Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Liminganlahden koulu / Järjestyssäännöt

Liminganlahden koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulun järjestämillä retkillä, vierailuilla ja tapahtumissa.

 

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki 35–36 §, yhdenvertaisuuslaki 8 §)

  Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Koulussamme ei syrjitä ketään.

 

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit

Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Keskityn opiskeluun ja annan työrauhan.

Noudatan aina koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

Työskentelen oppitunneillani luokassa tai käytävällä ilman päähinettä tai huppua.

Noudatan hyviä ruokailutapoja. Ruokailen ilman päähinettä ja kännykkää.

Mikäli tuon välipalaa, syön sen välitunnin aikana. Välipalani pitää olla terveellinen eikä se sisällä makeisia tai virvoitusjuomia.

Pidän huolta omista, lainatuista ja koulun tavaroista.

Otan mukaani asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet.

Ymmärrän ja toimin sen mukaan, että

 • toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto ei ole sallittua
 • tekstien tai kuvien kopiointi ei ole sallittua
 • työni lähteet pitää merkitä näkyviin
 • jokaisella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen koulupäivään

 

2) Oleskelu ja liikkuminen

Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä.

Koulupäivän aikana pyöräilyretkillä käytän kypärää.

Koulupäivän aikana tapahtuvat siirtymiset teen lyhintä ja turvallisinta reittiä pitkin.

Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia ja kanssamatkustajia kohtaan.

Minulla ei ole lupaa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

Poistuessani koulualueelta koulupäivän aikana minulla tulee olla aina terveydenhoitajan, opettajan, apulaisrehtorin tai rehtorin lupa.

 

3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.  

Olen velvollinen korjaamaan ja korvaamaan aiheuttamani vahingot ja siivoamaan tekemäni sotkut.

 

4) Turvallisuus

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perusopetuslaki 29 §.)

Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.

Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut kulkuneuvot sekä muut välineet niille osoitetuille paikoille.

Ilkivallasta ja vahingoista ilmoitan opettajalle, apulaisrehtorille tai rehtorille.

Sisätiloissa liikun rauhallisesti kävellen.

 

5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Käytän omaa tai koulun mobiililaitetta oppitunnilla ainoastaan opettajan luvalla.

Ymmärrän ja toimin sen mukaan, että

 • koulu ei velvoita minua käyttämään omaa mobiililaitettani koulupäivän aikana tehtävien tekemiseen, vaan harkitsen asian itse ja vastaan laitteeni käytöstä
 • koulu tarjoaa minulle tarvittavat työvälineet, joiden käyttämisestä kulloinkin vastaan opettajan valvonnassa
 • koulun laitteen rikkoutumisesta ilmoitan heti opettajalle.

Ymmärrän ja toimin sen mukaan, että

 • mobiililaitteen käyttö välituntisin on kielletty 1.–5.-luokkalaisilta.
 • mobiililaitteen häiritsevä käyttö välituntisin on kielletty 6.–9.-luokkalaisilla
 • lisälaitteiden, kuten kaiuttimien tuonti koulun ilman perusteltua syytä ei ole tarkoituksenmukaista eikä sallittua
 • koulussamme ei saa kuvata toisia ilman lupaa tai laittaa kuvia eteenpäin ilman lupaa

 

6) Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteet, tupakkatuotteet ja muut nikotiinituotteet sekä energiajuomat ovat kiellettyjä.

Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita.

 

 1. Poissaolot

Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon pyytää luvan huoltaja.

Enintään kolmen päivän poissaolon voi myöntää luokanvalvoja tai -opettaja, pidemmästä poissaolosta päättää rehtori.

Huolehdin poissaoloni aikana määrättyjen tehtävien suorittamisen.

Koulusta saan poistua kesken koulupäivän vain terveydenhoitajan, opettajan, apulaisrehtorin tai rehtorin luvalla.

Sairaustapauksessa huoltaja ilmoittaa poissaolosta koululle mahdollisimman pian (puhelimitse tai Wilman välityksellä).

Kokeesta poissaoleminen etukäteen ilmoittamatta voi johtaa hylättyyn suoritukseen. Kokeen suorittaminen sovitaan heti ensimmäisenä kouluuntulopäivänä opettajan kanssa, muuten suoritus voidaan hylätä. 7.–9.-luokkalainen sopii kokeen suorittamisen itse oma-aloitteisesti.

 

5 Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (Perusopetuslaki 35–36 §), joka voi olla

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia kerrallaan
 • kirjallinen varoitus
 • koulusta erottaminen väliaikaisesti.

 

 VÄLITUNTIOHJEITA

 

Käytävillä liikun kävellen, en juosten.

Siirryn välitunnin alkaessa välituntialueelle viipymättä ja rauhallisesti.

Pukeudun säänmukaisesti.

Voin viettää välitunnin sisätiloissa, mikäli ulkolämpötila laskee alle -20 asteen. Opettaja tiedottaa asiasta etukäteen.

Välitunneilla noudatan aina hyviä käytöstapoja.

Välituntialueilla toimin välituntivalvojan ohjeiden mukaisesti.

Kerron heti välituntivalvojalle tai omalle opettajalle, mikäli välitunnilla sattuu jotakin poikkeavaa tai turvallisuutta vaarantavaa.

Välitunnin päättyessä siirryn viipymättä ja rauhallisesti seuraavalle oppitunnille.

Erikoisjärjestelyjen aikana olen toimintapisteillä vain omalle luokalle varattuna aikana.

 

Tiedän, että

 • vuorenvalloitus ja leikkitappelut ovat kiellettyjä
 • urheilualueille (häkit ja kaukalo) menen vain pelaamaan
 • en koskaan heitä lumipalloja tai mitään muita esineitä
 • en pyöräile, mopoile tai aja mönkijällä välituntipihalla
 • ulkovaatteet laitan siististi niille varattuun paikkaan.
 • en aiheuta vaaratilanteita toiminnallani.