Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan perusopetuksen 1. ja 2. luokkien ja erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä lauantaityöpäiviä ja syyslukukauden aloitus- sekä lukukausien päättöpäiviä lukuunottamatta. Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista mutta maksullista. Palvelumaksut tarkistetaan maaliskuussa.

Aamupäivätoiminta: Liminganlahden ja Tupoksen yhtenäiskouluilla klo 7.00–10.00 välisenä aikana.
Iltapäivätoiminta: Liminganlahden ja Tupoksen yhtenäiskouluilla klo 12.00–17.00.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma löytyy kohdasta  Kuntakohtaiset suunnitelmat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen (huhtikuun loppuun mennessä) tapahtuu alla olevasta linkistä löytyvällä lomakkeella, joka lähetetään liitetiedostona hakukohteen sähköpostiosoitteeseen.

Linkki lomakkeeseen

Sähköpostiosoite, johon lomake toimitetaan:
Tupoksen toimintaan hakeutuvat: apip/tupos@liminka.fi
Liminganlahden toimintaan hakeutuvat: apip/liminganlahti@liminka.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu. Perheiltä, jotka saavat toimeentulon perusosaa, ei peritä toimintamaksua.

Huoltaja sitoutuu maksuun ilmoittaessaan lapsensa toimintaan. Maksu sisältää tapaturmavakuutuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana sekä välipalan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta.

Laskutus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuussa peritään puolet sopimuksen mukaisesta kuukausimaksusta. Mikäli toimintamaksut jäävät maksamatta, ap/ip – paikka irtisanotaan. (Maksu on jätettävä myös perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Irtisanomisista laskun maksamattomuuden perusteella ja muista maksualennuksista päättää osastopäällikkö.)

Aamupäivätoiminta        

  • Aamupäivätoiminnan maksu on 60 €/kk. (klo 7.00 – 10.00)
  • Jos lapsi sairauden vuoksi osallistuu aamupäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta (30 €/kk).
  • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50%

Iltapäivätoiminta

Pienet koulut (toimintaa järjestetään päivittäin klo 13.00-16.00):

  • Iltapäivätoiminnan maksu on 80 €/kk.

Isot koulut (toimintaa järjestetään päivittäin klo12.00-17.00):

  • Iltapäivätoiminnan maksu on 100 €/kk.
  • Jos lapsi sairauden vuoksi osallistuu iltapäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta (40 €/kk tai 50 €/kk).
  • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50%.

 

Lisätietoja antavat koulut:
Liminganlahden yhtenäiskoulu:

Rehtori Antti Junttola

Apulaisrehtori Eeva-Liisa Röpelinen

 

050 3291 568

050 3182 070

 

Tupoksen yhtenäiskoulu: 

Rehtori Antero Niva

Apulaisrehtori Anne Peltokorpi

050 5307 340

050 4320 041