Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / ORGANISAATIO / Kunnan johto

Johtaminen ja hallinto

Kunnanvirasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja.

Kunnanjohtajan tehtäviä:
Kuntaorganisaation johtaminen, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen tukeminen varmistamalla tarvittavien resurssien riittävyys, kunnan edun valvominen ja kunnan edustaminen, kunnan toimintaympäristön muutosten havannointi, kunnan tulevaisuuden hahmottaminen, kunnanhallituksen esittelijä, seutuyhteistyön konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistyminen

Kunnanjohtajan yhteystiedot:          

Kunnan virasto-organisaatio

Kunnan virasto-organisaatio toimii viiteen palvelualueeseen jakaantuneena. Lisäksi kunnassa on kaksi liikelaitosta.

 • Konsernipalvelut vastaa muun muassa kunnanhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, hallinto- ja henkilöstöpalveluista, talouspalveluista ja it-palveluista sekä kuntakonsernin ohjauksesta.
  Hallintojohtaja
 • Konsernipalveluihin kuuluvat myös kunnan kiinteistöjen hallinta ja
  rakentamishankkeet kaavoitus, rakennusvalvonta, asuminen ja jätehuolto.
  Tekninen johtaja
 • Perusturvapalveluiden hallinto kehittää, koordinoi ja johtaa terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä vanhuspalveluita. Perusturvapalveluilla tuetaan ja edistetään kunnan asukkaiden hyvinvointia elämän eri vaiheissa. 
  Perusturvajohtaja
 • Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut sekä hanketyö. Elinkeinopalvelut muun muassa palvelevat yrityksiä tontti- ja toimitilatarpeissa sekä kehittämishankkeissa ja vastaavat kuntamarkkinoinnista. Työllisyyspalvelut vastaavat muun muassa työnhakijoiden ohjauksesta ja aktivoinnista sekä työkokeiluista yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hanketyössä koordinoidaan, valmistellaan ja hallinnoidaan sekä seurataan kunnan hankkeita.
  Elinkeinojohtaja
 • Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sisältävät opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut, kirjastopalvelut, kansalais- ja musiikkiopiston sekä nuorisopalvelut. Toiminnan tavoitteena on lapsen, nuoren ja aikuisen monipuolinen kehittyminen ja hyvä elämisen laatu.
  Sivistysjohtaja

Liikelaitokset