Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Ojanperän koulu / Järjestyssäännöt

Ojanperän koulun järjestyssäännöt

 

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.


2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelu

1) Hyvä käytös

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.
 • Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.
 • Kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa

2) Liikkuminen

 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • Käyttäydyn ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
 • En poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
 • Koulumatkoilla on voimassa koulun järjestyssäännöt.

3) Siisteys ja ympäristö

 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani vahingot koulun omaisuudelle.

4) Turvallisuus

 • Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.
 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille.

5) Mobiililaitteen käyttö

         Säilytän matkapuhelinta repussa oppituntien, välituntien ja kyytivalvonnan ajan.

 • Häiritsevä mobiililaitteen käyttö ei ole koulupäivän aikana sallittua.

6) Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Päihteet ja tupakka ovat kiellettyjä.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.


4 Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

 • opettajan nuhtelu tai puhuttelu
 • luokasta poistaminen
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen


Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.