Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / ORGANISAATIO / Kunnan johto

Johtaminen ja hallinto

Kunnanvirasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja.

Kunnanjohtajan tehtäviä:
Kuntaorganisaation johtaminen, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen tukeminen varmistamalla tarvittavien resurssien riittävyys, kunnan edun valvominen ja kunnan edustaminen, kunnan toimintaympäristön muutosten havannointi, kunnan tulevaisuuden hahmottaminen, kunnanhallituksen esittelijä, seutuyhteistyön konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistyminen

Kunnanjohtajan yhteystiedot:
kunnanjohtaja  Pekka Rajala,
p. 050 3125000, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@liminka.fi
Kuvia/kunnanjohtaja Pekka Rajala (median käyttöön)

Kunnan virasto-organisaatio

Kunnan virasto-organisaatio toimii viiteen palvelualueeseen jakaantuneena. Lisäksi kunnassa on kaksi liikelaitosta.

Konsernipalvelut vastaa muun muassa kunnanhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, hallinto- ja henkilöstöpalveluista, talouspalveluista ja it-palveluista sekä kuntakonsernin ohjauksesta.
hallintojohtaja

Konsernipalveluihin kuuluvat myös kunnan kiinteistöjen hallinta ja rakentamishankkeet, kaavoitus, rakennusvalvonta, asuminen ja jätehuolto.
tekninen johtaja

Perusturvapalveluiden hallinto kehittää, koordinoi ja johtaa terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä vanhuspalveluita. Perusturvapalveluilla tuetaan ja edistetään kunnan asukkaiden hyvinvointia elämän eri vaiheissa. 
perusturvajohtaja

Elinvoimapalveluihin kuuluvat elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut sekä hanketyö. Elinkeinopalvelut muun muassa palvelevat yrityksiä tontti- ja toimitilatarpeissa sekä kehittämishankkeissa ja vastaavat kuntamarkkinoinnista. Työllisyyspalvelut vastaavat muun muassa työnhakijoiden ohjauksesta ja aktivoinnista sekä työkokeiluista yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hanketyössä koordinoidaan, valmistellaan ja hallinnoidaan sekä seurataan kunnan hankkeita.
elinkeinopäällikkö

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut sisältävät opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut, kirjastopalvelut, kansalais- ja musiikkiopiston sekä nuorisopalvelut. Toiminnan tavoitteena on lapsen, nuoren ja aikuisen monipuolinen kehittyminen ja hyvä elämisen laatu.
sivistysjohtaja

Liikelaitokset

Kunnallistekniikka –liikelaitos vastaa muun muassa teiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta sekä yleisten alueiden kunnossapidosta.
yhdyskuntainsinööri

Ruoka, puhtaus ja tilapalvelut –liikelaitos vastaa ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta sekä kiinteistöjen huollosta.
ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
kiinteistöpäällikkö