Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / ORGANISAATIO / Sidonnaisuudet

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Kuntalaki 410/2015). Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoituslomake 
Rekisteriseloste

SIDONNAISUUDET

Sidonnaisuusilmoitus

Luottamustehtävä

Tila

Ahola Jarmo

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastettu

Ahola Tuomas

liikelaitosten johtokunta puheenjohtaja

tarkastettu

Aikio Satu

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastettu

Heikkinen Eero

viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Heikkinen Marjo

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Hietamäki Sara

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Hintikka Tiina

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Kiljo-Pietilä Anne

viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Kojo Esa

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja

tarkastettu

Koskela Tapio

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

tarkastettu

Kylmänen Heikki

kunnanhallituksen varajäsen, viranomaislautakunta varapuheenjohtaja

tarkastettu

Kylmänen Liisa

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Laukkanen Asko

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Laurikkala Paula

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Lehto Anna Leena

kunnanhallituksen varajäsen, viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Lipsonen Terho Johannes

viranomaislautakunnan varapuheenjohtaja

tarkastettu

Lunki Pasi

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Martinmäki Mika

viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Matkaselkä Heidi

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastettu

Nissinen Mikko

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Okkonen Tuomas

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastettu

Paavola Antti

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Paavola Eila

viranomaislautakunnan jäsen, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

tarkastettu

Pakaslahti Juho

kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

tarkastettu

Pinnonen Margus

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Porkka Arja Päivi

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Raitio Jukka

keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja

tarkastettu

Raitio Juuso

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastetttu

Rajala Pekka

kunnanjohtaja

tarkastettu

Rantanen Kimmo

viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Ruotsalainen Kristian

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja

tarkastettu

Tahkola Antti

kunnanhallituksen jäsen

tarkastettu

Tissari Sami

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Tuomala Tuomo

kunnanhallituksen varajäsen, viranomaislautakunta varajäsen

tarkastettu

Verkasalo Hanna

viranomaislautakunnan varajäsen

tarkastettu

Viinamäki Mari

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Viljas Mari

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

tarkastettu

Vuokila Mirja-Liisa

viranomaislautakunnan jäsen

tarkastettu

Väliheikki Jan

kunnanhallituksen varajäsen

tarkastettu

Ylikulju Sauli

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

tarkastettu

Ylönen Kari

kunnanhallituksen puheenjohtaja

tarkastettu

 

Sidonnaisuusilmoitusrekisteri