Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Lukio / Ohjeita yo-tutkintoon

OHJEITA SYKSYN 2019 YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUJILLE

KOEPÄIVÄT

Ma 16.09.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä, saksa, ranska, englanti
Ke 18.09.     äidinkieli, lukutaidon koe
Pe 20.09.     englanti, vieras kieli, pitkä oppimäärä
Ti  24.09.     matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä  
To 26.09.     psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
Pe 27.09.     ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
Ti  01.10.     äidinkieli, kirjoitustaidon koe
To 03.10.     uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kokoontuminen kokeisiin klo 8.00. Koeaika 9.00-15.00.


SYKSYN KIRJOITUKSISTA

Ilmoittautuminen ja tutkintomaksu

Yo-tutkintoon ilmoittautuminen on sitova ja koskee ainoastaan syksyn 2019 yo-tutkinnossa suoritettavia kokeita. Hajauttajan on siten ilmoittauduttava erikseen jokaiseen yo-tutkintokertaan.
Ilmoittautuminen on jätettävä kansliaan viimeistään 5.6.2019.

Perusmaksu 14 €, koekohtainen maksu 28 €.
Tutkintomaksu laskutetaan heinäkuussa.

Tutkinnon ajallinen hajauttaminen
on mahdollista siten, että pakolliset kokeet voi suorittaa kahdessa tai kolmessa osassa kolmen toisiaan seuraavan tutkintokerran aikana.

Osallistumisoikeus
Osallistuminen edellyttää lukiolaiselta, että asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit on suoritettu ennen kokeeseen osallistumista.

Jos sairastut,
ilmoita koululle (puh. rehtori 050 3181988, kanslia 050 3182090) mahdollisimman aikaisin.

Jos kokelas myöhästyy
koetilaisuudesta, otetaan hänet yleensä kirjoittamaan, jos hän tulee ennen klo 10.00. Lautakunnalle on annettava kirjallinen selvitys. Jos kokelas tulee klo 10.00 jälkeen, YTL päättää asiasta.

Jos kokeen aikana
on jotakin asiaa (haluaa poistua WC:hen tai haluaa lisää paperia, tehtävä on epäselvä jne.), on noustava ylös ja odotettava valvojaa.

Kokeesta ei saa
poistua ennen klo 12.00
. Valvojan kanssa saa kuitenkin käydä salin ulkopuolella.

Kirjoitussaliin saa viedä
ainoastaan kirjoitusvälineet ja eväät. Taulukot ja laskimet on jätettävä viimeistään kaksi päivää ennen koetta ao. opettajalle tarkastettavaksi. Välineet on varustettava nimilapulla.
Eväät tuodaan ilman käärepaperia lautasella, muovipussissa tai pullossa siten, että ei ole aihetta epäillä vilpillistä menettelyä.
Puhelimien ja muiden elelktronisten laitteiden, paitsi lautakunnan sallimien apuvälineiden,  tuominen koesaliin on ehdottomasti kielletty.

Luki-todistukset
Luku- ja/tai kirjoitushäiriötä koskeva todistus (LUKI-TODISTUS) tulee toimittaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.

Lääkärintodistus
tulee toimittaa kansliaan. Mikäli lääkärintodistus koskee pitkäaikaissairautta tai vammaa, on se toimitettava kokelaan ilmoittautuessa ensimmäisen kerran tutkintoon. Koepäivän sairaudesta on lääkärintodistus toimitettava välittömästi kokeen jälkeen.

Äidinkieli
Äidinkielessä on osallistuttava kumpaankin kokeeseen.

Matematiikka ja reaaliaineet
Matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A-osa ja B-osa. Matematiikassa saa vastata yhteensä enintään 10 tehtävään.
Fysiikan, kemian ja biologian kokeissa enintään 8 tehtävään ja muissa reaaliaineiden kokeissa enintään 5 tehtävään.

Vieraat kielet

Kielikokeeseen sisältyy kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen sekä sanaston ja rakenteiden hallinta.
Kielten opettajat antavat tarkemmat tiedot kokeen kokoonpanosta sekä eri osioiden suoritusohjeet.

Vieraiden kielten ja matematiikan kokeiden
alussa on syytä varmistua, että vastaa oikeaan kokeeseen: kielissä A- tai B-koe, matematiikassa lyhyt tai pitkä.

Jokainen konseptina käytetty paperi varustetaan nimellä.

SÄHKÖISTEN KOKEIDEN TARKEMMAT OHJEET ANNETAAN AINEKOHTAISESTI

                                                                

MÄÄRÄYKSIÄ

 • Ennen ylioppilastutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit, myös reaaliaineessa, jonka kokeeseen osallistuu.
 • Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, joko A-tason kieli tai pitkä matematiikka.
  Kokelaan pakollisiin kokeisiin voi sisältyä vain yksi reaaliaineen koe.
 • Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys kuitenkin on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla. Lukion oppimäärä tulee olla hyväksytysti suoritettu toukokuun alkuun mennessä.
 • Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa.
 • Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisimmin opetetuissa vieraissa kielissä kuitenkin siten, että vähintään yhdessä em. tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe.
 • Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Hylätyn pakollisen kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu vähintään yksi A-tason koe pakollisena. Jollei hylättyä koetta saada määräajassa hyväksytysti suoritetuksi, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.
 • Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa.
 • Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeenniin monta kertaa kuin haluaa.
 • Hyväksytyn kokee saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voi valita itse.
 • Kokelaan pitää perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä ainekohtaisiin suoritusohjeisiin.
 • Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä.
 • Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivut: www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote ”Hyvä syksyn 2019 ylioppilaskokelas” on nähtävänä ja tulostettavissa lautakunnan verkkosivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.