Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus

Ajankohtaista

Kesäajan maksuhyvityskäytäntö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa muuttuu 1.6.2018 alkaen

Limingan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 10.4.2018 päättänyt muuttaa kesäaikaa koskevaa maksuhyvityskäytäntöä koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. 1.6.2018 alkaen päivähoitomaksuissa hyvitetään kesä-, heinä- ja elokuussa kaikki ennalta ilmoitettuun päivään mennessä ilmoitetut poissaolopäivät. Hyvityksen saamiseen ei vaikuta hoidon aloittamisajankohta. Heinäkuu on edelleen maksuton niille lapsille, joille se on toimintavuoden 12. hoitokuukausi.


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta voimaan 1.1.2018

Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttui siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Limingan kunnassa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tarkistaa maksuperusteet muutetun lain mukaisiksi 16.1.2018 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen asiakkaille tehdään uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta


Tupoksen avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on paikkoja vapaana tammikuussa 2018!


Päätökset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Limingan varhaiskasvatuksessa otetaan 22.5.2017 alkaen käyttöön sähköiset asiakasmaksupäätökset. Jatkossa maksupäätöksiä ei siis enää postiteta asiakkaille, vaan päätöksen voi käydä lukemassa varhaiskasvatuksen nettisivuilla kohdassa Sähköinen asiointi. Palveluun kirjautuminen vaatii pankkitunnukset.


Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017–2018

Syyslukukausi 10.8.–22.12.2017
Kevätlukukausi 8.1.–2.6.2018

Syysloma 23.–29.10.2017
Joululoma 23.12.2017–7.1.2018
Talviloma 5.–11.3.2018
Pääsiäinen 30.3.–2.4.2018