Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Limingan seudun musiikkiopisto / Opiskelu musiikkiopistossa

Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikin laaja oppimäärä käsittää, paitsi soitin tai lauluopinnot, musiikin perusteiden opinnot, mukaan lukien kamarimusiikki- ja orkesterisoitto-opinnot. Limingan seudun musiikkiopisto on yleissivistävä, harrastuspainotteinen sekä ammattiopintoihin valmistava. Musiikkiopinnot Limingan seudun musiikkiopistossa ovat tavoitteellisia ja tähtäävät tasosuoritusten ja taiteen perusopetuksen perustason ja opistotason todistuksen suorittamiseen.

Oppilaspaikat

Jokaisella sopimuskunnalla on omat oppilaskiintiöt. Lukuvuoden 2020-2021 oppilaskiintiöt ovat seuraavat: Tyrnävä 50 oppilaspaikkaa, Lumijoki 25 oppilaspaikkaa, Siikalatva 10 oppilaspaikkaa. Pyrkimyksenä on järjestää oppilaan oma soittotunti ja MuPe-tunnit omassa kotikunnassaan. 

Soittotunnit

Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa. Mikäli oppilas ei pääse soittotunnille, asiasta on ilmoitettava suoraan opettajalle. Oppilaan henkilökohtaisesta syystä peruuntunutta oppituntia ei korvata. Opettajan henkilökohtaisesta syystä peruuntunut oppitunti korvataan sovittuna ajankohtana.

Kotiharjoittelu

Soittotaidon kehittymiseksi opettajan antamia soittoläksyjä on hyvä harjoitella kotona useamman kerran viikossa. Soittamiseen kannattaa järjestää rauhalliset olosuhteet ja tarvittaessa vanhempi voi ohjata harjoittelua. Suosittelemmekin etenkin pienten oppilaiden kohdalla, vanhempien osallistumista harjoitteluun. Ei ole välttämätöntä tietää musiikista tai soittimesta, sillä jo pelkkä läsnäolo ja kiinnostuneisuus vaikuttavat myönteisesti (tähän voi kysyä opettajalta vinkkejä). Harjoittelun säännöllisyys on tärkeämpää kuin yhden kerran kesto; on parempi soittaa viitenä päivänä 10 minuuttia kerrallaan kuin yhtenä päivänä 50 minuuttia. Oma opettaja osaa ohjeistaa kullekin oppilaalle sopivan harjoittelumäärän ja kertoa, millä tavalla läksyjä kannattaa opetella. Aina soittoläksyjen harjoitteleminen ei huvita eikä se ole vakavaa, sillä soittamisen on tarkoitus olla ensisijaisesti mukava harrastus. Jos motivaation puute jatkuu pidempään (esimerkiksi useamman viikon tai jopa kuukausia), asia on syytä ottaa puheeksi opettajan kanssa. Yhdessä voidaan miettiä keinoja innostuksen löytämiseksi!

Konsertit/esiintymiskoulutus

Musiikkiopisto järjestää vuoden aikana lukuisan määrän konsertteja. Esiityminen ja sen kehittäminen ovat keskeinen osa musiikkiopistossa opiskelua. Esiintymisiä harjoitellaan säännöllisesti luokka- ja oppilaskonserteissa. Säännöllisesti tapahtuvien esiintymisten tarkoitus on, että niihin totutaan ja saadaan poistetuksi varsinkin opintojen alussa vaivaava jännitys. Mitä varhemmin säännölliset esiintymiset aloitetaan, sitä parempi on lopputulos. Oppilas esiintyy vähintään kerran vuodessa vuositutkinnon yhteydessä.

Yhteissoitto, orkesteri, säestys, yms.

Musiikkiopistossa voidaan järjestää vuosittain vaihtuville ryhmille kamarimusiikkia ja muuta yhteissoittoa. Oppilaat, jotka opiskelevat orkesterisoitinta ovat oikeutettuja osallistumaan orkesteritoimintaan lukuvuosittain opettajan ohjeen mukaisesti. Musiikkiopistossa järjestetään viikoittain säestysharjoituksia. Säestysharjoitukset ovat avoimia kaikille musiikkiopiston oppilaille ja säestysharjoituksiin osallistutaan itsenäisesti oman soitonopettajan ohjeiden mukaisesti.

Todistukset, vuositutkinnot ja tasosuoritukset

Musiikkiopistossa seurataan opintojen edistymistä. Viralliset merkinnät opinnoista, vuositutkinnoista ja tasosuorituksista tehdään oppilaan henkilökohtaiseen matrikkeliotteeseen.
Tarvittaessa voit pyytää matrikkeliotteesi koulusihteeriltämme.

Jatkamis-/lopettamisilmoitukset

Jokaisen oppilaan on tehtävä sähköinen jatkamis- tai lopettamisilmoitus keväisin ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan opintojen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvät asiat. Samalla lomakkeella voidaan anoa myös sivuainetta. Oppilaspaikka lukuvuodeksi 2020-2021 varataan vain niille oppilaille, jotka ovat palauttaneet jatkamisilmoituksen määräaikaan mennessä.