Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Lukio / Ohjeita yo-tutkintoon

Ohjeita yo-tutkintoon

OHJEITA SYKSYN 2017 KIRJOITTAJILLE

1. KOEPÄIVÄT JA -AJAT

Kirjallinen koe

Kuullunymmärtämiskokeet                                       koululle klo 8
Ma 11.09.      vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti    
Ti  12.09.       vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti                                                      
                              
Kirjalliset  kokeet 

Pe 15.09.     äidinkieli, tekstitaidon koe                  
Ma 18.09.    psykologia S, filosofia S, historia S, fysiikka, biologia 
Ke 20.09.     englanti, vieras kieli, pitkä oppimäärä  
Pe 22.09.     ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
Ma 25.09.    matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
Ke 27.09.     äidinkieli, esseekoe
Pe 29.09.     uskonto S, elämänkatsomustieto S, yhteiskuntaoppi S, kemia, maantiede S
                     terveystieto S 
Ma 02.10.     vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa S, ranska S, englanti

S = sähköinen koe

Kokoontuminen kaikkiin kirjallisiin kokeisiin klo 8.30. Koeaika 9.00-15.00.

2. SYKSYN  KIRJOITUKSISTA

Ilmoittautuminen ja tutkintomaksu
Yo-tutkintoon ilmoittautuminen on sitova ja koskee ainoastaan syksyn 2017 yo-tutkinnossa suoritettavia kokeita. Hajauttajan on siten ilmoittauduttava erikseen kuhunkin yo-tutkintokertaan. Ilmoittautuminen on jätettävä kansliaan viimeistään 5.6.2017.

Perusmaksu 14 €, koekohtainen maksu 28 €. Tutkintomaksu laskutetaan heinäkuussa.

Tutkinnon ajallinen hajauttaminen
on mahdollista siten, että pakolliset kokeet voi suorittaa kahdessa tai kolmessa osassa kolmen toisiaan seuraavan tutkintokerran aikana.

Jos sairastut,
ilmoita koululle (puh. rehtori 050 5679756 tai kanslia 050 3182090) mahdollisimman aikaisin. Tarvittaessa koe järjestetään joko kotona tai vaikkapa sairaalassa.

Jos kokelas myöhästyy
koetilaisuudesta, otetaan hänet yleensä kirjoittamaan, jos hän tulee ennen klo 10.00. Lautakunnalle on annettava kirjallinen selvitys.
Jos kokelas tulee klo 10.00 jälkeen, YTL päättää asiasta. Kuullunymmärtämiskokeesta myöhästyneen osallistumisoikeudesta päättää YTL.

Luki-todistukset
Luku- ja/tai kirjoitushäiriötä koskeva todistus (LUKI-TODISTUS) tulee toimittaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.                  

Lääkärintodistus
tulee toimittaa kansliaan. Mikäli lääkärintodistus koskee pitkäaikaissairautta tai vammaa, on se toimitettava kokelaan ilmoittautuessa ensimmäisen kerran tutkintoon. Koepäivän sairaudesta on lääkärintodistus toimitettava välittömästi kokeen jälkeen.

Kirjoitussaliin saa viedä
ainoastaan kirjoitus- ja piirustusvälineet sekä eväät. Taulukot ja laskimet on jätettävä viimeistään kaksi päivää ennen koetta ao. opettajalle tarkastettavaksi. Välineet on varustettava nimilapulla. Eväät tuodaan ilman käärepaperia lautasella, muovipussissa tai pullossa siten, että ei ole aihetta epäillä vilpillistä menettelyä.
Matkapuhelimien ja muiden viestintävälineiden tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty.

Äidinkieli
Äidinkielessä on osallistuttava kumpaankin kokeeseen.

Matematiikka ja reaaliaineet
Matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A-osa ja B-osa. Matematiikassa saa vastata enintään 10 tehtävään. 
Reaaliaineen kokeessa ei aika yleensä riitä konseptien tekemiseen, vaan on tyydyttävä jäsentelyyn. Fysiikan, kemian ja biologian kokeissa enintään 7 tehtävään ja muissa reaaliaineiden kokeissa enintään 5 tehtävään.
Matematiikassa ja reaaliaineen kokeessa täytyy 1. tehtävä tehdä kokoarkille. Muut tehtävät pannaan kokoarkin väliin, jokainen tehdään omalle paperille.
Matematiikan ja reaaliaineen kokeessa otsikoksi laitetaan tehtävän numero.

Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli
Vieraiden kielten koe jakaantuu kuullunymmärtämiskokeeseen ja kirjalliseen kokeeseen.
Kuullunymmärtämiskokeeseen sisältyy monivalintatehtäviä, avoimia kysymyksiä ja lyhennelmä. Kirjalliseen kokeeseen kuuluu monivalintatehtäviä, avoimia kysymyksiä, tiivistelmä ja käännös tai selittäminen.
Sähköiseen kielikokeeseen sisältyy kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen sekä sanaston ja rakenteiden hallinta.
Kielten opettajat antavat tarkemmat tiedot kokeen kokoonpanosta sekä eri osioiden suoritusohjeet. Tarkat ohjeet ovat kokeiden tehtävävihkossa.

Kaikkia kielikokeita koskien
kuullunymmärtämis- ja kirjallisen kokeen monivalintatehtävät vastataan optiselle lomakkeelle, jolle kaikki merkinnät, myös nimikirjoitus ja nimenselvennys tehdään lyijykynällä (HB tai n:o 2). Suoritukset kirjoitetaan siististi lyijy-, muste- tai kuulakynällä joka riville. Tarkat ohjeet vastauskielestä ja sopivasta kynästä annetaan tehtävävihkossa.

Vieraiden kielten ja matematiikan kokeiden alussa on syytä varmistua, että saa oikean tehtäväpaperin (kielissä A- tai B-koe, matematiikassa lyhyt tai pitkä).

Puhtaaksikirjoituksessa
suoritetaan korjaus vetämällä yksi viiva päälle ja kirjoitetaan korjattu osa perään tai yläpuolelle. Matematiikassa voi korjattavan kohdan yli vetää rastin (pitkiä kumilla pyyhkimisiä ei kannata tehdä). Puhtaaksikirjoituspapereihin kirjoitetaan kuula- tai mustekynällä nimikirjoitus ja sen alle nimenselvennys tekstaten: sukunimi, etunimet. Koulun numeron perään pannaan kokelaan numero. Jokainen konseptina käytetty paperi varustetaan nimellä.
Konsepteihin on puhtaaksikirjoituksen jälkeen syytä vetää rastit päälle.

Värikynän käyttäminen
on sallittua vain reaaliaineen kokeen kuvioissa, ei kuitenkaan punaista. Papereita ei saa taittaa eikä repiä. Kaikki paperit on palautettava kokeen päättyessä valvojalle. Tarvittaessa valvojalta saa lisää paperia..

Jos kokeen aikana
on jotakin asiaa (haluaa poistua WC:hen tai haluaa lisää paperia, tehtäväpaperi on epäselvä jne.), on noustava ylös ja odotettava valvojaa

Kokeesta ei saa
poistua ennen klo 12.00. Valvojan kanssa saa kuitenkin käydä salin ulkopuolella.

Osallistumisoikeus
Osallistuminen edellyttää lukiolaiselta, että asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ennen kokeeseen osallistumista.

SÄHKÖISTEN KOKEIDEN TARKEMMAT OHJEET ANNETAAN AINEKOHTAISESTI.

 

MÄÄRÄYKSIÄ

* Ennen ylioppilastutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit, myös reaaliaineessa, jonka kokeeseen osallistuu.

* Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, joko A-tason kieli tai pitkä matematiikka.

Kokelaan pakollisiin kokeisiin voi sisältyä vain yksi reaaliaineen koe.

* Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys kuitenkin on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla.

* Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.

* Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisimmin opetetuissa vieraissa kielissä kuitenkin siten, että vähintään yhdessä em. tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe.

* Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu vähintään yksi A-tason koe pakollisena. Jollei hylättyä koetta saada määräajassa hyväksytysti suoritetuksi, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.

* Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta kokeen tason vaihtaminen on sallittua vain hylätyn pakollisen kokeen kohdalla.

* Hyväksyttyä pakollista koetta saa yrittää korottaa vain yhden kerran ilman aikarajaa.

* Kokelaan pitää perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä ainekohtaisiin suoritusohjeisiin.

* Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.

* Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivut: Ylioppilastutkinto.fi 

 Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote "Hyvä syksyn 2017 ylioppilaskokelas" on nähtävänä ja tulostettavissa lautakunnan verkkosivuilta.