Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Esiopetus

Esiopetus

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Esiopetus tukee lapsen oppimista ja edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Esiopetuksessa noudatetaan kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin.

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen.

Esiopetusta järjestetään Tupoksessa Vesikarin esiopetusyksikössä ja kirkonkylällä Linnukan päiväkodissa. Vuorohoitoa tarvitseville esikoululaisille järjestetään esiopetus Lintupuiston vuorohoitopäiväkodissa, syksyllä 2017 uudessa Ojanperänkankaalle rakennettavassa päiväkodissa.

Ketunmaan, Rantakylän ja Lakeuden kouluilla järjestetään pääsääntöisesti esiopetusta vain niille, jotka eivät tarvitse päivähoitoa.

Esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.
Kirkonkylällä: Jekkuvekarassa ja Touhula Limingassa 
Tupoksessa: Vekarakulmassa ja Jupiterissa

Yksityisten päiväkotien esiopetus- ja hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut:

Kirkonkylä:

Tupos:


Esiopetukseen ilmoittautuminen

Tiedote esiopetukseen ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2017 - 2018

Kunnan järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 28.2.2017 mennessä.

Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna peruskoulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa ajalla 11.8.2017 – 31.5.2018.

Ilmoittautumisen voi tehdä Sähköinen asiointi -sivun kautta. Sähköisen esiopetusilmoittautumisen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla. Esiopetusilmoittautumista tehdessä ohjelma kysyy myös päivähoidontarpeen. Siihenkin valitaan esiopetusyksikkö, ei toista päiväkotia.

Lomakkeita saa myös kaikista päivähoidon toimipisteistä. Paperille täytetyt ilmoittautumiset toimitetaan aluepäiväkodin/päiväkodinjohtajalle.

> tulostettava esiopetusilmoittautuminen


Esiopetusmaksut

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarjotaan huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen perusteella. Päivähoitoa järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina.

Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevilta peritään päivähoitotarpeen mukainen maksu.

31.7.2017 saakka:
Osapäivähoidon (enintään 5h/pvä) mukainen maksu on 60% perheelle määritellystä kokopäivähoidon maksusta. Mikäli hoidon tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5h/pvä, peritään kokopäivähoidon maksu. Päivittäisen päivähoidon sijaan on mahdollista valita ennalta sovitut hoitopäivät (10-15 päivää/kk). 

1.8.2017 alkaen:
Limingan varhaiskasvatuksessa siirrytään 1.8.2017 alkaen hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun alla esitettävien maksuluokkien mukaan.

Esiopetusikäisen lapsen Hoidontarve/ Maksuluokka 1.8.2017 alkaen:

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0

0

Vain maksuton esiopetus 19h/vk

71 - 100

60%

enintään 5h

101 -

100%

yli 5h

Perheet tekevät 31.5.2017 mennessä sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimukset toimitetaan asiakkaille kevään aikana. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.


Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Kevätlukukausi 9.1. - 2.6.2017

Talviloma 6.3. - 12.3.2017
Pääsiäinen 14.4. - 17.4.2017

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018

Syyslukukausi 11.8. – 21.12.2017
Kevätlukukausi 8.1. – 31.5.2018

Syysloma 23. – 29.10.2017
Joululoma 23.12.2017 – 7.1.2018
Talviloma 5. – 11.3.2018
Pääsiäinen 30.3. – 2.4.2018