Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Vanhuspalvelut / Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

Limingan vanhusneuvosto on perustettu  2001. Vanhusneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin.

Vanhusneuvostot ovat vanhuspalvelulain 11 §:n mukaisesti lakisääteisiä. Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä Oulun seudun vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhusneuvoston jäsenet  2013 - 2016

Eläkeliiton Limingan yhdistys ry.    Liisa Suutari
  Matti Maaranto 
Limingan Eläkeläiset   Voitto Polo 
Limingan Rintamaveteraanit   Seppo Päätalo  
Limingan Sotaveteraanit   Seppo Tuomikoski
Limingan Rauhanyhd. varttuneiden kerho Esko Vappula   
Sotainvalidien Veljesliitto Pohjois-Pohjanmaan piiri, Limingan osasto Juhani Lithovius
Limingan seurakunta  Sinikka Ilmonen     
Limingan kunta   Kalevi Nevala    
  Riitta Ruottinen


Vanhusneuvoston pöytäkirjat

Pöytäkirja 2/2016  
Pöytäkirja 1/2016  
Pöytäkirja 3/2015   
Pöytäkirja 2/2015  
Pöytäkirja 1/2015