Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Lukio / Opiskelijalle

Opiskelijalle

Lukio-opas 2020

Oppikirjat

Kurssiavain

Wilma

Opetussuunnitelma

Ohjeita opiskelijalle tietokoneen hankintaan

Jaksot

1.Jakso: 12.08.2020 - 01.10.2020
2.Jakso: 02.10.2020 - 01.12.2020
3.Jakso: 02.12.2020 - 09.02.2021
4.Jakso: 10.02.2021 - 13.04.2021
5.Jakso: 14.04.2021 - 05.06.2021

RYHMÄNOHJAAJAT

20A Liisa Välimäki
20B Pentti Hautamäki
20C Reeta Ylävaara
19A Riitta Kärki
19B Salme Kälkäjä
19C Heli Liuski, vs.
18A Anna-Maria Rönkkö
18B Anni Koivisto
18C Miina Happonen

Kanslia

Koulusihteeri Merja Taipaleenmäki, p. 050 318 2090, merja.taipaleenmaki(at)liminka.fi on tavattavissa päivittäin koulun kansliassa.

Opinto-ohjaajan ohjeita

Luokattomassa lukiossa opiskelija suunnittelee itse opintojaan ja seuraa edistymistään. Hän saa apua päätöksentekoon ja valintojen löytymiseen opinto-ohjaajalta. Tavoitteena on rakentaa opiskelijan omia tavoitteita vastaava opinto-ohjelma. Limingan lukion opinto-ohjaaja löytyy opo-huoneesta samalta käytävältä kuin kanslia. Opo auttaa monenlaisissa käytännön asioissa: kurssisuunnitelman laatimisessa, valintojen tekemisessä, kurssien vaihtamisessa, ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimisessa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Opon kanssa voi keskustella lukio-opiskelusta, oppimisesta ja tulevaisuudesta. Jos tuntuu, että voimavarat käyvät vähiin tai opinnoissa tulee muuten ongelmia, kannattaa tulla keskustelemaan opon kanssa. Opo-huoneen kynnys on matala, sinne voi tulla kysymään pienenpientäkin asiaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asioita käsitellään, sen parempi. Opon vastaanotolle voi varata ajan etukäteen, milloin tahansa lukuvuoden aikana. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimella ja sähköpostilla.
Opinto-ohjaajat Pauliina Pakaslahti p. 044 497 3687 ja Noora Hoskonen p. 040 3577897.

POISSAOLOSÄÄNNÖT

KOULUSTA SAA OLLA POIS VAIN SAIRAUDEN TAI MUUN PÄTEVÄN SYYN VUOKSI
Päteviä syitä ovat hammas- ja muu terveydenhoito, edustustehtävä, autokoulun teoria- ja ajokoe sekä liukkaan kelin ajoharjoitus. Nämä poissaolot sovitaan opettajan kanssa etukäteen. Muut poissaolot (esim. matka, perhejuhla) ovat luvanvaraisia.

 • yksittäisen oppitunnin poissaololupa pyydetään kyseiseltä opettajalta suullisesti
 • 1-3 koulupäivän poissaoloon lupaa anotaan ryhmänohjaajalta kirjallisesti.
 • pidemmät poissaololuvat anotaan rehtorilta.

Poissaololupa on anottava hyvissä ajoin (etukäteen 3-5 päivää) ennen haetun loman alkua. Kouluaikana tehtäviä lomamatkoja tulee välttää. Lyhyen, korkeintaan kaksi päivää kestävän sairauden vuoksi ei tarvita lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta. Opiskelijan itsensä vastuulla on, että hän ei jää loman takia jälkeen opiskelussa.

POISSAOLON SELVITTÄMINEN
Huoltaja voi antaa selvityksen Wilmaan, sähköpostitse tai kirjeitse. Muun selvityksen opiskelija esittää kyseisen tunnin opettajalle. 18-vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolonsa itse.

SELVITETTY POISSAOLO
Poissaolot on selvitettävä välittömästi.
Selvitetyksi poissaoloksi merkitään a) terveydenhoitoon tai sairauteen liittyvä poissaolo, josta on esitetty huoltajan, lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. b) pätevään muuhun syyhyn liittyvä poissaolo, josta on esitetty luotettava selvitys. 

RYHMÄNOHJAAJA SEURAA POISSAOLOJA

 • Kaksi myöhästymistä tai tunnilta kesken poistumista lasketaan yhdeksi poissaoloksi.
 • Kaikki oppitunnit (75 ja 90 minuuttia) lasketaan yhdeksi oppitunniksi.
 • Poissaolojen korvaamiseksi voi opettaja antaa harkintansa mukaan tehtäviä.
 • Opettaja voi tarvittaessa pyytää selvityksen lyhyestäkin poissaolosta.

POISSAOLOJEN VAIKUTUS ARVOSTELUUN
Jos selvittämättömiä poissaoloja on vähintään kolme, opettaja voi harkintansa mukaan alentaa kurssiarvosanaa.

Kurssin suoritus hylätään, jos selvittämättömiä tai luvattomia poissaoloja on yli kolme oppituntia.

 

LIMINGAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yleistä

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on opettaa kouluyhteisön jäsenet vastuuseen ja taata yhteisön jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus koulutyön eri tilanteissa. Kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia noudattamaan järjestyssääntöjä kouluaikana. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työaika, jolloin opiskelijat ovat velvollisia olemaan läsnä oppitunneilla. Kouluajaksi katsotaan myös koulun järjestämät tilaisuudet, kuten urheilukilpailut, konsertit, teatteriesitykset, opintomatkat, tutustumiskäynnit sekä oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.

1 § Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Päähineet ja ulkovaatteet riisutaan oppitunneilla, ruokailussa ja juhlissa.

2 § Työskentely

Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat ja muut tarvikkeet kurssiin alkuun mennessä. Kaikenlainen vilppi, mukaan lukien koevilppi, plagiointi tai toisen tuotoksen tarjoaminen omana, on kielletty.

3 § Poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaolosäännöt on eritelty tarkemmin omassa kohdassaan.

4 § Lukion omaisuus ja ympäristö

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut tahallisesti tai varomattomuuttaan koulun tai jonkun toisen henkilön omaisuudelle.

5 § Tupakointi

Tupakointi on kielletty kaikissa koulukeskuksen tiloissa sekä piha-alueilla tupakkalain mukaisesti.

6 § Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Päihteiden ja huumeiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulukeskuksen alueella ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

7 § Kulkuvälineet ja liikkuminen

Koulualueella ja sen ympäristössä liikuttaessa on oltava varovainen. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla.

8 § Muut määräykset

Yksityiskohtaisempia ohjeita tai määräyksiä näissä järjestyssäännöissä käsitellyistä asioista antaa tarpeen mukaan rehtori.

Kurinpito

Opiskelijaa, joka ei noudata lukion järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa. Opettaja tai rehtori voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Sivistyslautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi enintään yhdeksi vuodeksi.

Penkkari ja vanhojenpäivä ohjeet

PENKKARIT

 • Suunnitelkaa päivän ohjelma tuntikohtaisesti etukäteen. Ohjelma tulee esittää penkkareita edeltävällä viikolla ryhmänohjaajille ja rehtorille ja hyväksyttää heillä. Päivä etenee suunnitelman mukaisesti. Muilla opiskelijoilla on opetusta normaalisti, poislukien mahdollinen aamunavaus ja abiturienttien poiskanto ja ajelulle lähtö.
 • Mahdollisen aamunavauksen sisältö tulee toimittaa ryhmänohjaajien ja rehtorin tarkastettavaksi viimeistään aamunavausta edeltävänä päivänä. Mikäli abiturientit tarvitsevat keskusradiota, tulee sen käytöstä sopia samassa yhteydessä.
 • Abiturienteilla on lupa vierailla penkkaripäivänä pidettävillä oppitunneilla. Jos suunnitelmissa on vierailla myös yhtenäiskoulun puolella, olkaa yhteydessä näiden koulujen rehtoreihin.
 • Mikäli penkkarijärjestelyt vaativat abiturienteilta aikaisempia ruokailujärjestelyjä, sopikaa asiasta ajoissa keittiön henkilökunnan kanssa.
 • Koulun koristeleminen penkkaripäiväksi ja toiminta penkkaripäivänä ei saa aiheuttaa lisätöitä koulussa työskentelevälle henkilökunnalle. Abiturientit siivoavat itse koristelunsa heti penkkariajelun päätyttyä. Voitte tiedustella myös, onko koristelua mahdollista tehdä jo edellisenä iltana, mikäli koulun tilojen muu käyttö sen mahdollistaa.
 • Koska tapahtuma järjestetään kouluaikana ja koulun tiloissa, koskevat koulun järjestyssäännöt kaikkia tapahtumaan osallistujia, myöskin abiturientteja. Kaikenlaisten päihteiden käyttö ja tupakointi on siis kiellettyä.
 • Penkkariajelulle lähtö tapahtuu ruokalan ja lukiorakennuksen välisen katoksen kohdalta. Koska ajelulle lähtöä tulee seuraamaan paljon ala- ja yläkoululaisia, täytyy katsojien turvallisuus huomioida. Ajelulle varatun ajoneuvon ympärille tulee jättää riittävästi tilaa, ja alue mielellään rajata esimerkiksi jonkinlaisilla aidoilla. Olkaa yhteydessä koulun henkilökuntaan ja kiinteistönhuoltoon tästä asiasta. Karkkien heittely liikkeellä olevasta autosta on ehdottomasti kielletty.
 • Jos ajelupäivä on kylmä (kuten perinteisesti on ollut), varatkaa riittävän lämmintä vaatetusta mukaan ajelua varten.

VANHOJEN PÄIVÄ

 • Vanhojen päivä on monille yksi lukion odotetuimmista päivistä, johon on panostettu paljon suunnittelun ja pukujen hankinnan muodossa. Kaiken kruunaa hyvin valmisteltu ja harjoiteltu ohjelma ja tanssiesitykset ja wanhojen arvolle sopiva käytös.
 • Suunnitelkaa päivän ohjelma tuntikohtaisesti etukäteen. Odottavan aika on pitkä, joten miettikää, moneltalko koululle kannattaa tulla. Hieman myöhemmin alkava ohjelmaa inhimillistää esimerkiksi daamien kampaamolla käynnin aikataulua, eikä heidän tarvitse ruveta valmistelemaan kampaustaan kello 03.45 aamuyöllä.
 • Mikäli teillä on useita eri esityksiä eri kouluille, sopikaa näiden esityksen aikatauluista em koulujen rehtoreiden kanssa hyvissä ajoin. Päivän ohjelma tulee esittää vanhojen päivää edeltävällä viikolla ryhmänohjaajille ja rehtorille ja hyväksyttää heillä. Päivä etenee suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on opetusta normaalisti, poislukien mahdollinen aamunavaus ja tanssiesitys.
 • Mahdollisen aamunavauksen sisältö tulee toimittaa ryhmänohjaajien ja rehtorin tarkastettavaksi viimeistään aamunavausta edeltävänä päivänä. Mikäli tarvitsette keskusradiota, tulee sen käytöstä sopia samassa yhteydessä.
 • Jos ruokailu aiheuttaa joitain erityisjärjestelyjä, olkaa yhteydessä keittiön henkilökuntaan hyvissä ajoin.
 • Kuten penkkareissakaan, ei koulun koristelusta saa koitua lisätöitä koulun henkilökunnalle. Tässäkin kannattaa tiedustella mahdollisuutta tehdä koristelut jo edellisenä iltana, jolloin ei tarvitse ruveta kiipeilemään ja teippailemaan juhla-asusteissa. Wanhat siivoavat juhlan jälkeen itse pois koristelunsa.
 • Koska tapahtuma järjestetään kouluaikana ja koulun tiloissa, koskevat koulun järjestyssäännöt kaikkia tapahtumaan osallistujia. Kaikenlaisten päihteiden käyttö ja tupakointi on siis kiellettyä.