Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Lakeuden kansalaisopisto (Liminka, Lumijoki, Tyrnävä) / Opettajien info

TERVEHDYS, LAKEUDEN KANSALAISOPISTON OPETTAJAT!

Lämpimästi tervetuloa Lakeuden kansalaisopiston opettajaksi opintovuodelle 2020-2021. Toivon mukavaa ja onnistunutta työvuotta niin entisille kuin uusillekin opettajille. Jatkamme tavoitteellista työskentelyä kansalaisopistossamme ja pyrkimys on tänäkin vuonna edistää alueen asukkaiden vapaaehtoista itsensä kehittämistä, sekä lisätä osaltamme alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Tämän vuoden työskentelyteemana on Oppimisesta virkeyttä arkeen, joka perustuu yleiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen arjessa. Näemme harrastukset tärkeäksi osaksi jokaisen ihmisen itsensä kehittämistä riippumatta iästä. Tarjoamme monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni löytäisi tarjonnasta jotain, mikä aidosti kiinnostaa ja mistä haluaisi oppia lisää.

Yleisiin käytännön asioihin liittyen, kuntien välisen sopimuksen mukaan Lakeuden kansalaisopiston hallinnoinnista vastaa Limingan kunta ja kaikki opistotoimintaan liittyvä kulkee lähinnä rehtorin ja Pirjo Ahtiaisen kautta (pirjo.ahtiainen@liminka.fi, puh. 050-3182089). Tekstiilityönopettaja Päivi Miettinen (paivi.miettinen@liminka.fi, puh. 050-5372 999) myös auttaa ja opastaa omaan toimialaansa liittyvissä asioissa.

Työvuotta aloittaessanne toivon, että kiinnitätte huomiota seuraaviin seikkoihin:

Syyslukukausi ryhmäopetuksessa

14.9. – 29.11.2020 (10 työviikkoa)

Syysloma 19. – 25.10.2020

Kevätlukukausi ryhmäopetuksessa

11.1. – 25.4.2021 (14 työviikkoa)

Talviloma 8. – 14.3.2020

Pääsiäisloma 1.4. – 5.4.2020

Päivitetty opinto-ohjelma on luettavissa osoitteessa www.opistopalvelut.fi/liminka. Ohjelmamuutokset ovat lukuvuoden aikana mahdollisia ja ne päivitetään sähköiseen versioon. Paperiversio löytyy kuntien kirjastoista.

Opetukseen liittyvät asiat:

 1. Opetustuntimäärät

Opetustuntimääriä tulee noudattaa ja muutoksista tulee sopia rehtorin kanssa.

 1. Kurssin aloitus
 • Mikäli kurssi peruuntuu, muistakaa ilmoittaa siitä opiston toimistoon, vakituisia osallistujia tulee olla vähintään 8. Tämä on ehdoton osallistujien minimimäärä.
 • Uutena toimintana opettajat täyttävät sähköisen päiväkirjan heti oppituntinsa jälkeen. Päiväkirjaan tulee merkitä opiskelijan läsnäolotunnit. Mikäli opiskelijalla on hyväksyttävä poissaolo, opettaja merkitsee nollan. Mikäli opiskelija ei ole ilmoittanut etukäteen poissaolon syytä, niin hänen kohdalleen ei tule merkintää. Päiväkirjoihin kirjoitetaan kurssin päätyttyä myös yhteenvetotieto. Tällä tarkoitetaan kurssin toteuman kuvausta eli mitä kurssilla on tehty. Muistathan, että päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka perusteella opiskelijoille annetaan todistuksia ja opettajasta tietoja mm. eläkelaitokselle. Sähköisen päiväkirjan tunnukset saat Pirjo Ahtiaiselta.
 • Oppitunnin pituus on 45 minuuttia, kaksoistunti 90 minuuttia; yli kahden tunnin opetuksessa pidetään 15 minuutin tauko.
 • Ilmoittakaa mahdollisista sairaus- yms. poissaoloista aina oppilaille, rehtorille ja opiston toimistoon.
 • Opettajan ei tarvitse korvata tuntia yksityisoppilaille, jos oppilas itse on pois tunnilta.
 • Näyttelyiden pystyttämisestä ei makseta erikseen palkkaa.
 • Jos opetuspäivä on pyhäpäivä, tunti korvataan esim. lukukauden lopussa.
 • Palkkatodistuksen opettaja tulostaa itse tarvittaessa verkkopankistaan.
 • Opettajan tulee huolehtia, että kaikki opiskelijat ilmoittautuvat kurssille, joko netin kautta tai soittamalla opintosihteerille.
 • Edellytämme rikostaustaotteen esittämistä kaikilta työntekijöiltä, jotka työskentelevät alle 18-vuotiaiden lasten kanssa. Rikostaustaote täytyy toimittaa vuosittain nähtäväksi toimistolle.
  Lisätietoa hakemuksesta ja tilaus osoitteesta: https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html
 1. Kurssimaksut

Opinto-ohjelmassa olevat kurssimaksut ovat kurssikohtaisia ja kattavat koko lukuvuoden. Maksut määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kaikki kurssimaksut löytyvät opinto-ohjelmasta. Lakeuden kansalaisopiston kurssimaksuja on tarkistettu vastaamaan alueen yleistä hintatasoa ja uudet hinnat ovat tulleet voimaan 1.8.2019. Kurssimaksujen lisäksi opiskelijoilta voidaan periä erillinen materiaalimaksu, josta on tiedotettu erikseen kurssikuvauksessa.

 1. Ilmoittautuminen
 • Kaikille kursseille on ilmoittauduttava. Ilmoittautuminen tapahtuu Lakeuden kansalaisopiston kotisivulla, opistopalvelut.fi/liminka, ellei ohjelmassa toisin mainita.
 • Opiskelija voi perua syys/kevätlukukaudeksi varatun paikan veloituksetta 7 vuorokautta ennen kurssin alkamista. Mikäli opiskelija ei peru varaamansa kurssipaikkaa tai peruutus tapahtuu laskutuksen jälkeen, peritään koko kurssimaksu. Mikäli opiskelija keskeyttää kurssin, kurssimaksua ei palauteta. Perumisen voi tehdä joko kotisivuillamme kohdassa omat tiedot tai soittamalla opiston toimistoon 050-318 2089. (HUOM! EI OPETTAJALLE.) Tämä käytäntö on yleinen kaikissa kansalaisopistoissa.
 • Lyhytkursseille ilmoittautuminen loppuu viikko ennen kurssin alkamista.
 • Koko lukuvuoden kursseille voi ilmoittautua lukuvuoden aikanakin eli uusia opiskelijoita voidaan ottaa kurssille kesken lukukaudenkin. Ilmoittautuminen on kuitenkin tehtävä ennen kurssille tulemista.
 • Ilmoittautuminen tapahtuu syksyllä koko vuodeksi eli kevääksi ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.
 • Jos opiskelija ei jatka keväällä, on hänen peruttava ilmoittautumisensa viimeistään viikko ennen kevätlukukauden alkamista opintotoimistoon.
 • Näet ilmoittautuneet omasta sähköisestä päiväkirjastasi. Kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, joten huolehdithan, että päiväkirjassasi on kaikki merkinnät ajantasalla. Jos huomaat kurssipäiväkirjasta, että ensimmäisellä kerralla moni ilmoittautuja jättää tulematta tai jos joku on poissa monta peräkkäistä kertaa, olethan yhteydessä toimistolle. Pyydä Pirjo Ahtiaista lähettämään näille henkilöille tekstiviesti, jossa muistutetaan ilmoittautumisen perumisesta, mikäli hän ei aio osallistua kurssille.
 1. Opintomaksujen maksaminen

Lakeuden kansalaisopisto on ajanmukaistanut maksukäytäntöjään ja kurssit maksetaan nyt pääsääntöisesti verkossa ilmoittautumisen yhteydessä etukäteen. Täten kurssilainen varmistaa osallistumisoikeutensa kurssille. Niille kurssilaisille, jotka eivät käytä verkkomaksua voidaan lähettää paperilasku ilmoittautumisen jälkeen.
Koronavirustilanteesta johtuen, lukuvuoden 2020-2021 kurssimaksuja ei voi maksaa etukäteen. Tässä poikkeustilanteessa toimimme siten, että jokaiselle kurssilaiselle lähetetään lasku erikseen viimeistään syyslomaan mennessä.

Kaikkien kuntien, kaikki kurssit ovat avoimia, eli kuka tahansa voi osallistua opetukseen haluamassaan paikassa kotipaikkakunnasta riippumatta.

Työttömät henkilöt voivat osallistua yhdelle kurssille sekä syys – että kevätlukukaudella 50 %:n alennuksella. Jos opiskelija haluaa hyödyntää tätä mahdollisuutta, hänen tulee ottaa yhteyttä opiston toimistoon.

 1. Tarvikehankinnat

Jos opettajan tarvitsee tehdä tarvikehankintoja tai monistaa opiskelijoille materiaalia, niistä sovitaan aina ennakkoon rehtorin kanssa. Opiskelijat kustantavat itse opiskeluun liittyvät tarvikkeensa ja materiaalinsa.

 1. Palkanmaksu tuntiopettajille

Palkanmaksu hoidetaan automaattisesti opettajalle hyväksytyn tuntimäärän ja opetussuunnitelman perusteella. Opetusohjelman tuntijaon muutoksista tulee ilmoittaa opiston toimistoon. Palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä.

Palkkoihin tulee 1.8.2020 lähtien muutoksia, joten edellytämme jokaiselta opettajalta kopiota tutkintotodistuksesta, mikäli sitä ei ole jo toimitettu.

 1. Opetussuunnitelma/työsopimus ja matkalasku

Jokaisesta kurssista on laadittava lyhyt opetussuunnitelma sähköiseen lomakkeeseen. Sen allekirjoittaminen merkitsee myös työsopimusta ko. lukuvuodeksi/kurssin osalta. Lomakkeeseen merkitään myös opetusta varten kuljettu matka omalla autolla vähennettynä omavastuuosuudella, joka on 12 km (6 km suuntaansa); mittarilukemia ei tarvitse laittaa. Matka voidaan kulkea myös julkisella kulkuneuvolla, josta tulee esittää matkalipun hinta. Matkoista tulee kuitenkin lisäksi tehdä matkalasku opiston toimistoon (lomake). Matkalaskuun tulee merkitä kilometriveloitukset: ajettu reitti on ilmoitettava yksiselitteisesti osoitteella tai paikan nimellä. Riittävä selitys ei ole esim. Oulu-Liminka-Oulu. Matkalaskuissa on sellainen käytäntö, että kuluja kerätään min. 50 €/ matkalasku tai 1 krt/lukukausi. Edellisen lukukauden matkalaskuja ei makseta enää uuden lukukauden alkaessa.

Emme korvaa matkoja, mikäli opettaja laskuttaa opetuksen yrityksensä kautta. Tällöin hän voi vähentää matkakulut yrityksensä verotuksessa.

Henkilötietolomake, verokortti ja opetussuunnitelmalomake toimitetaan Liminkaan opiston toimistoon mahdollisimman pian opetuksen alettua ja samalla käydään myös esittämässä aiemmin mainitsemani rikostaustaote. Lukukausien viimeisen kuukauden palkka maksetaan sen jälkeen, kun sähköinen päiväkirja on tulostettu ja palautettu allekirjoitettuna opiston toimistoon.

 1. Avaimet ja avainkortit

Limingan opetuspisteiden osalta avaimet ovat saatavilla kiinteistönhoitajalta Linnukan koululta (050-3368580) virka-aikana, Lumijoelta avaimet koululle saa koulun kansliasta (050-4400158). Liikuntahallille tarvitaan kulkulätkä, jonka saa kirjastolta aukioloaikoina.Tyrnävän osalta avaimia voi tiedustella sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkalalta (elina.vehkala@tyrnava.fi, 040 5683404).

 1. Opetusohjelma

Käykää tarkastamassa opetusohjelmanne ja jos tarvetta muutoksiin ilmenee, niin antakaa palaute mahdollisimman pian allekirjoittaneelle ja Pirjo Ahtiaiselle.

 1. Muuta

Opettajat voivat jättää sisäistä postia kansalaisopistolle Liminganlukion (Linnukkatie 5) pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon.

 

Limingassa 30. päivänä heinäkuuta 2020.

Jukka Pietilä
Lakeuden kansalaisopiston rehtori
050-3645353
jukka.pietila@liminka.fi