Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Yksityinen päiväkotihoito ja palveluseteli

Yksityinen päiväkotihoito ja palveluseteli

Limingan kunnassa on käytössä yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Limingan kunnassa asuvalle, joka hakee päivähoitoa liminkalaisesta yksityisestä päiväkodista. Päiväkotihoidon palvelusetelit ovat 

  • kokoaikainen palveluseteli (yli 5h/pv)
  • 20h/vko palveluseteli
  • osa-aikainen palveluseteli (15 pv/kk)
  • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteliä laskettaessa käytetään kunnallisia päivähoitomaksukriteereitä. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta päivähoitomaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Yksityisten päiväkotien esiopetus- ja hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut:

Kirkonkylä:

Tupos:

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisesti Limingan kunnan varhaiskasvatuksen Sähköinen asiointi -sivun kautta sen jälkeen, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan päivähoitopaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

1. Hae hoitopaikkaa liminkalaisesta yksityisestä päiväkodista ja sovi hoidon aloitus.

2. Hae palveluseteliä Limingan kunnasta. Täytä sähköinen palvelusetelihakemus ja lähetä tarvittaessa tulotiedot ja muut liitteet varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse osoitteeseen Limingan kunta, Varhaiskasvatus, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka.  Palveluseteliä tulee hakea ennen hoidon aloittamista ja se myönnetään hoidon aloituspäivästä alkaen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Jokaisesta lapsesta tehdään oma palvelusetelihakemus.

3. Lapsen hoito alkaa sovitusti yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti laskuttaa asiakasta omavastuuosuuden verran.

Asiakkaiden siirtyessä käyttämään palveluseteliä täytyy muistaa lopettaa Kelan maksamat tuet (kotihoidon- ja yksityisenhoidontuki).

> tulostettava Perheen toive lapsen varhaiskasvatuspalveluista -lomake

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen

Päiväkotihoidon palveluseteli perustuu Limingan kunnanhallituksen tekemään päätökseen palvelusetelin kattohinnoista (9.5.2016 § 105), palveluntuottajan hintaan ja kunnalliseen päivähoitomaksuun. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se määrätään toistaiseksi.

Palvelusetelin kattohinnat ovat seuraavat (1.8.2016 alkaen):

* 0-2 –vuotiaiden lasten palveluseteli 1210 €/kk

* 3-6 –vuotiaiden palveluseteli 718 €/kk

* 6-vuotiaiden esiopetus+päivähoitopalveluseteli 718 €/kk

Limingan yksityisten päiväkotien hinnat 1.8.2016 alkaen

Päiväkoti

Hinta € alle 3-vuotias       

Hinta € yli 3-vuotias        

Jekkuvekara,
kirkonkylä

1230 €

738 €

Touhula Liminka,
kirkonkylä

1220 €

728 €

Touhula Merimasto,
kirkonkylä

1210 €

718 €

Vekarakulma,
Tupos         

1230 €

738 €

Jupiter,
Tupos 

1210 €

718 €

Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa tuloselvityksen liitteineen Limingan varhaiskasvatustoimistoon. Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin.

Palvelusetelin omavastuun perii yksityinen päiväkoti.

Esimerkiksi perheellä on korkein kunnallinen päivähoitomaksu (290 €) ja yli 3-vuotias lapsi hoidossa (palvelusetelin kattohinta 718 €). Yksityisen päiväkodin hinta on 738 €. Tällöin palvelusetelin omavastuuksi saadaan: 
738€ - 718 € + 290 € = 310 €.
Jos yksityisen päiväkodin hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuu on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos

* perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %)
* perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu
* perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta

Palvelusetelin irtisanominen

Kun hoitopaikka yksityiseen päiväkotiin irtisanotaan, tulee asiakkaan tehdä irtisanomisilmoitus myös kuntaan. Palvelusetelin maksaminen yksityiselle päiväkodille päättyy lapsen viimeiseen läsnäolopäivään. Kunnalle tehtävään irtisanomisilmoitukseen tulee siis laittaa irtisanomispäiväksi lapsen viimeinen läsnäolopäivä yksityisessä päiväkodissa. Yksityisillä päiväkodeilla on oikeus periä irtisanomisajanmaksut omien käytäntöjensä mukaan. Kunta ei kuitenkaan maksa irtisanomisajalta palveluseteliä, jos lapsi ei todellisuudessa ole hoitopaikalla läsnä.
Irtisanomisilmoituksen kuntaan voi tehdä sähköisesti Sähköinen asiointi -sivun kautta tai sähköpostilla varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeri.