Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / ORGANISAATIO / Kunnan johto

Johtaminen ja hallinto

Kunnanvirasto-organisaatiota johtaa kunnanjohtaja.

Kunnanjohtajan tehtäviä:
Kuntaorganisaation johtaminen, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen tukeminen varmistamalla tarvittavien resurssien riittävyys, kunnan edun valvominen ja kunnan edustaminen, kunnan toimintaympäristön muutosten havannointi, kunnan tulevaisuuden hahmottaminen, kunnanhallituksen esittelijä, seutuyhteistyön konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistyminen

Kunnanjohtajan yhteystiedot:
kunnanjohtaja  Pekka Rajala,
p. 050 3125000, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@liminka.fi

Kunnan virasto-organisaatio

Kunnan virasto-organisaatio toimii neljään osastoon jakaantuneena. Perusturva-osastolla valmistellaan ja toimeenpannaan perusturvalautakunnan, sivistysosastolla sivistyslautakunnan, teknisellä osastolla teknisen lautakunnan ja hallinto-osastolla kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita.

Hallinto-osaston palvelut
Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, hallinnon koordinoinnista, talous- ja henkilöstöpalveluista ja seutuyhteistyöstä.
hallintojohtaja

Perusturvaosaston palvelut
Perusturvapalveluilla tuetaan ja edistetään kunnan asukkaiden hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluja toteuttavat perusturvaosastolla sosiaalityö, vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito, terveyskeskussairaala, terveyskeskuksen avosairaanhoito ja terveysneuvonta sekä suun terveydenhuolto. 
perusturvajohtaja

Sivistysosaston palvelut
Sivistysosasto järjestää ja yhteen sovittaa kunnan varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita.
Toiminnan tavoitteena on lapsen, nuoren ja aikuisen monipuolinen kehittyminen ja hyvä elämisen laatu.
sivistysjohtaja

Teknisen osaston palvelut
Teknisen osaston toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille hyvä fyysinen elin- ja toimintaympäristö. Osastomme työntekijöitä toimii kunnantalon lisäksi ruoka- ja puhdistuspalveluissa, kiinteistön- ja ympäristönhoidossa sekä mittaus- ja kartoituspalveluissa.
tekninen johtaja