Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Tupoksen koulu / Liikuntasuunnitelma

Liikuntasuunnitelma 1-6lk lv 2020-2021
Liikuntasuunnitelma 7-9lk; liikunnanopettajat ilmoittavat viikko kerrallaan liikuntalajin Wilman kautta.

Välineet ja varusteet:

Liikuntatunneilla käytetään erillistä (liikunnallista) asua. Ulkoliikuntaan oppilas tarvitsee lenkkikengät, verkkarin tai tuulipuvun. Ulkoliikunta-asun tulee olla riittävän lämmin. Talvella voi tarvita toppapukua. Sisäliikuntaan soveltuu joustava sisäliikunta-asu esim. t-paita ja shortsit. Tarvittaessa oppilas voi käyttää sisäliikuntakenkiä tai voimistelutossuja. Huomatkaa, että tennarit eivät sovellu jalkineiksi liikuntatunneille.

Liikuntatuntien jälkeen oppilas käy suihkussa ja vaihtaa liikunta-asun tilalle puhtaat vaatteet. Hiuksia ei tarvitse pakkasella kastella. Liikunnassa arvioidaan myös omasta hygieniasta huolehtimista. Puhtaus on huomaavaisuutta toisia kohtaan ja edistää terveyttä. Suihkussa käyntiä varten oppilas tarvitsee pyyhkeen.

Huolehtikaa kodeissa hyvissä ajoin, että oppilaalla on käytettävissä ehjät ja sopivat luistelu- ja hiihtovarusteet. Luistimiin ja monoihin tulee mahtua villasukka! Luistellessa käytetään kypärää.

Oikeilla varusteilla lisäämme liikunnan mielekkyyttä.

Poissaolot:

Mikäli oppilas ei tilapäisesti kykene osallistumaan liikuntaan, tulee vanhempien ilmoittaa siitä liikuntaa opettavalle opettajalle Wilman kautta tai pienellä lapulla. Liikunnasta ei ole täysvapautusta, vaan oppilaalle keksitään jotain pientä puuhaa liikuntatunneille. Periaatteena on siis, että seuraamallakin oppii. Pidemmistä loukkaantumisen, sairauden tms. aiheuttamista liikuntarajoitteista tulee toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Tarvittaessa liikuntatuntien ajaksi järjestetään muuta opetusta.

Pakkasraja

Varsinaista pakkasrajaa ei ole, vaan aina tulee varautua liikuntasuunnitelman mukaiseen toimintaan, mikäli muuta ohjetta ei opettajalta ole tullut. Talvella opettaja tarkistaa ennen tunnin alkua sääolosuhteet. Tarvittaessa siirrytään sisäliikuntaan, mikäli sää ei sovellu ulkoliikuntaan.

Liikuntapaikoille siirtyminen:

Liikuntasalit

Pukuhuoneisiin siirrytään vasta välitunnin jälkeen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti. Asia sovitaan opettajan kanssa. Opettajaa ja tunnin alkua odotetaan rauhallisesti koulun sääntöjä noudattaen opettajan kanssa sovitussa paikassa. Tuiskulassa opettajaa odotetaan pukuhuoneissa tai aulassa, Vesikarissa pukuhuoneissa tai sovitulla tavalla salissa.

Liikuntatiloihin siirrytään opettajajohtoisesti.

Tuntien jälkeen peseydytään, vaihdetaan puhtaat vaatteet ja siirrytään välituntialueelle tai kotiin.

Kuntosali

Tuiskulan kuntosalilla käytetään laitteita opettajan ohjeistuksen mukaan ainoastaan opettajan ollessa paikalla.

Ulkokentät

Tuiskulan kentälle ja takaisin siirrytään opettajan johdolla. Vesikarin kentälle siirrytään opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Tuiskulan kentälle mentäessä kuljetaan yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä pitkin. Tie ylitetään suojatietä pitkin opettajan valvonnassa.

Suunnistus

Ennen tunnin alkua oppilaille kerrotaan seuraavat asiat:

  • kerrataan liikennesäännöt (aina, kun liikutaan liikenteen joukossa)
  • kehotetaan välttämään tienylityksiä tai tarvittaessa suorittamaan ne varovaisesti
  • takaisintuloaika (takaisin on oltava viimeistään klo…)
  • oppilailla voi olla oma matkapuhelin mukana, mikäli liikutaan itsenäisesti koulupihan ulkopuolella
  • opettajan työpuhelinnumero
  • kuvaillaan oppilaille rastien ulkonäkö
  • kerrataan kartan suuntaus ja tarkistetaan, että oppilas kykenee näyttämään sijaintinsa kartalta
  • kerrataan kartan suhdeluku (esim. 1 cm kartalla on 100 m luonnossa)

Hiihto

Hiihtoladulle siirrytään opettajan johdolla. Opettaja antaa ohjeistuksen ladulle mahdollisesti osuvaa tienylitystä varten. Ladulla toimitaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Oppilaat voivat siirtyä koululle omatoimisesti, mikäli saavat siihen opettajan luvan.

Luistelu

Tuiskulan pukukopeille siirrytään opettajan johdolla. Tie ylitetään suojatietä pitkin. Jäälle mentäessä oppilailla tulee olla kypärä päässä ja kypärän remmi kiinni. Jäälle mennään opettajan kanssa.

Linja-autolla kulkeminen

Linja-autolla kuljettaessa oppilaat odottavat autoa jonossa ja siirtyvät autoon vasta opettajalta luvan saatuaan. Autossa istutaan ja noudatetaan annettuja ohjeita.

Vanhemmille huomioitavaa:

Mikäli oppilaan terveyteen, elämänkatsomukseen, pelkoihin tms. liittyy asioita, joista liikunnanopettajan olisi syytä olla tietoinen, ottakaa yhteyttä ja kertokaa niistä.

Uimataito on eräs tärkeimmistä taidoista, joka jokaisen tulisi oppia jo oman turvallisuuden kannalta. Mikäli lapsesi uimataito on vielä heikko, ota asia puheeksi opettajan kanssa, jolloin voidaan mahdollisesti sopia tunnin aikana järjestetystä yksityisopetuksesta tärkeän taidon saavuttamiseksi. Uimiseen, vaatteiden vaihtoon tai suihkussa käymiseen voi oppilaalla liittyä pelkoja tai vastenmielisyyden tunteita, joista opettajan on myös hyvä olla tietoinen, jotta vältytään oppilaan luvattomilta poissaoloilta tai sairaaksi tekeytymiseltä.