Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta voimaan 1.1.2018
Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttui siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Limingan kunnassa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tarkistaa maksuperusteet muutetun lain mukaisiksi 16.1.2018 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen asiakkaille tehdään uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) voimaan 1.3.2017


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palveluntarpeen  mukaan.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. Toimintavuosi on 1.8. - 31.7.
 
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 290 €/kk. Saman perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, joko osapäiväisenä tai -viikkoisena. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan.

Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun maksuluokat 1.8.2017 alkaen

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80

60%

enintään 4h

81 - 115

70%

5,5h

116 - 150

80%

enintään 7h

151 -

100%

yli 7h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Arvion
perheenne päivähoitomaksuista voitte laskea maksulaskurilla.
Laskuri näyttää arvion 100% ja 60% maksusta.

Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä päivähoitoa. Tilapäistä päivähoitoa voi saada enintään 5 päivää/kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäisen

  • kokopäivähoidon maksu on 20 €/päivä/lapsi
  • osapäivähoidon maksu on 12 €/päivä/lapsi

Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään päiväkodinjohtajan kanssa.

Tarkempia tietoja päivähoitomaksuista, tulotiedoista, laskutuksesta, maksuhyvityksistä ja hoitosuhteen muutoksista.

Tulotiedot liitteineen
toimitetaan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään korkein maksu.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa,
jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Limingan varhaiskasvatuksessa otetaan 22.5.2017 alkaen käyttöön sähköiset asiakasmaksupäätökset. Jatkossa maksupäätöksiä ei siis enää postiteta asiakkaille, vaan päätöksen voi käydä lukemassa varhaiskasvatuksen nettisivuilla kohdassa Sähköinen asiointi. Palveluun kirjautuminen vaatii pankkitunnukset.


Postiosoite:
Limingan kunta/ varhaiskasvatus
Katariina Hartikainen
Iivarinpolku 6
91900 Liminka

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)liminka.fi