Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Vanhuspalvelut / Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Limingan vanhusneuvosto on perustettu  2001. Vanhusneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin.

Vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain 11 §:n mukaisesti lakisääteisiä. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä Oulun seudun vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhus- ja vammaisnneuvoston jäsenet  2018 - 2020

  • Eläkeliiton Limingan yhdistys ry.   
Liisa Suutari
  • Limingan Eläkeläiset  
Pirjo Luukinen
  • Limingan Sotaveteraanit  
Seppo Tuomikoski
  • Limingan Rauhanyhdistys
Riitta Marttila
  • Sotainvalidien Veljesliitto
Juhani Lithovius
  • Limingan seurakunta 
Antti Härkönen
  • Vammaisjärjestöt
Ritva Laitinen
  • Limingan kunta  

Eila Paavola

 

Arja Porkka

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat

 

Korjausneuvojaesite