Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan perusopetuksen 1. ja 2. luokkien ja erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä lauantaityöpäiviä ja syyslukukauden aloitus- sekä lukukausien päättöpäiviä lukuunottamatta. Osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista mutta maksullista.

Aamupäivätoiminta: Liminganlahden, Ojanperän ja Tupoksen kouluilla klo 7.00–10.00 välisenä aikana.
Iltapäivätoiminta: Liminganlahden, Ojanperän ja Tupoksen kouluilla klo 12.00–17.00.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma löytyy kohdasta  Kuntakohtaiset suunnitelmat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeesta lähetetään huoltajille Webropol-kysely viikolla 16 Wilman kautta.  Vastausaikaa huhtikuun loppuun.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu. Perheiltä, jotka saavat toimeentulon perusosaa, ei peritä toimintamaksua.

Huoltaja sitoutuu maksuun ilmoittaessaan lapsensa toimintaan. Maksu sisältää tapaturmavakuutuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana sekä välipalan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta.

Laskutus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuussa peritään puolet sopimuksen mukaisesta kuukausimaksusta. Mikäli toimintamaksut jäävät maksamatta, ap/ip – paikka irtisanotaan. (Maksu on jätettävä myös perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Irtisanomisista laskun maksamattomuuden perusteella ja muista maksualennuksista päättää osastopäällikkö.)

Aamupäivätoiminta        

  • Aamupäivätoiminnan maksu on 60 €/kk. (klo 7.00 – 10.00)
  • Jos lapsi sairauden vuoksi osallistuu aamupäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta (30 €/kk).
  • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50%

Iltapäivätoiminta

  • Iltapäivätoiminnan maksu on 100 €/kk.
  • Jos lapsi sairauden vuoksi osallistuu iltapäivätoimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu on puolet kuukausimaksusta (40 €/kk tai 50 €/kk).
  • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Sisaralennus toisesta lapsesta on 50%.

 

Lisätietoja antavat koulut:
Liminganlahden koulu:
rehtori Antti Junttola  050 3291 568
apulaisrehtori Sari Sipola 050 3182 042

Tupoksen koulu: 
rehtori Satu Kemppainen  050 5307 340
apulaisrehtori Anne Peltokorpi 050 4320 041

Ojaperän koulu:
rehtori Raija Johnson 040 3581 586