Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Sosiaalipalvelut / Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvonta

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat, adoptioneuvonta ja kansainvälinen adoptiopalvelu (adoptioasiat) sekä selvityksen laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa. Perheasioiden sovittelun saa seurakunnan palveluna.

Yhteystiedot: Limingan sosiaalipalvelut os. Liminganraitti 4 (terveyskeskus)
sosiaalityöntekijä Päivi Salmela

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Lapsen syntyessä lapsen isyys tulee vahvistaa. Lapsen isyys voidaan tunnustaa äitiysneuvolassa (tai lastenvalvojan luona) ennen lapsen syntymää. Mikäli lapsen isyyttä ei ole tunnustettu äitiysneuvolassa, niin, selvitetään lapsen isyys lastenvalvojan luona lapsen synnyttyä.

Isyyden vahvistaminen

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Eroavat vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja auttaa asioiden selvittelyssä ja sopimuksen teossa

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on myös tiedonsaantioikeus eri viranomaisilta lasta koskevissa asioissa.

Lapsen ja vanhemman tapaamisia voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen elatus

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella lastenvalvojan luona tai tuomioistuimen päätöksellä.

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Elatus- ja koulutusavustus
Lastenvalvojan luona tarvittavat asiakirjat
Varallisuusselvityslomake

Yhteystiedot sosiaalityöntekijä /lastenvalvonta

Adoptioneuvonta

Osa lapsista ohjautuu perheisiin adoption kautta. Tällöin lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi annetaan adoptioneuvontaa.

Adoptioneuvonnan tarkoituksena on auttaa lasta ja valvoa hänen etuaan, auttaa ja tukea luovutusta harkitsevien biologisten vanhempien päätöksentekoa keskustelemalla eri vaihtoehdoista, selvittää hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmiksi ja auttaa tarvittaessa eri osapuolia myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptioneuvonnassa toimijoina ovat sekä Pelastakaa Lapset että kunnat. Palvelu on maksuton.