Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sen laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä, joka on useimmiten kunta. Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Jokaisella perusopetusta antavalla kunnalla ja koululla on oltava opetussuunnitelma. Oppilaalla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta koulun työpäivinä.

Uusin valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma on valmistunut 2014. Sen pohjalta Limingan kunta on laatinut paikallisen kuntakohtaisen opetussuunnitelman, joka tulee voimaan vuosiluokkien 1.–6. osalta kokonaisuudessaan 1.8.2016.

Vuosiluokkien 7.–9. osalta astuu 1.8.2016 voimaan vain suunnitelman yleinen osa. Siihen asti oppiaineissa noudatetaan vanhaa opetussuunnitelmaa. Uudet oppiainekohtaiset osuudet tulevat voimaan portaittain:

  • 7. vuosiluokalla 1.8.2017
  • 8. vuosiluokalla 1.8.2018
  • 9. vuosiluokalla 1.8.2019

Uusi paikallinen opetussuunnitelma on laadittu sähköiselle alustalle (ePerusteet). Se jakaantuu yleiseen osaan ja oppiainekohtaiseen osaan. Oppiainekohtainen osuus jakautuu vuosiluokkakokonaisuuksiin 1.–2., 3.–6. ja 7.–9. Vuosiluokkakokonaisuuksien kohdalta löytyvät kunkin vuosiluokan eri oppiaineet sekä niihin liittyvät tavoitteet ja oppisisällöt.

Paikallisen opetussuunnitelman yleinen osa jakaantuu kahteen osaan: Opetuksen järjestäminen  ja  Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat. Ensimmäisestä osasta löytyvät mm. opetussuunnitelman arvoperusta ja paikallinen tuntijako. Opetuksen toteuttamisen lähtökohdista löytyvät mm. kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, arviointi, oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto.

Opetussuunnitelman liitteitä ovat kuntakohtaisesti laaditut opiskeluhuoltosuunnitelma ja koulukuljetusopas, jotka löytyvät nettisivuston Kuntakohtaisista suunnitelmista. Näihin liitteisiin kuuluvat myös koulukohtaiset suunnitelmat, jotka löytyvät kunnan intrasta. Koulukohtaisia suunnitelmia ovat mm. kriisisuunnitelma, pelastussuunnitelma, koulukohtainen oppilashuollon toimintasuunnitelma, vuosiluokkien 7.–9. oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma.

Paikallinen perusopetuksen tuntijako

Paikallinen opetussuunnitelma

Käyttäytymisen arviointi, tavoitteet ja kriteerit

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014