Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus

Ajankohtaista

Ekaluokkalaisten ja heidän vanhempiensa kouluihin tutustumiset lukuvuodelle 2018‒19 järjestetään Limingassa toukokuussa 2018 alla olevina aikoina. Ojanperänkankaan uuden koulun kaikille vanhemmille järjestetään infotilaisuus.

Ojanperänkankaan koulu

  • tiistaina 8.5.2018 (Huom. päivämäärä ja paikka.)  klo 9‒11 Liminganlahden yhtenäiskoululla (os. Linnukkatie 5) ensi syksyn ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen
  • keskiviikkona 9.5.2018 klo 17:30 Heikki Sarvela -salissa (os. Linnukkatie 5) infotilaisuus tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille ja vuosiluokkien 2‒4 vanhemmille ja oppilaille.

Ojanperänkankaan kouluun menevät valtatie 8:n eteläisen puolen alueen eli entisten Lakeuden ja Ketunmaan kyläkoulujen alueiden oppilaat sekä Pappilanpellon ja Kaarteenahon asuma-alueiden oppilaat. Ouluntien, Partaantien ja Arotien varrella asuvat 1.‒4.-luokkalaiset käyvät pääsääntöisesti Ojanperänkankaan koulua.

Liminganlahden yhtenäiskoulu

  • keskiviikkona 9.5.2018 klo 9‒11 Liminganlahden yhtenäiskoululla (os. Linnukkatie 5) ensi syksyn ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen.
  • maanantaina 21.5.2018 klo 17.30 tulevien ekaluokkalaisten huoltajien vanhempainilta yläkoulun ruokalassa

Tupoksen yhtenäiskoulu

  • keskiviikkona 9.5 klo 8.15‒10.00 ensi syksyn ekaluokkalaisten kouluun tutustuminen Vesikarin yksikössä (os. Sortavalantie 1)
  • tiistaina 15.5.klo 17.30 alkaen vanhempainilta tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille Tupoksen yhtenäiskoululla Vesikarin yksikön ruokasalissa (os. Sortavalantie 1)

Liminganlahden ja Tupoksen oppilasalueita rajaavat Selkämaantie ja Ängeslevänjoki.

Lisätietoa koulujen rehtoreilta:
Raija Johnson, Ojanperänkangas, puh. 040 7441 668 (koti)
Antti Junttola, Liminganlahti, puh. 050 3291 568
Antero Niva, Tupos, puh. 050 5307 340
Anne Peltokorpi, Tupos, puh. 050 4320 041


LAPSIPERHEIDEN TOIMIVA ARKI -kysely

LAPE Toimiva arki -hankkeen perhepalveluja koskeva kokemustieto-kysely lapsiperheille Pohjois-Pohjanmaalla

Lapsiperheille on tarjolla erilaisia palveluja arjen tueksi, mutta vastaavatko palvelut lapsiperheiden kokemaa todellista tuen tarvetta?

LAPE, Toimiva arki -hanke haluaa selvittää sähköisellä webropol-kyselyllä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella perheiden kokemustietoa ko. palveluja koskien. Kysely on avoimena perheiden vastattavaksi 24.4. - 14.5.2018. Kyselyyn voi vastata myös mobiililaitteilla. Kysely toteutetaan yhteistyössä Auta Lasta ry:n/ Lapsirikas-hankkeen kanssa.

Nyt pohjois-pohjalaisilla perheillä on mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa lapsiperheiden palveluihin ja niiden kehittämiseen. Vastauksia toivotaan saatavan perheiltä kattavasti jokaisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnasta - näin perheiden kokemukset ja osallisuus saadaan hyödynnettyä kuntien ja maakunnan perhepalveluiden kehittämistyössä.

Kyselyn linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/58CFA5032A730A72


Kesäajan maksuhyvityskäytäntö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa muuttuu 1.6.2018 alkaen

Limingan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 10.4.2018 päättänyt muuttaa kesäaikaa koskevaa maksuhyvityskäytäntöä koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. 1.6.2018 alkaen päivähoitomaksuissa hyvitetään kesä-, heinä- ja elokuussa kaikki ennalta ilmoitettuun päivään mennessä ilmoitetut poissaolopäivät. Hyvityksen saamiseen ei vaikuta hoidon aloittamisajankohta. Heinäkuu on edelleen maksuton niille lapsille, joille se on toimintavuoden 12. hoitokuukausi.


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta voimaan 1.1.2018

Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttui siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Limingan kunnassa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tarkistaa maksuperusteet muutetun lain mukaisiksi 16.1.2018 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen asiakkaille tehdään uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta