa 12.4.2021 alkaen

Alueellisten ohjeistusten pohjalta kokoontumisrajoituksia höllennetään kymmeneen henkilöön

Limingan kunnan varautumisen johtoryhmä käsitteli keskiviikkona 7.4.2021 aamupäivällä pitämässään kokouksessa koronatilannetta aluehallintoviraston ja koronakoordinaatioryhmän 6.4.2021 antamien ohjeistusten pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaa on palaamassa koronatilanteen osalta perustasolle, eikä Limingassa ole todettu uusia tartuntoja tai altistumisia kolmeen viikkoon. Alueellisten ohjeistusten pohjalta kokoontumisrajoituksia voidaan näin ollen höllentää kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Koronarajoitukset ovat voimassa 12.4.2021 alkaen ja niitä jatketaan toistaiseksi.

 

Yleisötilaisuudet

– Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan kymmeneen henkilöön.

Julkiset tilat

Limingan kunnan hallinnassa olevat julkiset pysyvät suljettuina toistaiseksi.

– Erityisryhmille, kuten yli 65-vuotiaille, voidaan järjestää kuntosalikäyntejä alle kymmenen hengen ryhmissä.

– Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta jatkuu lajiliittojen ohjeiden mukaisesti hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia noudattaen.

– Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat suositellaan järjestettävän ilman yleisöä.

– Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä. Pukukopit pysyvät edelleen suljettuina.

– Limingan seudun musiikkiopistossa opetus jatkuu normaalisti.

– Lakeuden kansalaisopistossa opetus jatkuu yksilö- ja ryhmäopetuksena kymmenen hengen kokoontumisrajoitus huomioiden. Harrastustoiminnassa noudatetaan edelleen koronaan liittyviä hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia.

– Nuorisotalot avataan vierailuille niin, että niissä voi kokoontua yhteensä kymmenen henkilöä ohjaaja tai ohjaajat mukaan luettuna. Nuorisopalveluista tulee tarkemmat ohjeistukset vierailujen toteutuksesta. Nuorisotaloilla noudatetaan koronaan liittyviä hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia. Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. Nuorisotyö jatkuu myös jalkautuvana nuorisotyönä sekä yksilö- ja etäohjauksena.

Limingan kirjaston aukiolo

Limingan pääkirjasto on auki nykyisin aukioloajoin, myös palautusluukku on käytössä. Omatoimikirjasto ei ole käytössä. Lehtisali on suljettu.

Asiakkailta toivotaan lyhyitä (alle 15 min.) kirjastokäyntejä ja maskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta asiakkailta. Kangasmaskien jako jatkuu kirjastolla.

Tapahtumat ja kokoontumiset kirjaston tiloissa on peruttu toistaiseksi. Ryhmävierailut eivät ole mahdollisia kyseisenä aikana. Kirjavinkkaukset yms. hoidetaan etäyhteyksin. Välttämätön asiointi asiakastietokoneella (alle 15 min.) on mahdollista.

Suosittelemme varaamiseen, aineiston uusimiseen, maksujen maksamiseen ja esim. lehtien lukemiseen Outi-kirjastojen verkkopalvelua https://outi.finna.fi/ Kirjaston henkilökunta tarjoaa kirjaston verkkokäyttöön ja muihin asioihin liittyen neuvontaa: kirjasto@liminka.fi ja p. 050 318 2044.

Maskisuositus (koskee 12 vuotta täyttäneitä)

– Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

– Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita

– Aina julkisissa sisätiloissa, kuten päiväkodeissa ja kouluissa.

– Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa.

– Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot)

– Yläkouluissa

– Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

– Yksityistilaisuuksia voi järjestää pienimuotoisesti (kymmenen henkeä).

Ryhmäharrastustoiminta

– Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta jatkuu, kuten tähänkin asti. Hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia noudatetaan edelleen.

– Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Yhdistysten ja urheiluseurojen suositellaan toimivan samoin.

Muu ryhmätoiminta

– Kehitysvammaisten päivätoiminta sekä sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta ja työttömille tarkoitettu kuntouttava työtoiminta voi jatkaa toimintaansa. Toiminnassa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoitusta.

– Työllisyyspalveluiden aktivointiryhmät voivat jatkaa toimintaansa. Toiminnassa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoitusta.

– MUKANA-hankkeen ryhmät voivat palata lähitapaamisiin. Kokoontumisissa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoituksia.

– Nuorten työpaja voi palata lähitapaamisiin. Kokoontumisissa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoituksia.

– Etsivän nuorisotyön ryhmät voivat jatkaa toimintaansa. Kokoontumisissa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoituksia.

– Ikääntyneiden ryhmätoimintaa voidaan jatkaa. Kokoontumisissa noudatetaan hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia sekä kokoontumisrajoituksia.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

– Vierailuja tulee toistaiseksi mahdollisuuksien mukaan välttää Joutsenkodissa, yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Myös vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolla tulee välttää.

– Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat jatkavat omassa toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

– Riskiryhmäläiset tulee huomioida erityisesti koronasuosituksia ja varotoimia noudattaen.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

– Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen, ja suositukset kaikessa toiminnassa huomioiden.

Limingan lukio

– Limingan lukio jatkaa lähiopetuksessa.

Etätyösuositus ja etäkokouskäytännöt

– Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

– Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

– Valtioneuvosto päättää ravitsemusliikkeitä koskevista rajoituksista.

Koronarokotukset

– Koronarokotukset etenevät Limingassa hyvin. Rokotusten etenemisestä tiedotetaan erikseen aina tarpeen vaatiessa.

 

Limingan kunta viestii tarvittaessa uusista koronatoimista ja niiden vaikutuksista palvelujen järjestämiseen yksityiskohtaisemmin kuntalaisille sekä sidosryhmille eri tiedotuskanavia hyödyntäen.

« Takaisin
Katso kaikki uutiset