Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Esiopetus

Esiopetus

Tervetuloa esiopetukseen 2019 esite

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Esiopetus tukee lapsen oppimista ja edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Esiopetuksessa noudatetaan kunnan esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin.

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen.

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä Linnukan päiväkodissa sekä Ojanperän esiopetusyksikössä ja Tupoksessa Vesikarin esiopetusyksikössä. Vuorohoitoa esiopetuksen lisäksi tarvitseville esiopetus järjestetään Aapin päiväkodissa.

Esiopetusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.

Yksityisten päiväkotien esiopetus- ja hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut:

Kirkonkylä:

Tupos:

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Tiedote esiopetukseen ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2019 - 2020

Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna peruskoulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa ajalla 12.8.2019 – 29.5.2020.

Esiopetuksen kyytiaikatauluista tiedotetaan erikseen liikenöitsijäpalaverin jälkeen elokuun ensimmäisellä viikolla.

Ilmoittautumisen voi tehdä Sähköinen asiointi -sivun kautta. Sähköisen esiopetusilmoittautumisen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla. Esiopetusilmoittautumista tehdessä ohjelma kysyy myös päivähoidontarpeen. Siihenkin valitaan esiopetusyksikkö, ei toista päiväkotia.

Lomakkeita saa myös kaikista päivähoidon toimipisteistä. Paperille täytetyt ilmoittautumiset toimitetaan päiväkodinjohtajalle.

> tulostettava esiopetusilmoittautuminen

Esiopetusmaksut

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetusta järjestetään 19 tuntia viikossa. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarjotaan huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen perusteella. Päivähoitoa järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina.

Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevilta peritään päivähoitotarpeen mukainen maksu.

Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun maksuluokat (esiopetus)

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0

0

Vain maksuton esiopetus 19h/vk

71 - 100

60%

enintään 5h

101 -

100%

yli 5h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

Syyslukukausi 12.8. – 20.12.2019
Kevätlukukausi 7.1. – 29.5.2020

Syysloma 21. – 27.10.2019
Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020
Talviloma 2. – 8.3.2020
Pääsiäinen 10.4. – 13.4.2020