Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Liminganlahden koulu / Liikuntasuunnitelma

Liikuntasuunnitelma 

Lukuvuosi 2020-2021

Liikuntasuunnitelmat löytyvät wilmasta.

LIIKUNNANOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET (OPS)

Koulumme liikunnanopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuuksia kokea liikunnan iloa, oppia harrastamaan liikuntaa säännöllisesti ja omaksua myönteisen asenteen liikuntaan.

Liikuntatilanteet pyritään luomaan turvallisiksi psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti, jokainen oppilas hyväksytään omine liikuntavalmiuksineen. Tavoitteena on, että oppilas

 • ottaa oppilastoverit myönteisesti huomioon, rakentaa omalta osaltaan yhteishenkeä
 • yrittää parhaansa ja osallistuu aktiivisesti myös niihin liikuntamuotoihin, jotka eivät kuulu omiin suosikkeihin
 • antaa työrauhan toisille, auttaa oppilastovereitaan ja ottaa myös apua vastaan
 • noudattaa sääntöjä ja ohjeita, asiallinen kielenkäyttö kuuluu hyviin tapoihin
 • myöntää omat virheet, välttää väkivaltaa
 • osaa iloita voitoista ja onnistumisista rehentelemättä
 • kantaa vastuuta yhteisistä liikuntatiloista ja –välineistä
 • ymmärtää liikunnan myös leikkinä, viihtyisänä yhdessäolona
 • rakentaa realistista kuvaa itsestään.

POISSAOLOT JA VAPAUTUS LIIKUNTATUNNEILTA

Oppilaan ollessa koulussa hän osallistuu kaikkeen opetukseen, myös liikuntaan. Liikuntaharjoittelusta (ei siis itse tunnille tulemisesta) vapautetaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksella. Tunnilta saa olla pois vain, jos läsnäolo pahentaa sairautta. Toipilaat osallistuvat tunnille vointinsa mukaan joko kevennetyllä ohjelmalla tai suorittaen opettajan hänelle erikseen antamia apuopettajan tehtäviä, kirjallisia tms. muita seurantatehtäviä. Huoltajat ilmoittavat etukäteen liikunnanopettajalle wilma-viestillä, jos oppilaalla on liikuntatunnin suorittamiseen vaikuttavia tekijöitä.

LIIKUNTATUNNEILLE PUKEUTUMINEN JA VARUSTAUTUMINEN

Liikuntatuntien mielekkään toteuttamisen vuoksi on asianmukainen varustus välttämätön ja se osoittaa myös asennoitumista liikuntatapahtumaan. Oikeat varusteet lisäävät sekä turvallisuutta että viihtyvyyttä. Oppilaalla tulee olla liikuntatunneilla:

PYYHE Jokaisen liikuntatunnin jälkeen jokainen peseytyy. Peseytyminen liikuntatuntien jälkeen kuuluu perushygieniaan ja on myös muiden huomioimista.

SISÄLIIKUNTAVARUSTEET Salissa joustava liikkumisen salliva urheiluasu (ei farkut), kaikkien viihtyvyyden vuoksi hikoillessa käytettävät vaatteet eivät kuulu muille oppitunneille. Sisäkengät lisäävät liikkumismukavuutta ainakin pelitunneilla ja jumpissa, saleissa ei voi liikkua ulkojalkineissa eikä sukkasillaan. Uintitunneilla noudatetaan uimahallin pukeutumissääntöjä (ei uimashortseja, vaan uimapuku / -housut).

ULKOLIIKUNTAVARUSTEET Joustava liikkumisen salliva liikunta-asu (ei farkut) sekä asianmukaiset jalkineet, sääolosuhteet kannattaa huomioida pukeutumisessa. Jos siirtymiseen käytetään polkupyörää, pyöräillessä käytetään luonnollisesti kypärää. Talvilajeista koululla on luistimia ja kypäriä, toki oma kypärä ja luistimet ovat yleensä kaikkein sopivimmat. Luistimet on hyvä kaivaa esiin jo syksyllä, jotta on aikaa sovittaa ja teroittaa ne tarvittaessa. Ryhmän valitessa maastohiihtoa, tulee oppilaalta löytyä välineet itseltään. 

Varsinaiset liikuntalajeissa tarvittavat välineet löytyvät koululta. Halutessaan oppilas voi myös käyttää omia liikuntavälineitään (esim. sulkapallo-, salibandy- tai jääkiekkomaila), mutta koulu ei vastaa niiden mahdollisesta rikkoutumisesta eikä katoamisesta.

Korut, kellot ja sormukset tulee ottaa pois oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni turvallisuus- ja puhtaussyistä. Oppilaan tulee itse huolehtia arvotavaroistaan.

Oppilaiden henkilökohtaisten varusteiden hankkiminen kuuluu vanhemmille, joten toivomme Teidän suhtautuvan myötämielisesti niiden hankkimiseen. Näin autatte nuortanne tärkeiden liikuntataitojen ja terveellisten liikunnallisten tapojen oppimisessa.

SIIRTYMINEN LIIKUNNAN SUORITUSPAIKOILLE

Suorituspaikoille siirrytään opettajan kertomaa reittiä oppitunnin alkaessa tai etukäteen ilmoitetulla aikataululla liikennesääntöjä noudattaen. Ohjeiden mukaiselta reitiltä poikkeaminen ei siis ole luvallista.

TAPATURMAT JA VAHINGOT LIIKUNTATUNNEILLA

Koulu korvaa oppilaalle liikuntatunnilla tapahtuneet tapaturmat. Jos oppilas toimii annettujen ohjeiden vastaisesti ja tietoisesti ja tarkoituksella vahingoittaa toisia tai koulun omaisuutta, on hän seurauksiin korvausvelvollinen. Tunneilla loukkaantumisesta on ilmoitettava opettajalle välittömästi. Tarvittaessa täytetään tapaturmailmoitus.

ARVIOINTI

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan erityistarpeet ja terveydentila. Arvioinnin tukena käytetään oppilaan suorittamaa itsearviointia. 

VALTAKUNNALLISET PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

 • Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.
 • Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa.
 • Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.
 • Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.
 • Oppilas toimii vastuullisesti, turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.
 • Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

YHTEYDENPITO

Liikunnan alustava ohjelma löytyy liikuntahallin ja koulun 2. kerroksen ilmoitustaululta. Liikunnanopettajat sopivat tuntien suorituspaikat omien ryhmiensä kanssa. Opettaja on tavoitettavissa wilman ja puhelimen kautta virka-aikana. Muutokset liikuntaohjelmaan ovat mahdollisia, liikunnanopettaja tiedottaa niistä oppilaita edellisellä tunnilla tai wilma-viestillä.