Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Tutkimuslupahakemus
Hyvä tutkimusluvan hakija,

Limingan sivistys- ja hyvinvointipalveluihin tehdään aina kirjallinen, allekirjoitettu tutkimuslupahakemus, jos tutkimuksessa on mukana kunnan koulujen, päiväkotien tai muiden palvelualueen yksiköiden oppilaita/lapsia/asiakkaita, henkilökuntaa ja/tai huoltajia.Tutkimuslupahakemus tehdään kaikista tutkimuksista; pro gradu -työt, väitöskirjat, erilaiset tutkimushankkeet jne.

Mikäli tutkimus kohdistuu vain yhteen yksikköön, tutkimusluvan myöntää yksikön johtaja ja allekirjoitettu tutkimuslupahakemus toimitetaan sähköisesti yksikön johtajalle (rehtori, päiväkodin johtaja jne.). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@liminka.fi. Yhteystiedot löytyvät kunnan nettisivulta kohdasta Varhaiskasvatus ja opetus.

Mikäli tutkimukseen osallistuu useita kouluja tai päiväkoteja, tutkimusluvan myöntää sivistysjohtaja. Tutkimuslupalomake löytyy täältä. Jos tutkimuslupa koskee useampaa yksikköä, tulee tutkimuslupa lähettää liitteineen osoitteeseen kunta@liminka.fi. Mikäli tutkimusta tekee useampi tutkija, tämä mainitaan tutkimuksen kuvauksessa. Tutkimuslupahakemukseen laitetaan vain toisen hakijan yhteystiedot.

Tutkimusluvan tarkoituksena on varmistaa, että tutkimukseen liittyvä aineiston kerääminen ja hyödyntäminen tapahtuu eettisiä periaatteita noudattaen. Tutkimuslupaan liitettävän tutkimussuunnitelman − voi olla myös vapaamuotoinen selvitys − avulla selvitetään tutkimuksen viitekehys ja tarkoitus, johon kerättävää tutkimusaineistoa käytetään.

Tutkimussuunnitelmaan liitetään myös tutkittavaan yksikköön/tutkittaviin yksikköihin menevät tiedotteet ja kirjeet, joista selviää, millaisia ponnisteluja tutkimus aiheuttaa yksikölle ja/tai tutkimukseen osallistuville lapsille, oppilaille, asiakkaille, henkilökunnalle ja/tai vanhemmille. Tutkimusluvan hakijan on tärkeää olla yhteydessä myös yksiköiden johtajiin ennen virallisen tutkimusluvan hakemista.

Limingassa tuetaan lämpimästi opetusta, oppimista, kasvua ja hyvinvointia edistävää tutkimusta. Toivomme myös aina saavamme yhden kappaleen tutkimuksesta sen valmistuttua. Raportti tai vastaava toimitetaan sähköisenä osoitteeseen kunta@liminka.fi tai postitse osoitteeseen Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Liminganraitti 10, 91900 Liminka.

Kaikkea hyvää tutkimukselle!