Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Yksityinen päiväkotihoito ja palveluseteli

Yksityinen päiväkotihoito ja palveluseteli

Limingan kunnassa on käytössä yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Limingan kunnassa asuvalle, joka hakee varhaiskasvatusta liminkalaisesta yksityisestä päiväkodista. Päiväkotihoidon palvelusetelit ovat 

  • kokoaikainen palveluseteli (yli 5h/pv)
  • 20h/vko palveluseteli
  • osa-aikainen palveluseteli (15 pv/kk)

Palveluseteliä laskettaessa käytetään kunnallisia varhaiskasvatusmaksukriteereitä. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta varhaiskasvatusmaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

Yksityisten päiväkotien hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut:

Kirkonkylä:

Tupos:

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisesti Limingan kunnan varhaiskasvatuksen Sähköinen asiointi -sivun kautta sen jälkeen, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa liminkalaisesta yksityisestä päiväkodista ja sovi hoidon aloitus.

2. Hae palveluseteliä Limingan kunnasta. Täytä sähköinen palvelusetelihakemus ja lähetä tarvittaessa tulotiedot ja muut liitteet varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: 

Limingan kunta, Varhaiskasvatus, Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka 

Palveluseteliä tulee hakea ennen hoidon aloittamista ja se myönnetään hoidon aloituspäivästä alkaen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Jokaisesta lapsesta tehdään oma palvelusetelihakemus.

3. Lapsen varhaiskasvatus alkaa sovitusti yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti laskuttaa asiakasta omavastuuosuuden verran.

Asiakkaiden siirtyessä käyttämään palveluseteliä täytyy muistaa lopettaa Kelan maksamat tuet (kotihoidon- ja yksityisenhoidontuki).

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen

Päiväkotihoidon palveluseteli perustuu Limingan kunnanhallituksen tekemään päätökseen palvelusetelin kattohinnoista (9.5.2016 § 105), palveluntuottajan hintaan ja kunnalliseen varhaiskasvatusmaksuun. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se määrätään toistaiseksi.

Palvelusetelin kattohinnat ovat seuraavat (1.8.2020 alkaen):

* 0-2 –vuotiaiden lasten palveluseteli 1252 €/kk

* 3-6 –vuotiaiden palveluseteli 795 €/kk

Limingan yksityisten päiväkotien hinnat 1.8.2020 alkaen

Päiväkoti

Hinta € alle 3-vuotias       

Hinta € yli 3-vuotias        

Pilke Jekku,
kirkonkylä

1252 €

795 €

Pilke Liminka,
kirkonkylä

1252 €

795 €

Jupiter,
Tupos 

1252 €

795 €

Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa tuloselvityksen liitteineen Limingan varhaiskasvatussihteerille. Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin.

Palvelusetelin omavastuun perii yksityinen päiväkoti.

Jos yksityisen päiväkodin hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos

* perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %)
* perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu
* perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta

Palvelusetelin irtisanominen

Kun varhaiskasvatuspaikka yksityiseen päiväkotiin irtisanotaan, tulee asiakkaan tehdä irtisanomisilmoitus myös kuntaan. Palvelusetelin maksaminen yksityiselle päiväkodille päättyy lapsen viimeiseen läsnäolopäivään. Kunnalle tehtävään irtisanomisilmoitukseen tulee siis laittaa irtisanomispäiväksi lapsen viimeinen läsnäolopäivä yksityisessä päiväkodissa. Yksityisillä päiväkodeilla on oikeus periä irtisanomisajanmaksut omien käytäntöjensä mukaan. Kunta ei kuitenkaan maksa irtisanomisajalta palveluseteliä, jos lapsi ei todellisuudessa ole hoitopaikalla läsnä.
Irtisanomisilmoituksen kuntaan voi tehdä sähköisesti Sähköinen asiointi -sivun kautta tai sähköpostilla varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatusjohtaja ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeri.