Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / PÄÄTÖKSENTEKO / Vaalit

Kuntavaalit su 18.4.2021

Valtuutettujen lukumäärä
Limingan kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuu­tettua ja heille va­ra­val­tuu­te­tut 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle
Ehdokashakemukset ja muut vaalilain tarkoittamat asiakirjat toimitetaan Li­mingan kes­kusvaalilauta­kunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16. Eh­do­kas­ha­ke­muk­sia vas­taanottaa kun­nanvirastolla (os. Liminganraitti 10) keskusvaalilautakunnan sih­tee­ri Rai­ja Karjalai­nen p. 044 497 3709

ti 9.3.2021 klo 13-16 Lakeustalolla kokoushuone Rännärissä

Äänestäminen

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ää­nes­tys­pai­koil­la. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajo­kort­ti tai passi. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saa­da poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalipäivän äänestyspaikat Limingassa
Lakeustalo os. Liminganraitti 10
Tupoksen koulu os. Sortavalantie 1

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa ää­nes­tys­pai­kas­saan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saa­mas­sa ilmoituskortissa.

Ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021
Limingassa ennakkoäänestys järjestetään Lakeustalossa osoitteessa Liminganraitti 10.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
ke 7.4. klo 11-19
to 8.4. klo 11-19
pe 9.4. klo 10-16
la 10.4. klo 10-16
su 11.4. klo 10-16
ma 12.4. klo 11-19
ti 13.4. klo 11-19

Limingan terveyskeskuksessa hoidettavana sekä ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa oleville ennakkoäänestys jär­jes­te­tään erikseen ilmoitettavina aikoina.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan viimeistään tiistaina 6.4. klo 16 men­nes­sä. Ilmoituksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Raija Kar­ja­lai­nen p. 044 497 3709 arkipäivisin klo 8-16. Kotiäänestys suoritetaan en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka­na.

Ulkomainonta

Vaalien ulkomainonnan saa aloittaa 31.3. Jokaiselle puolueelle on varattu kaksi vaalimainospaikkaa (1 molemmin puolin telinettä) kirkonkylälle ja Tupokseen.  

Telineet sijoitettu Kirkonkylällä lakkautetun K-kaupan parkkialueen läheisyyteen.

Tupoksessa telineet on sijoitettu Tupoksen Salen läheisyyteen.

Oikeusministeriön vaalisivut 

Oikeusministeriön Facebook-sivulta löydät virallista vaalitietoa sekä linkkejä vaalikoneisiin.