Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Lukio / Ohjeita yo-tutkintoon

OHJEITA KEVÄÄN 2020 YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUJILLE

KOEPÄIVÄT              Huom! Muutokset

Ti 10.03.      äidinkieli, lukutaidon koe
To 12.03.     äidinkieli, kirjoitustaidon koe
Pe 13.03.     vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, englanti
Ma 16.03.    ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
Ti  17.03.     uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto  
Ke 18.03.     matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
To 19.03.     psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
Pe 20.03.     vieras kieli, pitkä oppimäärä, englanti

Kokoontuminen kokeisiin klo 8.00. Koeaika 9.00-15.00.


KEVÄÄN KIRJOITUKSISTA

Ilmoittautuminen ja tutkintomaksu

Yo-tutkintoon ilmoittautuminen on sitova ja koskee ainoastaan kevään 2020 yo-tutkinnossa suoritettavia kokeita. Hajauttajan on siten ilmoittauduttava erikseen jokaiseen yo-tutkintokertaan.
Ilmoittautuminen on jätettävä kansliaan viimeistään 22.11.2019.

Perusmaksu 14 €, koekohtainen maksu 28 €.
Tutkintomaksu laskutetaan tammikuussa.

Tutkinnon ajallinen hajauttaminen
on mahdollista siten, että pakolliset kokeet voi suorittaa kahdessa tai kolmessa osassa kolmen toisiaan seuraavan tutkintokerran aikana.

Osallistumisoikeus
Osallistuminen edellyttää lukiolaiselta, että asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ennen kokeeseen osallistumista.

Jos sairastut,
ilmoita koululle (puh. rehtori 050 5679756, kanslia 050 3182090) mahdollisimman aikaisin.

Jos kokelas myöhästyy
koetilaisuudesta, otetaan hänet yleensä kirjoittamaan, jos hän tulee ennen klo 10.00. Lautakunnalle on annettava kirjallinen selvitys. Jos kokelas tulee klo 10.00 jälkeen, YTL päättää asiasta.

Jos kokeen aikana
on jotakin asiaa (haluaa poistua WC:hen tai haluaa lisää paperia, tehtävä on epäselvä jne.), on noustava ylös ja odotettava valvojaa.

Kokeesta ei saa
poistua ennen klo 12.00
. Valvojan kanssa saa kuitenkin käydä salin ulkopuolella.

Kirjoitussaliin saa viedä
ainoastaan kirjoitusvälineet ja eväät. Taulukot ja laskimet on jätettävä viimeistään kaksi päivää ennen koetta ao. opettajalle tarkastettavaksi. Välineet on varustettava nimilapulla.
Eväät tuodaan ilman käärepaperia lautasella, muovipussissa tai pullossa siten, että ei ole aihetta epäillä vilpillistä menettelyä.
Puhelimien ja muiden elelktronisten laitteiden, paitsi lautakunnan sallimien apuvälineiden,  tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty.

Luki-todistukset
Luku- ja/tai kirjoitushäiriötä koskeva todistus (LUKI-TODISTUS) tulee toimittaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.

Lääkärintodistus
tulee toimittaa kansliaan. Mikäli lääkärintodistus koskee pitkäaikaissairautta tai vammaa, on se toimitettava kokelaan ilmoittautuessa ensimmäisen kerran tutkintoon. Koepäivän sairaudesta on lääkärintodistus toimitettava välittömästi kokeen jälkeen.

Äidinkieli
Äidinkielessä on osallistuttava kumpaankin kokeeseen.

Matematiikka ja reaaliaineet
Matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A-osa ja B-osa. Matematiikassa saa vastata yhteensä enintään 10 tehtävään.
Fysiikan, kemian ja biologian kokeissa enintään 8 tehtävään ja muissa reaaliaineiden kokeissa enintään 5 tehtävään.

Vieraat kielet

Kielikokeeseen sisältyy kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen sekä sanaston ja rakenteiden hallinta.
Kielten opettajat antavat tarkemmat tiedot kokeen kokoonpanosta sekä eri osioiden suoritusohjeet.

Vieraiden kielten ja matematiikan kokeiden
alussa on syytä varmistua, että vastaa oikeaan kokeeseen: kielissä A- tai B-koe, matematiikassa lyhyt tai pitkä.

Jokainen konseptina käytetty paperi varustetaan nimellä.

KOKEIDEN TARKEMMAT OHJEET ANNETAAN AINEKOHTAISESTI

 

AIKATAULU

22.11.2019 mennessä       
Ilmoittautuminen kevään 2020 ylioppilastutkintoon

Tammikuu 2020                
- Ilmoittautuminen yo-kirjoituksia edeltäviin erillisiin kuulusteluihin
- Yo-tutkintomaksun suoritus

13.2.                                  
Penkkarit

14.2. – 9.3.                        
Valmistautuminen kirjoituksiin, erillisiä kuulusteluja

10.3. – 26.3.                      
Yo-tutkinnon kokeet

Huhtikuu                            
Päättöarvosanojen korottamiseksi erillisiä kuulusteluita yo-kirjoitusten päätyttyä

Toukokuun alku                
Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle päättötodistusta vaille jäävät opiskelijat

Toukokuu                           
Ilmoittautuminen syksyn 2020 yo-tutkintoon (hajautettua tutkintoa suorittavat ensikertalaiset)

25.5. mennessä                
Yo-tulosten julkistaminen

29.5.                                  
Lakkiaisharjoitukset

30.5.                                  
Lakkiaiset klo 11.00

5.6.                                     
Ilmoittautuminen syksyn 2020 yo-tutkintoon (uusijat, korottajat ja hajautettua tutkintoa jatkavat)

 

                                                                

MÄÄRÄYKSIÄ

 • Ennen ylioppilastutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit, myös reaaliaineessa, jonka kokeeseen osallistuu.
 • Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, joko A-tason kieli tai pitkä matematiikka.
  Kokelaan pakollisiin kokeisiin voi sisältyä vain yksi reaaliaineen koe.
 • Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys kuitenkin on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla. Lukion oppimäärä tulee olla hyväksytysti suoritettu toukokuun alkuun mennessä.
 • Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.
 • Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisimmin opetetuissa vieraissa kielissä kuitenkin siten, että vähintään yhdessä em. tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe.
 • Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn pakollisen kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu vähintään yksi A-tason koe pakollisena. Jollei hylättyä koetta saada määräajassa hyväksytysti suoritetuksi, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.
 • Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa.
 • Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.
 • Hyväksytyn kokee saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voi valita itse.
 • Kokelaan pitää perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä ainekohtaisiin suoritusohjeisiin.
 • Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.
 • Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivut: www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote ”Hyvä kevään 2020 ylioppilaskokelas” on nähtävänä ja tulostettavissa lautakunnan verkkosivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.