Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Työ- ja yrityspalvelut / Työllisyyspalvelut / Palkkatuella työllistäminen

Palkkatuella työllistäminen

Limingan kunta työllistää liminkalaisia työttömiä työnhakijoita työllisyysmäärärahojen puitteissa kunnan omiin yksiköihin. Työntekijöiden valinnat tekee työvoimatoimisto yhdessä palkkaavan yksikön kanssa.

Limingan kunnan työllisyyspalvelut vastaa eri yksiköiden palkkatukityöllistämisestä; etsii liminkalaisista asiakkaista sopivat työntekijät avoinna oleviin työpaikkoihin, osallistuu työnhakuhaastatteluihin yhdessä työyksikön esimiehen kanssa ja hakee TE -toimiston palkkatuen.

Työllisyyspalvelut koordinoi myös kunnan oppisopimustoimintaa; etsii oppisopimuspaikkoja ja näihin sopivia työntekijöitä.

Työllisyyspalveluiden tehtäviin kuuluu myös työpaikkojen etsiminen alueen yrityksistä.