Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Ajankohtaista

Katrin päiväkodin osoite muuttuu

Katrin päiväkodin osoite muuttuu, uusi osoite on Niittomiehentie 31d. Saamme hulppeat uudet tilat entisistä Touhula Merimaston tiloista. Tilat on rakennettu päiväkodiksi v. 2017, joten ne soveltuvat Katrin päiväkodiksi erinomaisesti. Piha on uudenveroinen.

Toiminta uusissa tiloissa alkaa 2.11. ja muutto pyritään järjestämään mahdollisimman häiriöttömästi.

Tiloissa aloittaa myös uusi ryhmä, johon meillä on rekrytointi menossa. Katrissa toimii siis jatkossa kolme ryhmää.

Päiväkodin johtajaksi vaihtuu Satu Korjonen ja vastaavana opettajana jatkaa Jonna Kuru.

Ole yhteydessä, mikäli heräsi kysyttävää.

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Supperi p. 050 345 5149

vs. Päiväkodin johtaja Satu Korjonen p. 050 533 6814

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2020

1.8.2020 alkaen perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 288 €/kk. Saman perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus voimaan 1.8.2020

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin hakuaika on toukokuun loppuun saakka. Kirkonkylällä kerhot aloittavat 1.9.2020. Tupoksessa kerhot aloittavat poikkeuksellisesti tammikuussa 2021 ja niihin on hakuaika syyskuun loppuun saakka.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot 2020-2021

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa opettavat varhaiskasvatuksen opettajat ja noudatamme valtakunnallista ja kuntakohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Avoimet kerhot on tarkoitettu 2 - 5-vuotiaille kotona oleville lapsille. Avoimet kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa ja kesto on kolme tuntia kerrallaan.

Tervetuloa kerhoihin!

Kesälomakysely

Olemme ottaneet käyttöön Tieto Edun Lasten lomat -toiminnon. Ilmoitathan jokaisen lapsesi kesäloman erikseen ensisijaisesti Tieto Edu sovelluksen kautta toisin kuin päiväkodilta jaetussa kyselyssä pyydettiin. Merkitsethän myös viikonloput lomapäiviksi. Maksuhyvitys myönnetään 4.5.2020 mennessä ilmoitetuista lomapäivistä (arkipäivät). Voitte muokata lomailmoitusta 4.5.2020 saakka.

Tieto Edu: Lasten lomat

Kesälomakysely

Tulorekisteri

Limingan kunta saa tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon määräämistä varten. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saadaan vasta 1.1.2021 lähtien. Siirtymävaiheen aikana alkuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien on kuitenkin toimitettava kunnalle vielä tulotietonsa.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi

  • yrittäjän tuloselvitys
  • pääoma-, korko- ja osinkotulot
  • elatustuki
  • vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
  • eläketulot
  • koulutus- ja apurahat
  • työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet

Huoltajien on jatkossakin aina ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistosihteerille tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Limingan kunta saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Lisätietoja tulorekisteristä


Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittaminen

Limingan kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Tieto Edu, joka on mobiili/ -websovellus huoltajille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon.

Toivomme huoltajien ilmoittavan lasten hoitoajat ensisijaisesti sovelluksen kautta. Lisätietoja sovelluksen käytöstä saatte lapsenne päiväkotiryhmästä sekä päiväkotien johtajilta.

Ohjeet sovelluksen käyttöönottoon

Hoitoajat - huoltajien materiaali


Kesäajan maksuhyvityskäytäntö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa muuttuu 1.6.2018 alkaen

Limingan kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 10.4.2018 päättänyt muuttaa kesäaikaa koskevaa maksuhyvityskäytäntöä koskien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. 1.6.2018 alkaen päivähoitomaksuissa hyvitetään kesä-, heinä- ja elokuussa kaikki ennalta ilmoitettuun päivään mennessä ilmoitetut poissaolopäivät. Hyvityksen saamiseen ei vaikuta hoidon aloittamisajankohta. Heinäkuu on edelleen maksuton niille lapsille, joille se on toimintavuoden 12. hoitokuukausi.


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta voimaan 1.1.2018

Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 8.12.2017 ja tasavallan presidentti hyväksyi lain muuttamisen 19.12.2017. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
Laki muuttui siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Limingan kunnassa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta tarkistaa maksuperusteet muutetun lain mukaisiksi 16.1.2018 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen asiakkaille tehdään uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta