Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / PÄÄTÖKSENTEKO / Rantakylän ohjelmatyöryhmä

Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisen ohjelmatyöryhmä

Limingan kunnanvaltuusto on päättänyt 16.12.2019 kokouksessaan ohjelmatyöryhmän asettamisesta koskien Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämissuunnitelman laatimista. Ohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämissuunnitelma, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Ohjelmatyöryhmän avauskokous pidettiin 30.1.2020 Lakeustalossa.

Ohjelmatyöryhmän työskentely liittyy vahvasti kuntastrategian tavoitteisiin. Kuntastrategiassa on linjattu: ”Limingan kuntastrategiassa tavoitteena on kehittää Rantakylän aluetta kuntalaisten ulkoliikunta- ja virkistysalueena. Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämiseksi alueelle tulee laatia pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, jossa tulevat kehittämistoimenpiteet linjataan.

Osallisuustyöryhmän toiminta on kaikille avointa ja otamme mielellämme vastaan ideoita osallisuusryhmän työskentelytapaan ja käsiteltäviin teemoihin. Myös kohdistetut kehittämisideat otetaan ilolla vastaan!

OSALLISTU JA OTA YHTEYTTÄ:

Ohjelmatyöryhmällä on sähköpostiosoitteeseen rantakyla@liminka.fi, johon voit laittaa vapaasti ideoita ja ajatuksia. Muista myös kehittämistyötä varten tehty kysely, johon pääset tästä.


Tulevat kokoukset

Olet tervetullut kokouksiin ilman ilmoittautumista!

  • Ohjelmatyöryhmän kokous 20.2.2020: Sidosryhmien ideariihi, kuntalaiskyselyn vastausten yhteenveto (19.2.2020 mennessä tulleet vastaukset)
  • Ohjelmatyöryhmän kokous 19.3.2020: Ideariihen purku, kehittämisaikataulut ja rahoitus (hankkeet, hankesuunnittelu)
  • Ohjelmatyöryhmän kokous 22.4.2020: Sidosryhmien aktivointi, matkailu
  • Ohjelmatyöryhmän kokous 14.5.2020: Kokoontuminen Rantakylässä, alueen katselmus/saavutettavuus, rakentamaton luonto, maisemallisuus
  • Ohjelmatyöryhmän kokous 4.6.2020: Kehittämissuunnitelman luonnoksen esittely ja läpikäynti


Kokoukset ja pöytäkirjat

  • Ohjelmatyöryhmän avauskokous 30.1.2020


OSALLISUUSTYÖRYHMÄN JÄSENET:

Kristian Ruotsalainen (pj)

Olli Nurkkala

Tapio Koskela

Arja Ansamaa

Terho Lipsonen

Margus Pinnonen

Juuso Raitio

Taina Parkkinen

Heidi Haataja

Pasi Inkeroinen

Juho Pakaslahti (kunnanhallituksen jäsen)

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi (vastuuviranhaltija)

Janne Laamanen (vastuuviranhaltija)