Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Hoito- ja palvelutakuu / Keskimääräiset odotusajat

Hoitotakuu

1.3.2005 astui voimaan lakiuudistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa terveydenhuollon palveluita kiireettömän hoidon järjestämisessä. Lakimuutosten perusteella kiireettömät tutkimukset ja kiireetön hoito on saatava määräajassa sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Lakimuutokset eivät koske kiireellistä hoitoa, mitä tarvitsevat potilaat hoidetaan jatkossakin kuten aiemmin eli heti tai mahdollisimman nopeasti.

Laki edellyttää, että terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys välittömästi joko puhelimella tai tulemalla terveyskeskukseen. Virka-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka terveyskeskus on avoinna.

Hoidon tarve on arvioitava terveyskeskuksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri, kuten lähihoitaja, perushoitaja, hammashoitaja,suuhygienisti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Hoidon tarve voidaan arvioida käynnillä tai puhelimitse.

Lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta.

Hoitotakuu Limingan terveyskeskuksessa

Lääkäreiden kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on 2.3.2020 noin 4 - 5 viikon jonotusaika. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sairasvastaanotolle potilas pääsee yleensä samana päivänä

Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito on aloitettava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Hammaslääkäreiden vastaanotolle voi varata ajan noin 2 kk:n päähän. (päivitetty 2.3.2020).

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.2019 - 31.05.2019

Palvelu  Keskimääräinen odotusaika   Lisätietoja
Kotihoito  1-7 vrk palvelutarpeen mukaan, kiireellisessä tilanteessa heti
Ateriapalvelu  3-7 vrk  
Turvapuhelin  3 viikkoa Palveluntuottaja vaihtunut huhtikuussa 2014
Kuljetuspalvelu  2 viikkoa  
Omaishoidontuki hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 5 viikkoa  
Ympärivuorokautinen hoiva (tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti) Oman toiminnan lisäksi on käytössä palveluseteli, joten tällä hetkellä ei ole jonoa.  
Palvelutarpeen arviointi  5 vrk Kiireellisissä tapauksissa heti
Perhehoito  ei toimintaa  

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta. Asiakas saa myönteisen päätöksen, kun palvelulle asetetut kriteerit täyttyvät. Jos kriteerit eivät täyty, asiakas saa kielteisen päätöksen eli palvelua ei myönnetä. Odotusaika tarkoittaa sitä keskimääräistä aikaa, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä