Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Vanhuspalvelut / Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Limingan vanhusneuvosto on perustettu  2001. Vanhusneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin.

Vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain 11 §:n mukaisesti lakisääteisiä. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä Oulun seudun vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhus- ja vammaisnneuvoston jäsenet  2018 - 2020

Eläkeliiton Limingan yhdistys ry.    Liisa Suutari
Limingan Eläkeläiset   Pirjo Luukinen
Limingan Sotaveteraanit   Seppo Tuomikoski
Limingan Rauhanyhdistys Riitta Marttila
Sotainvalidien Veljesliitto Juhani Lithovius
Limingan seurakunta  Antti Härkönen
Vammaisjärjestöt Ritva Laitinen
Limingan kunta   Eila Paavola
  Arja Porkka

 Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2018 
Pöytäkirja 2/2018